Egressy Zoltán


Három koporsóA történet 1849-ben játszódik egy magyar kisvárosban.
 
Szereplők:
EMMI (24 éves)
VIKTOR (30)
ŐRNAGY (33)
FELESÉG (28)
VERONKA (24)
 
 
1.
 
(Viktor a színpad elején fekete ruhában ül. Csipkebokrot ölel át, a nézőkhöz beszél.)
 
VIKTORNagy nap ez a mai. Lelövi magát az ördög. Én vagyok az ördög. (A sötét színpadra mutat.) Az a lány pedig angyal. Én rossz vagyok. Ő – jó. Én feketében vagyok, ő pedig fehérben lesz. Amikor majd felöltözik. (Feláll, a színpad felé indul. Megáll.) Az ördög is ember. Az igazi ördögöt nem lehetne lelőni. Még ő maga se lenne képes rá. Ha akarná, se. Lehet, hogy akarná. De nem lehetne. (Felsétál a kivilágosodó színpadra. Emmi fekszik az ágyon meztelenül. Viktor levetkőzik, melléfekszik.)
 
 
2.
 
(A szobában az ágyon – valamint Emmin és Viktoron – kívül egy nagy asztal és két szék. Egy harmadik széket szorosan betoltak az asztal alá. A falon három festmény, az egyiken idős férfi, a másikon középkorú házaspár képe. A harmadikon a gyermek Emmi, apjával, a középkorú házaspár férfitagjával. A sarokban zongora. Az asztalon abrosz, két tányér és két pohár. Az étkezés láthatóan véget ért. Az asztal közepén váza, benne hervadt mezei virág. Emmi és Viktor szerelmeskedés után. Hanyatt fekszenek. Emmi rosszkedvű.)
 
VIKTORJó volt.
EMMIAkkor jó.
VIKTORÜgyes vagy. Jó volt.
EMMIAkkor jó.
VIKTORNeked?
EMMIAz a lényeg.
 
(Magára vesz egy köpenyt, feláll. Kiveszi a vázából a hervadt csokrot.)
 
VIKTORAz ebéd is jó volt.
EMMIÖrülök.
 
(Áll a hervadt virággal, majd kimegy. Viktor elégedetten fekszik. Emmi visszajön.)
 
VIKTORAzért jobb így. Amikor itt van anyád, meg a Veronka, arra figyelek mindig, nem jönnek-e be.
EMMINem jönnek be.
VIKTORNem.
EMMIHa tudnák…
VIKTORAkkor bejönnének?
EMMIJobb így.
VIKTORJobb. Mennyi még?
EMMIHárom hét.
 
(Csend.)
 
VIKTORAdj egy kis szilvát.
EMMIMeddig tudsz maradni?
VIKTORIndulok, csak egy kis pálinkát adj még.
EMMIRégebben tovább maradtál.
 
(Csend.)
 
VIKTORA napokban érkezik egy hadosztály. Azt mondják, a városban szállásolják majd el a tiszteket. Itteni házakba költöznek be.
EMMIMikor?
VIKTORBármikor.
EMMIIde is?…
VIKTORNem tudom. Nem biztos.
EMMIÉs ha anya nem akarja?…
VIKTORNem kell a beleegyezésetek. Háború van.
EMMINa jó, de bármikor csak úgy…
VIKTORA tiszt uraknak nem jó a szabad ég alatt. Nehogy megfázzanak.
EMMIMinek jönnek?
VIKTORErősítés. Csata lesz. Nem tudom, nem biztos semmi. Csak az, hogy a szökéseimmel most igazán az életemmel játszom.
EMMIAkkor ne gyere, ha ilyen veszélyes…
VIKTORKértem egy szilvóriumot.
 
(Emmi kimegy, Viktor öltözködik. Emmi bejön az itallal, Viktor elveszi, belekortyol. Emmi a zongorához megy, leül, játszani kezdene valamit, de Viktor megfogja a kezét. Felállítja Emmit, ő ül le. Az italt a zongora tetejére teszi. Néhány billentyűt leüt. Egy primitív kis dallamot. Ezt ismételgeti többször. Egy idő után idegesítővé válik, Emmi odamegy, megfogja a kezét. Viktor belemarkol a fenekébe.)
 
