Digitális tartalmak - Napkút Kiadó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47
  DIGITÁLIS TARTALMAK  

 

 

Eleink

Eleink
Magyar őstörténet

Szerkeszti a Magyar Őstörténeti Munkaközösség Egyesület. Főszerkesztő: Dr. Surányi Dezső, a szerkesztő munkatársa: Benkő Mihály. Szerkesztőség: 2700 Cegléd, Furulya u. 22. Alapító főszerkesztő: Prof. Dr. Erdélyi István. Kiadja a Napkút Kiadó a Magyar Tudomány a Világban Alapítvány támogatásával. ISSN 1588-8487

 

 

puskin utca

puskin utca
Az ELTE BTK HÖK művészeti folyóirata

4 lapszám jelent meg 2007 és 2009 között, ebből 2 összevont

Szerkesztőség: Deres Kornélia, Krusovszky Dénes, Szabó Marcell, Urfi Péter. Szerkesztőbizottság: Gelencsér Gábor, Gintli Tibor, Kulcsár Szabó Ernő, Margócsy István, Radnóti Sándor, Szkárosi Endre. Felelős kiadó: Napkút Kiadó Kft. Kiadó: Nemes László, a HÖK elnöke. A lapot támogatja az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzata. ISSN 1788-960X