Danyiil Harmsz


A szdügr appr történeteANDREJ SZEMJONOVICSSzervusz, Petya!
PJOTR PAVLOVICSSzervusz, szervusz! Guten Morgen! Hová rohansz?
 
Azzal Andrej Szemjonovics kezet nyújtott Pjotr Pavlovicsnak, az pedig elkapta és úgy megrántotta a karját, hogy Andrej Szemjonovics ott maradt kéz és kar nélkül, és ijedtében futásnak eredt. Pjotr Pavlovics utána vetette magát, és ezt kiabálta: „Te gazember, letéptem a karodat, de megállj, a fejedet is letépem, ha utolérlek!”
    Andrej Szemjonovics hirtelen nagyot szökkent és átugrott egy árkot, Pjotr Pavlovics viszont nem merte átugrani, és az innenső oldalán rekedt.
 
ANDREJ SZEMJONOVICSNa?! Fogj meg, ha tudsz!
PJOTR PAVLOVICSÉs ehhez mit szólsz? (Megmutatja Andrej Szemjonovicsnak a karját.)
ANDREJ SZEMJONOVICSEz az én karom!
PJOTR PAVLOVICSIgenis, kérem, az ön karja. És mivel tetszik majd integetni?
ANDREJ SZEMJONOVICSZsebkendővel.
PJOTR PAVLOVICSNa hiszen, mondhatom! Zsebre vágtad az egyik kezed, és nincs mivel megvakarni a fejed!
ANDREJ SZEMJONOVICSTudod mit, Petya?! Adok valamit, te pedig add vissza a karomat!
PJOTR PAVLOVICSNem, nem adom! Inkább ne is kérd! De ha akarod, elmehetünk Tartarelin professzorhoz, az majd meggyógyítja!
 
ANDREJ SZEMJONOVICSnagyot ugrott örömében, és elment Tartarelin professzorhoz.
 
ANDREJ SZEMJONOVICSMélyen tisztelt professzor úr, gyógyítsa meg a jobb karomat! A barátom, Pjotr Pavlovics letépte, és nem adja vissza.
 
Pjotr Pavlovicsnak a professzor előszobájában méltóztatott állnia, és nevetnie méltóztatott. A hóna alatt méltóztatott tartania Andrej Szemjonovics karját, mégpedig olyan megvetően, mint egy aktatáskát.
    A professzor cigarettára gyújtott, és így szólt, miután megvizsgálta Andrej Szemjonovics vállát:
    – Jó nagy férhólyag.
 
ANDREJ SZEMJONOVICSBocsánat, hogy mondta?
PROFESSZORBvérhólyag.
ANDREJ SZEMJONOVICSVérhólyag?
PROFESSZORAz, az. Dérgólyag, dér-gó-lyag!
ANDREJ SZEMJONOVICSSzép kis vérhólyag, amikor karom sincs!
 
Az előszobából nevetés hallatszik.
 
PROFESSZORJaj! Ki az, ki nefet?
ANDREJ SZEMJONOVICSÁ, semmi, csak úgy. Ne is törődjön vele!
PROFESSZORHahh! Nagyon szívesen. Nincs kedve egy rövid felolvasáshoz?
ANDREJ SZEMJONOVICSInkább gyógyítson meg!
PROFESSZORIgen, igen, igen, helyes! Tartok egy rövid felolvasást, aztán meggyógyítom. Üljön le!
 
Mindketten leülnek.
 
PROFESSZORNincs kedve hozzá, hogy előadjam a tudományomat?
ANDREJ SZEMJONOVICSParancsoljon! Ez roppant érdekes.
PROFESSZORCsak versbe szedtem.
ANDREJ SZEMJONOVICSEz rettenetesen érdekes.
PROFESSZOREhol e, he-he, innentől idáig adom elő. Itt a belső szervekről van szó, itt meg már az ízületekről.
 
PJOTR PAVLOVICS(Bejön a szobába.)
Zdügr appr usztr usztr
más karját hurcolom kezemben
zdügr appr usztr usztr
hol van Tartarelin professzor?
zdügr appr usztr usztr
hol vannak a fogadóórák?
ha a láncos órasúly párja
leér már a földre, íme,
ha az anyóka órácskája
elrepült parabolaívben
dzügr appr usztr usztr
az órajárást megkevertem
de lesz helyette majd karadély
az állványon ott van dzügr appr
és mutatónak beszerelve
a roppant hosszú leszakadt kar
egyik percről a másik percre
mint kit tatár kerget, úgy rohan
a számlap alatt meghúzódva
palacsintát forgat usztr usztr
és köntösébe burkolózva
dölyfösen trónol a karadély
a fogadó másodperceket
a precíz szerkezetbe néz,
hogy az idő ne kószálhasson,
ahol Tartarelin professzor,
ahol Andrej Szemjonovics dzügr
a félkezű dzügr appr
gyógyítja dzügr appr usztr
alkalmassá teszi a kezét
leszögezi az ujjait
zdügr appra leszögezi
zdügra appr usztr üti.
 