VIKTORJó kis asszony leszel.
 
(Nevet, felhajtja az italt. Feláll, indul, de meggondolja magát. Csókolgatni kezdi Emmit.)
 
VIKTORMinden veszélyt megérsz. (Csókolja.)
EMMINe…
VIKTORNa…
EMMINe… (Eltolja.) Nem szereti ezt az Isten, Viktor, hogy csak így…
VIKTORAmit a kedvemért teszel, azt szereti. Mert engem szeret. Én tudom.
EMMINe…
 
(Viktor letépi Emmi köntösét, hátrafeszíti a kezét, az ágyra dőlnek. Emmi kiszabadítja magát, feláll.)
 
EMMIVadállat vagy te.
VIKTOR(nevet) Jó kis feleség leszel. (Feláll, indul.)
EMMIMikor?
VIKTORMi?
EMMIMikor leszek jó kis feleség?…
VIKTORA lényeget tekintve már az vagy.
EMMIÚgy érzem magam, mint egy utcalány.
 
(Viktor kisétál.)
 
EMMITudod, hogy csak esküvő után lehetne. Ha nem lenne háború…
 
(Viktor bejön, kezében az egész pálinkásüveg.)
 
VIKTORDe háború van. (Meghúzza az italt.) Még rám is unsz majd, ne félj. (Átöleli a derekát.) Egyébként egy nőnek az ágyban utcalánynak kell lennie. Tudod, miket mesélnek a táborban róluk? Ahhoz képest… (Körbenéz.) Jó lesz ez nekünk. Anyád beköltözik a hátsó szobába, ezeket meg majd leszedjük. (A festményekre mutat.)
EMMITe… Szabadságot már sose adnak?
VIKTOR(a képre mered) Nem akarom őket bámulni egész nap. Meg a nagyapádat. Van benned valami belőle. A szakálla. (Elneveti magát.) Tudod, mi? A szeme. Hasonlít. Na, most majd mindig arra gondolok, ha csókollak, hogy a nagyapáddal… Levesszük majd ezt is. Jó? Nem bírnám, ha mindig néznének.
EMMIJó.
VIKTOREmmi! Féltesz te engem egyáltalán? Semmi más nem érdekel, csak az esküvő.
EMMIMásra se gondolok egész nap, csak hogy nem esett-e bajod. Amikor nem jössz.
VIKTORSokszor őrködnöm kell, tudod?
EMMIHát hogy kérdezhetsz ilyet?…
VIKTORKörülöttem mindenki alszik. Ha véletlenül én is elaludnék, főbe lőnének. De bármikor lelőhet egy ellenséges katona is, vannak előretolt csapataik. Ha nem veszem észre őket, puff, lelőnek. De szeret engem az Isten. (Csend.) Szerencse, hogy ilyen közel állomásozunk. Mi lenne veled, ha messzebb lennék? Nagy szerencse.
EMMIMinden jó lesz majd, ha vége lesz. Viktor… (Átöleli.)
VIKTORIgen. Szeretlek. Kiszöknék, ha nem szeretnélek? (Átkarolja a derekát.)
EMMICsak mert régen kedvesebb voltál. Gyakrabban is jöttél… És pont most, mikor lehet…
VIKTORNem érted, milyen veszélyes?!
EMMIMeddig tart még?…
VIKTORA csizma is bármikor elárulhat! És amíg átöltözöm, két kilométert kell megtennem a tábortól! És ha a sziklánál meglát valaki? Amint éppen elrejtem a katonazubbonyt? És ha följelent? Egy perc, és már le is lőttek!
EMMIJaj, ne mondj ilyet.
VIKTOREz alatt az egy év alatt a legmesszebb tíz kilométernyire voltam tőled! Más hónapokig nem találkozik mostanában azzal, akit szeret!
EMMIMég csak egy éve?…
VIKTOREgy teljes éve járok már ide. Egy éve. És még mindig nem unlak. (Felnevet.)
EMMIFigyelj egy kicsit. Akartam már mondani… Apám, mielőtt elindult volna arra a kocsiútra, azt mondta nekem: mielőbb szeretne férjnél látni. Érted? Éppen az útja előtt. Nem furcsa?… És a balesetről a hírt te hoztad. Mindig eszembe jut, hogy ez nem lehetett véletlen. Éppen akkor mondta, és te éppen utána jöttél, és amikor beléptél… Ő meghalt, és akkor jöttél te. Érted?
VIKTORNincs ezen mit gondolkodni. Az enyém vagy és kész.
EMMIIgen.
VIKTORMennem kell.
EMMINem tudom, miért nem tudok… Csak örülnöm lenne szabad. (Csend.) Viktor… Tudom, hogy nem véletlen.
VIKTORSemmi se véletlen. A hely, meg az idő se. És mégis: mindegy. Lehetnék én bárhol a világon, élhetnék akármikor. Akkor is téged csókolnálak. (Lerántja az ágyra, csókolgatja.) Te ott lennél velem. Lehetnél gazdag francia nő, lennél a Napkirály ágyasa, mondjuk egy… egy Mireille nevű… Vagy szegény olasz munkásnő, a század elején, egy Gina például… (Csókolgatja.) Vagy öt szeretőt tartó német asszony száz év múlva, egy… Marlene… De akkor én lennék a Napkirály. Vagy az olasz munkás. Vagy mind az öt szerető. (Benyomja Emmi fejét a takaró alá.) Ugyanígy feküdnénk akárhol, akármikor. Mindenki a magáéval. Mióta férfi a férfi és nő a nő… Nem mindegy, 1849 van, vagy 1520? Ugyanígy feküdnénk 2000-ben is.
EMMI(kidugja a fejét)  Hát hogy lenne mindegy, hát…
VIKTOR(visszanyomja)  Az idő is mindegy. A hely meg egészen. Ha a harcok elmúlnak…
EMMI(kidugja a fejét)  Akkor?…
VIKTOR(visszanyomja)  Találkoztunk volna régen is. Mert egymáshoz tartozunk. Nem a papokon múlik az. Az Isten meg… Annak tetszik ez is…
EMMI(kibújik)  Na.
VIKTORÜgyes vagy.
 
