Kolofon


Felelős kiadó:
Szondi György

Válogatta, fordította
és jegyzetekkel ellátta:

Vándor Anna

Szöveggondozó:
Kovács Ildikó

Tördelőszerkesztő:
Szondi Bence

Nyomdai kivitelezés:
Mt Gold Kft.

ISBN 978 963 263 321 3

Ára: 1490 Ft
Terjedelem: 152 oldal


A kötet megjelenését támogatták:

Bioter Bt.
EnergiaMedicina Kft.
Kriszten Zsuzsanna
Márton Antalné
SZS

Jan Kuntur


A perem-lét könyveJan Kuntur orosz nyelvű, család- és utónevű, uráli hitvilágú, az egész világirodalomban otthonos, városlakó értelmiségi írja magáról: „A nyelv változik, eltűnik, a néptudat eltűnik, / a vér megmarad mint tudat alatti önérzékelésünk / e világban, ezen a földön, amelyből származik. / Születésem jogán én e hegyek és fák folytatása vagyok. / … / Bennem a kötés, mely összefogja a különféle végeket.” Ép, magas szellemű önazonossága megrendítő. És rajta kívül csak Isten tudhatja, mibe került – kerül – ez neki.
 Szellemiségénél csak munkái figyelemreméltóbbak.
 Térben-időben egyetemes ember hangján szólnak, kivételes tehetségre utalón. Kivételes érzékenységre utalón.
 Ahogy a görög Szapphót, a japán Komachit, a kínai Xhin Shant – nőköltőket – belülről idézi egyik versciklusának bonyolult szövetében.
 Ahogy leír másféle, forrásvíz-tiszta sorokat: „Forgolódom az utcák barlangjában / télen felébredt medve.” „Vessük be a hálót, Nyikoláj! / Én erről a partról, te meg a túlsóról: / két apró figura az őselemek közt / az aggasztó határon.” „Szőnyegem porlepte. Ingujjam szakadt. / Elöl fellegeidben megvilágosodások / s messzi fellobbanások. Meg egy csésze tej.”
 Velünk rokon világú, figyelmünkre érdemes valaki Jan Kuntur.

Kiss Anna

A lap tetejére