TARTARELIN PROFESSZORMaga nyomorította meg ezt a polgártársat, Pjotr Pavlovics?
PJOTR PAVLOVICSKitéptem a kezét a mandzsettából.
ANDREJ SZEMJONOVICSUtánam futott.
PROFESSZORFeleljen!
 
Pjotr Pavlovics nevetni méltóztatik.
 
KARADÉLYGvindaleja!
PJOTR PAVLOVICSKaradély!
KARADÉLYGvindalan!
PROFESSZORMeséljék el, hogy esett a dolog!
ANDREJ SZEMJONOVICSA napokban a mezőn menve
hirtelen látom, hogy Pétya
jön nyugodtan velem szembe,
de mintha nem venne észre, és a
betyár elslisszolna mellettem.
De rákiáltok: nem veszed
– hogyha a szemem nem csal ma –
Pétya barátom, nem veszed észre,
hogy szembe én jövök veled?
 
PJOTR PAVLOVICSDe a körülmények hatalma,
az események kereszteződése
az idők kezdete óta
irányít – a rabjai vagyunk:
éhen vész a puszta lakója,
a szobában korbáccsal kapunk.
 
PROFESSZORIgen, igen, ez világos. A körülmények kereszteződése. Ez így van. Törvény.
 
Pjotr Pavlovics hirtelen a professzorhoz hajolt és leharapta a fülét. Andrej Szemjonovics elrohant rendőrért, Pjotr Pavlovics pedig ledobta a földre a kart, Tartarelin professzor fülét az asztalra tette, és észrevétlenül elment a hátsó lépcsőn.
    A professzor a földön feküdt és jajgatott.
    – Jaj, jaj, jaj, de fáj! Ég a sebem és nedvedzik. Hol az az együttérző ember, aki kimossa a sebemet és kollódiumot önt rá?!
    Csodálatos este volt. A magasan álló, meghatározott alakzatokban elhelyezett csillagok lefelé szórták fényüket. Andrej Szemjonovics, teli tüdővel lélegezve, két rendőrt cipelt Tartarelin professzorhoz. Egyetlen kezével hadonászva a történtekről beszélt. Az egyik rendőr megkérdezte:
    – Hogy hívják ezt a csirkefogót?
    De Andrej Szemjonovics nem árulta el a barátját, még a nevét sem mondta meg.
    Ezután mindkét rendőr megkérdezte tőle:
    – Mondja, régóta ismeri?
    – Kiskorától, amikor csak ekkora volt, ni – mondta Andrej Szemjonovics.
    – És hogy néz ki?
    – Jellemző vonását a hosszú fekete szakáll alkotja – mondta Andrej Szemjonovics.
    A rendőrök megálltak, szorosabbra húzták övüket, kitátották a szájukat, és kántáló éjszakai hangon rázendítettek:
    Érdekes eset, mily fura:
    volt egy ifjú jóbarát,
    de képét szakáll lepte be,
    mikor felnőtt a jóbarát.
    – Egész jó hangjuk van, és engedjék meg, hogy megköszönjem – mondta Andrej Szemjonovics, és üres kabátujját nyújtotta nekik, mert nem volt keze.
    – Tudományos témákról is tudunk ám beszélgetni – mondta a két rendőr kórusban.
    Andrej Szemjonovics legyintett az üres kabátujjával.
    – A Földön hét óceán van – kezdte a két rendőr. – Fizikusok tanulmányozták a napfoltokat, és arra a következtetésre jutottak, hogy a bolygókon nincs oxigén, és alkalmatlanok bármiféle együttélésre.
    – A légkörben van egy pont, ami felsért minden központot.
    – Albert Einstein angol krematórium kitalált egy machinációt, ami által minden relatív.
    – Jaj, kedves rendőrök! – kérlelte őket Andrej Szemjonovics. – Fussunk gyorsabban, különben a barátom tényleg megöli Tartarelin professzort.
    Az egyik rendőrt Vologyának hívták, a másikat Szerjozsának. Vologya belekarolt Szerjozsába, Szerjozsa pedig megfogta Andrej Szemjonovics kabátujját, és mindhárman futásnak eredtek.
    – Nézzétek, ott fut három egyetemista lány! – kiáltották a kocsisok. Az egyik még az ostorral is odacsattantott Szerjozsa fenekére.
    – Várj itt egy kicsit! Visszafelé megbüntetlek! – kiáltotta neki Szerjozsa, anélkül, hogy kiengedte volna kezéből Andrej Szemjonovics kabátujját.
    – Hő! – mondták, amikor a professzor házához értek, és megálltak.
    – A lépcsőn a második emeletre! – adta ki a parancsot Andrej Szemjonovics.
    – Hoch! – kiáltották a rendőrök, és felrohantak a lépcsőn.
    Egy pillanat alatt betörték vállukkal az ajtót, és berobbantak Tartarelin professzor dolgozószobájába.
    A professzor a földön ült, a felesége előtte térdelt, és rózsaszín cérnával varrta vissza a fülét. A professzor a kezében lévő ollóval kivágta a ruhát a felesége hasán. Amikor előtűnt a csupasz hasa, a professzor megtörölte a tenyerével, és megnézte magát benne, mint a tükörben.
    – Hová varrod? Nem látod, hogy az egyik fülem magasabban van, mint a másik? – kérdezte ingerülten.
    Az asszony leszakította a fület, és kezdte újra felvarrni.
    A meztelen női has láthatóan felvidította a professzort. A bajusza felborzolódott, apró szeme mosolygott.
    – Kátyenka – mondta –, hagyd, ne oldalra varrd, inkább az arcomra!
    Kátyenka, a professzor felesége türelmesen leszakította a fület, és kezdte az arcára varrni.
    – Juj, de csiklandoz! Ha-ha-ha! De csiklandoz! – nevetett a professzor, ám hirtelen elhallgatott és elkomolyodott, amikor meglátta a küszöbön álló rendőröket.
 