(Hevernek, majd Viktor fektében öltözködni kezd.)
 
EMMIMeg se mosakszol?
VIKTOR(indul)  Vigyázz magadra. (Futólag megcsókolja, megy.)
EMMIRossz nekem itt egyedül.
VIKTORNe kezdd megint.
EMMIÓvatos légy… Gyere majd. És vigyázz.
 
(Viktor elmegy. Emmi a zongorához sétál, és ugyanazokat a billentyűket nyomkodja le, amelyeket korábban Viktor.)
 
 
3.
 
(Ugyanott. Emmi és az Őrnagy. Emmi kezében papír.)
 
EMMIMondták, csak hogy máris… Anyámnak tudnia kellene… Értesítenem kéne, mégiscsak… Majdnem három hét még, míg hazajön.
ŐRNAGYIlyen időkben nem szerencsés dolog utazgatni.
EMMIÓ, hát rokonokhoz…
ŐRNAGYÉs csak úgy, egyedül?…
EMMINem. A szobalányunkkal.
ŐRNAGYÚgy értem, hogy maga…
EMMIJa, én? Nem is tudom értesíteni őket, most jut eszembe… Majd csak lesz valahogy… Akkor… Isten hozta, őrnagy úr… Végül is négy nagy szoba van itt.
ŐRNAGYAdja nekem a legtávolabbit, ha maga ebben… Nem fogom zavarni. Csak néha jövök esténként. Jobban szeretem a katonák között tölteni az időmet. Ha kapok egy kulcsot, talán nem is találkozunk.
EMMIPersze… (A papírral téblábol.)
ŐRNAGYLátja, „PARANCS”. Nem tehetek róla.
EMMILehetne rosszabb is.
ŐRNAGYKöszönöm.
 
(Álldogálnak.)
 
ŐRNAGYNem hiányzik nagyon a szobalány?
EMMIMegcsinálom én, amit kell. Végül is időm, az van.
ŐRNAGYÉs mindig egyedül van?
EMMIVan egy vőlegényem. Katona. Itt, a táborban.
ŐRNAGYBiztosan találkozom majd vele.
EMMIIgen?… Akkor… Alig látom. Soha nem engedik el. Szigorúság van, értem én, persze… Ha véletlenül, de csak néha, csak nagyon-nagyon ritkán kiengedik, mindig idejön, de ha nem jön… Féltem nagyon.
ŐRNAGYNekik jöttünk segíteni. Az ellenség erre tart, de a várost nem fogják elérni. Előtte egyesül a két sereg. (Mutatja a levegőben.) Nézze csak: ők egy tömbben jönnek, a vőlegénye csapata a város keleti oldala felől érkezik majd, mi pedig nyugatról, és itt egyesülünk, jóval a város előtt. Mielőtt ideérnének. Visszaverjük őket. Sokkal pihentebbek leszünk. És elszántabbak. A hazánkat védjük. Ez olyan erő… Az ember ilyenkor, ha csata jön, hogy mondjam, kisasszony…
EMMIIgen?
ŐRNAGYHa az ember a szülőházára gondol, vagy a családjára… A maga vőlegénye például, ha arra gondol, hogy várja őt a menyasszonya, és nem eshet baja, egy ilyen tudat megsokszorozza az erőt.
EMMIDe hát az ellenség is erre gondol.
ŐRNAGYNem kérdéses, hogy visszaverjük őket. Sőt, két kisebb része a seregünknek be is keríti őket, ha lesz rá mód.
EMMIIgen, hát reméljük.
ŐRNAGYReméljük.
EMMIReméljük.
ŐRNAGYRemélem, kegyed nem az ellenség ügynöke. Elmondtam az egész haditervet.
EMMIÉs nincs semmi kockázat?
ŐRNAGYIgyekszünk a legkisebb véráldozattal megoldani a helyzetet.
EMMIA legkisebb véráldozattal.
ŐRNAGYMost megijesztettem.
EMMINem ül le?
ŐRNAGYKöszönöm. (Állva marad.) Zongorázik?
EMMICsak úgy magamnak.
ŐRNAGYMeg, gondolom, a vőlegényének, ha itt van.
EMMINem nagyon szereti. Mondja csak, őrnagy úr… Ha maga őrnagy, akkor ezek szerint ilyen parancsnokféle. Maga találja ki a haditervet? Csak a vőlegényem miatt kérdezem…
ŐRNAGYNem. Én csak végrehajtom az utasításokat az embereimmel.
EMMIAha. (Csend.) De ismeri a parancsnokokat.
ŐRNAGYSok mindenkit ismerek.
EMMIIsmeri még… őt is?
ŐRNAGYFélek, hogy nem vagyok róla olyan jó véleménnyel, mint mások. Nem jó, ha egy ember befolyása alá kerülünk. A személyiségnek nem tesz jót, tudja. Háború idején természetesen erőt ad, ha van egy vezér… De egyébként nem egészséges dolog. Mindenki őrizze meg magát… Meg a kételyeit… Egyszer elkísértem, amikor népfelkelést szervezett… Mindegy… Maga biztosan sok jót hallott róla, és ez jól is van így.
EMMIHogy mondta, hogy befolyása alá…
ŐRNAGYNem jó, ha túl közel kerülünk ahhoz, akit bálványozunk. Nem árt, ha mindent kritikával fogadunk. (Feláll.) A vőlegénye mesélt a parancsnokáról?
EMMICsak a legnagyobb elismeréssel…
ŐRNAGYElszánt katona lehet a maga embere. Amikor a parancsnokát kinevezték a sereg élére, két feltételt szabott: hogy az általa gyengének tartott tiszteket leválthassa, és hogy a legkisebb kötelességmulasztás esetén főbe lövethesse azt, aki szerinte mulasztott. Mindkettőt megengedték neki. Az első ütközet előtt parancsba adta: az újoncok menjenek előre. Aki elfut, vagy megfordul, arra halál vár. Idősebb katonák mentek az újoncok mögött. Az ifjak előtt megparancsolta nekik, hogy a visszafordulókat lőjék le. Ha tehát előrementek az újoncok, bizonytalan volt, megölik-e őket. De ha megfordultak, egészen biztosan lelőtték őket.
EMMIRettenetes.
ŐRNAGYNem! Képzelheti, ebben az állapotban hogy harcolt mindenki! Pillanatok alatt felőrölték az ellenséget! Visszanyomták a folyó jegén mindet. Nem fordult meg senki. Erről nem mesélt a vőlegénye? Nem akarja, hogy jobban féltse a kelleténél. Visszanyomták, de megsemmisíteni nem tudták őket. Ezért kell még egyszer megütközni. Hatalmas hadosztállyal jöttünk, sok jó katonával. Csodálatosak a katonáink, kisasszony. Még szabadságot sem igényelnek. Az elmúlt hetekben, ahogy azt nyilván örömmel tapasztalta, a vőlegénye parancsnoka hosszú eltávozást engedélyezett az embereinek. Hát nálunk ilyen nem volt.
EMMIEltávozásokat?
ŐRNAGYAz én parancsnokaim nem osztják a nézeteit. Ő tudta, hogy egy ideig nem kell megütközni. Úgy gondolta, hadd menjenek haza egy kicsit a fiúk. És mindenki visszajött, senki nem szökött meg!
EMMINem tudtam.
ŐRNAGYMit?
EMMIEltávozások voltak? Mikor?
ŐRNAGYHogyhogy? A vőlegénye?…
EMMIÉs… A parancsnoka milyen kötelességmulasztásokat torol meg?
ŐRNAGYA legkisebbeket is. A legszigorúbban. Muszáj. A haza érdeke.
EMMIÉrtem.
ŐRNAGYDe azért nagy hadvezér, mert engedni is képes. A vezérkar szerint hiba időlegesen feloszlatni egy egységes sereget, de ő keresztülvitte az akaratát.
EMMIÉrdekes.
ŐRNAGYA vőlegénye talán a szüleihez…
EMMINem élnek a szülei.
ŐRNAGYDe hát mikor kapott hírt róla utoljára?
EMMIKét napja itt volt.
ŐRNAGYÓ, hát ez hetekkel ezelőtt történt.
EMMINem mondta.
ŐRNAGYHogy hívják?
 