SZERJOZSA RENDŐRHol a sértett?
VOLOGYA RENDŐRKinek harapták le a fülét?
PROFESSZOR(Föláll.) Hölgyeim és uraim! Én hál’istennek ötvenhat éve foglalkozom a tudománnyal, és másba nem avatkozom. Ha azt hiszik, hogy leharapták a fülemet, akkor nagyon tévednek. Mint látják, mindkét fülem ép. Az egyik, igaz, az arcomon van, de én akartam így.
SZERJOZSA RENDŐRTényleg látszik az arcán, hogy igazat mond.
VOLOGYA RENDŐRAz unokanővéremnek ugyanígy az orra alatt nőtt a szemöldöke.
SZERJOZSA RENDŐRAz nem a szemöldöke, hanem egyszerűen csak a bajsza.
KARABISZTER Maszfalakat!
PROFESSZORVége a rendelési időnek!
PROFESSZOR FELESÉGEIdeje aludni!
ANDREJ SZEMJONOVICS(Bejön.) Fél tizenkettő
 
ÁLOMhalkan csobog, lám, az ocejján
és komorak a sziklák, úgy a’
csendben fénylik, lám, az ocejján
és egy férfinél szól a duda
fehéren a vízen elszalad
a félsz elefántcsordája
dudorászgat a síkos hal-had
a holdról csillag potyog rája
a parton házikó álldogál
az ajtaja sarkig kitárva
odabent hű őrség szundikál
a kályha melegét kínálja
anyóka szunnyadoz a tetőn
kampós orrához csobogtatja-
veri fülét a szél merőn
körülötte kavarog haja
a fán takaros kakukkmadár
szemüvegén át néz északra
ne nézz takaros kakukkmadár
egész éjszaka el északra
ott csak a szél merőn karadély
az időt számokban védi
ott csak a héjamadár szdügr usztr
a prédáját kitartón nézi
 
PJOTR PAVLOVICSA sötétben itt alszanak még
tapogatok, érzem: asztal, szék,
megütöm magam, nézem: komód,
bergamottfát látok furcsamód,
sietek, gyorsan körtét szedek,
a francba, hisz csak fülek ezek,
félek, lábaim jobbra ugranak,
és tölgyerdő állja utamat,
iramodok égtájak között,
és ajtófélfának ütközök,
fáradok, az álom ágyba húz,
ajtónak hittem, csak kályha-zug,
balra futok – és ott áll az ágy,
segítség!…
 
PROFESSZOR(Felébred.) He?…
ANDREJ SZEMJONOVICS(Fölugrik.) Pfuj! Szép kis álmom volt, mintha mindegyikőnknek letépték volna a fülét. (Fölkapcsolja a villanyt.)
 
Kiderül, hogy Pjotr Pavlovicsnak oda méltóztatott jönnie, amíg mindenki aludt, és le méltóztatott vágnia mindenki fülét.
    Szerjozsa rendőr megjegyzése:
    – Az álom beteljesedett!


Bratka László fordításaDanyiil Harmsz (1905–1942) az orosz abszurd és groteszk talán legnagyobb alakja. Pályáját racionális elemeket és nyelvi mágiát egyesítő költőként kezdte; nagyon sok gyermekverset írt. Nevéhez fűződik az első, Jelizaveta Bam című abszurd dráma. Legismertebbek a gyermeki kreativitást, bohózati elemeket, brutalitást, lírát szintetizáló, filozófiai kérdésekre, metafizikus élményekre fogékony rövid, fél-másfél oldalas írásai. Központi témája: az értékek, fogalmak relatívvá válása.
    A húszas évek végén működő OBERIU csoport meghatározó alakja. A csoport a képzőművészet, zene, vers, próza, a színpad lehetőségeit egyesítő, őshappeningnek is nevezhető produkciókkal lépett a közönség elé. Az OBERIU-s „felhasználásra” írt művei – amelyek közé jelen munkája is tartozik – írói-költői indíttatásainak szintézisét jelentik.