(Emmi megijed.)
 
ŐRNAGYCsak gondoltam… De ha nem akarja… Talán majd itt találkozom vele, nem igaz?
EMMIItt a házban, itt is feljebbvalója neki?
ŐRNAGYNem. Itt, mondjuk, nem.
EMMIBiztosan őrködött! Ő maradt benn őrködni, csak nem mondta nekem, hogy a többiek hazamehettek. Ne fájjon nekem, hogy ő nem jöhet. Őrködnie kellett, az lehet, nem?
ŐRNAGYTalán egy időre átvezényelték valahová, és nem akarta mondani.
EMMIBiztosan őrködött.
ŐRNAGYAz nem lehet. A sereg feloszlott egy időre.
EMMI(idegesen)  Honnan tudja? Maga itt se volt, honnan tudja, hogy a táborban mi történt? Itt volt?
ŐRNAGYNem voltam itt.
EMMIHát akkor? Őrködött. Ő volt az őr.
ŐRNAGYDe hát…
EMMIAhogy tud, jön hozzám. Amikor csak tud. Még ha nem engedik, akkor is, ha veszélyes, vállalja, ha csak lehet. Persze csak szabályosan… Mit tud maga erről?
ŐRNAGYNyugodjon meg. Én csak az igazságot… De mindegy.
EMMIMilyen igazságot? Na, mondja csak! Milyen igazságot?…
ŐRNAGYÉn nem mondtam…
EMMIAkkor mit mondott? Milyen igazságról beszél?!
ŐRNAGYCsak arról beszélek, hogy a legszebb hangja az igazságnak van.
EMMILegszebb mije?
ŐRNAGYSemmi. Csak úgy mondtam. Szoktam mondogatni… Semmi.
EMMIAz igazságnak! Azt olyan könnyű tudni, mi az igazság, ugye? Rengeteg az igazság! Rengeteg!
ŐRNAGYJó. Rengeteg.
EMMIRengeteg.
 
(Csend, Őrnagy nem nyit vitát. Emmi megnyugszik.)
 
ŐRNAGYNo hát akkor…
EMMIBárcsak véget érne ez az egész.
ŐRNAGYMinden rendbe jön majd. Nem tartom fel tovább, jó?
EMMIJó.
ŐRNAGYA szobát akkor…
EMMI(feláll)  Rengeteg az igazság…
 
(Kimennek.)
 
 
 
4.
 
(Ugyanott. Emmi zongorázik. Kopognak, Emmi nem hallja meg. Őrnagy lép be, megáll az ajtóban, Emmi nem látja. Abbahagyja a zongorázást.)
 
ŐRNAGYCsodálatos.
EMMI(felpattan)  Itt van?! Miért nem kopog?
ŐRNAGYKopogtam. Elnézést. Nem hallotta.
EMMITehát nem mondtam, hogy „szabad”.
ŐRNAGYBocsánat. Tegnap megharagudott rám. (Átad egy gyönyörű virágcsokrot.)
EMMIEzt most miért?
ŐRNAGYMert ilyen gyönyörűen játszik. Most szedtem.
EMMITöbbet kellene gyakorolnom. (Vázába teszi a virágot.)
ŐRNAGYSajnos én nem tudok hangszeren, nekem ez olyan csoda, amelyen csak ámulni tudok, előidézni nem.
 
(Csend.)
 
ŐRNAGYNem próbáltam soha.
 
(Csend.)
 
ŐRNAGYHát… nem is akartam mást. Még egyszer kérem, ne haragudjon. (Indul ki.)
EMMINem próbálta?
ŐRNAGYHogy?
EMMIA zongorázást.
ŐRNAGYNem.
EMMIAkarja?
ŐRNAGYAzzal én már elkéstem. Nem mozognának az ujjaim.
EMMIJöjjön ide. (Megfogja az Őrnagy kezét, a zongorára teszi. Beállítja három ujját.) Üsse le. Egyszerre. (Őrnagy leüti. Átállítja az ujjakat.) Most ezt. (Őrnagy leüti.) Most az előzőt. Emlékszik? Na, hol volt? (Mutatja.) Most üsse le felváltva a két akkordot, szép lassan. Egymás után.
 
(Őrnagy leüti, Emmi játszik hozzá egy dallamot.)
 
EMMINa látja.
ŐRNAGYBárcsak ilyen egyszerű lenne.
EMMIÉs legalább ért a zenéhez?
ŐRNAGYAz túlzás. Csak szeretem.
EMMIEljátszom magának a kedvencemet. Érdekli?
ŐRNAGYHát persze.
 
(Emmi eljátssza.)
 
ŐRNAGYGyönyörű.
EMMICsodálkoztam volna, ha mást mond.
ŐRNAGYMaga most azt hiszi, egy igazi katonával áll szemben. Aki harcolni szeret, öldökölni, kaszabolni. Ha kívánhatnék valamit, az az lenne, hogy érjen véget ez az egész, de gyorsan.
EMMIÉs akkor mit csinálna, őrnagy úr?
ŐRNAGYAttól még lehet harcolni! Csak máshogyan. Egy férfinak éppen elég küzdelem jut. Például egy nő. Elég az. Sokszor nehezebb meghódítani, mint egy várost.
EMMIKit ért most?
ŐRNAGYCsak mondom.
EMMIJa, értem. Csak eszébe jutott.
ŐRNAGYFurcsa mindenesetre. A csaták, a tábor, a sok katona… Az ember egészen hozzá tud szokni. Most meg magával beszélgetek. Egy másik világ. Két napja, amikor ideértünk, meg kellett állnom egy domb tetején. Hirtelen madárhangot hallottam az erdő felől. Énekelt egy madár. Biztos hallottam pontosan ugyanilyet máskor is, de ezt most úgy igazán meghallottam. Olyan szép volt.
EMMIMilyen madár volt?
ŐRNAGYEgy idő után több is rákezdte. Egyszerre énekeltek.
EMMIAmit meghallott. Először. Az milyen volt?
ŐRNAGYMiért, ismeri a madarakat?
EMMINéhánynak ismerem a hangját.
ŐRNAGYNem tudom. Én nem ismerem meg. Ehhez se értek. Se zongora, se madarak.
EMMINem kell mindent bevallani.
ŐRNAGYÚgyis kiderül.
EMMIHogy derül ki?
ŐRNAGYAmi fontos, kiderül.
EMMIÉs ez fontos?
ŐRNAGYNem fontos.
 
(Csend.)
 
EMMIIszik valamit?
ŐRNAGYKöszönöm, nem. Hallott a vőlegénye felől?
EMMI(bezárkózik)  Nem szoktam hallani felőle. Ha tud, jön. Mondtam már.
ŐRNAGYIgen… (El akarja terelni a szót, a képeket nézi.) A szülei?
EMMIApám egy éve meghalt. Felborult a kocsi, amiben utazott.
ŐRNAGYSzörnyű.
 
(Csend.)
 
EMMIAzonnal meghalt. Jobb rögtön, nem? Mondjuk egy puskagolyó, és kész.
ŐRNAGYIgen, bizonyos értelemben.
EMMIMindenféle értelemben.
 
(Csend.)
 
ŐRNAGYSzóval egy éve férfi nélkül…
EMMIVan vőlegényem.
ŐRNAGYNem az, csak hogy lakni… Úgy értem.
EMMIMeg lehet szokni.
ŐRNAGYMindent, igen. Még a golyózáport is.
EMMISzokott félni?
ŐRNAGYIgen.
EMMIMindent bevall.
ŐRNAGYMinek hazudjam, hogy nem szoktam? Meséltem magának az újoncokat. Látja, félelemből győztek.
EMMISírni is szokott?
ŐRNAGYSírni? Azt nem. És maga?
EMMINincs okom rá. Élek. Fiatal vagyok. Szeretek valakit. Ő is szeret.
ŐRNAGYHa nem tudnám, hogy szereti valaki, hát azt gondolnám, éppen arra vágyik. Hogy szeresse valaki.
EMMIIgen?…
ŐRNAGYOlyan kis sebzettnek tűnik, vagy mi.
EMMINem tudom, miért látja így. Nem szenvedek hiányt semmiben.
ŐRNAGYÉs mikor házasodnak össze?
EMMIVannak fontosabb dolgok egyelőre… A haza… Amíg tart ez az egész, míg a táborban van, hogy házasodhatnánk össze? Majd. Fiatal vagyok még. Istennek így is tetszik. Nem azon múlik.
ŐRNAGYNem úgy értettem…
EMMIMajd ha eljön az ideje.
ŐRNAGYPersze, mindennek eljön. Majd elrendeződik.
EMMIIgen.
 
(Csend.)
 
ŐRNAGYÉszrevette már, hogy azok a legszomorúbbak, akikkel a legtöbb jó történik? Mert ha a jó elmúlik! A hiány a borzalmas! Ilyen például az elszakadás is. És elég egy dallam, hogy felidéződjön a múlt, amikor még minden jól volt…
EMMIMiért mond ilyeneket?
ŐRNAGYNem akarom a szívét fájdítani, csak…
EMMINem fájdítja.
ŐRNAGYCsak azért mondom, mert ebből az következik, gondolom én legalábbis, hogy mindenre, ami érték, ami igazán fontos az embernek, arra úgy kell vigyázni, mint…
EMMIElég unalmas ember maga, őrnagy úr.
ŐRNAGYLehet.
 
(Csend.)
 
ŐRNAGYSzeretném, ha nem értené félre. Maga gyönyörű.
EMMIJó. Nem értem félre.
ŐRNAGYTudja, ezt nehéz megmagyarázni, de kétféle nő létezik. Akibe bele lehet szeretni, és akibe nem. És ez még csak nem is a szépségtől függ.
EMMINem értem félre. Ezt se.
ŐRNAGYPersze, ne is.
EMMIPersze.
ŐRNAGYDe azt biztosan tudja, maga melyik kategória.
EMMIKategória!… Őrnagy úr, ha nem haragszik…
ŐRNAGYDe maga megint haragszik.
EMMICsodálja?
ŐRNAGYNem is tudom…
EMMINem haragszom.
ŐRNAGYGyönyörű…
EMMISzeretnék lepihenni.
ŐRNAGYÉrtem. Értem. Megyek. Kezeit csókolom.
EMMI(elhúzza a kezét)  Jó lesz úgy, hogy viszontlátásra.
ŐRNAGYViszontlátásra.
 
(Kimegy.)
 
 
5.
 
(Ugyanott. Emmi és Viktor.)
 
EMMIKétszer volt itt benn nálam, csak kétszer… Egyébként este jön haza, és egyből megy a szobájába.
VIKTORHaza?! A szobájába?! Mi az, hogy a szobájába? És te? Végül is kettesben laksz egy férfival! (Csend.) És?
EMMIMit és?
VIKTORNem akart semmit tőled?
EMMIBeszélt valami szabadságokról, amit kaptak a katonák. Hogy ti… Hogy kaptatok szabadságot. Azt mondta, egy időre feloszlott a tábor.
VIKTORAzt mondta?
EMMIAzt.
VIKTOR(zavarban)  Egy része. A tábor egy része. Az oszlott fel. Ahol én vagyok, az nem oszlott fel. És miért mondta ezt neked?
EMMINem tudom, csak mondta.
VIKTORNem kell neked vele beszélgetned! Egyáltalán, minek meséltél neki rólam?
EMMIKérdezte, van-e valakim.
VIKTORÉs csak ezzel tudod megvédeni magad, hogy mesélsz neki, hogy van valakid!
EMMIMegvédeni?…
VIKTORMinek kell tudnia?
EMMIDe hát nem kell félni tőle. Talán csak a ruha miatt, nem tudom, esetleg…
VIKTORNagy hiba volt! Akkor most nem tudom… Katonaruhában kell jönnöm. Még veszélyesebb lesz…
 
(Emmi sír.)
 
VIKTORNe sírj. Nincs sok időm.
EMMIFáradt vagy?
VIKTORFáradt vagyok. Vetkőzz le.
 
(Emmi lassan veszi le a ruháját.)
 
 
6.
 
(Ugyanott. Viktor és az Őrnagy ülnek a terített asztalnál. Az asztalon három üres tányér, három üres pohár és egy üveg bor. Viktor is katonaruhában.)
 
VIKTORHogyne. Bizakodunk.
ŐRNAGYEddig is nagyszerűen harcoltak. Nem lesz semmi baj.
VIKTORReméljük.
ŐRNAGYTölthetek?
VIKTORKöszönöm.
 
(Őrnagy bort tölt, magának is. Koccintanak, isznak.)
 
ŐRNAGYRemélem, nem zavarja, hogy magukkal vacsorázom.
VIKTORDehogy.
 
(Csend.)
 
ŐRNAGYEltávozás?
VIKTOREltávozás. Szép szó.
ŐRNAGYNálunk ez nem jellemző. (Csend.) Nagyon szereti magát. (Csend.) Gondolom, majd békeidőben házasodnak össze.
VIKTORKér?
ŐRNAGYKöszönöm.
 
(Viktor bort tölt. Nem koccintanak, isznak.)
 
VIKTORŐrnagy úr honnan?
ŐRNAGYEgy kis faluban lakom, hatvan kilométer innen. Irgács.
VIKTORMikor volt utoljára otthon?
ŐRNAGYHárom hónappal ezelőtt. Fogalmam sincs, mikor mehetek megint.
VIKTORGondolom, micsoda hősnek tekintik önt ezen az Irgácson.
ŐRNAGYMiért gondolja, hogy aki őrnagy, az nagyobb hős, mint bármelyik katona? Én legalábbis nem gondolok ilyesmit. (Csend.) Kedves falu. Szeretni való emberek, csend, nyugalom… Hiányzik.
VIKTORA csend?
ŐRNAGYA béke.
 
(Csend.)
 
ŐRNAGYMit csinált, mielőtt a háború kitört?
VIKTORSemmi olyat, amit ne csinálhatnék, ha majd véget ér. Ha egyszer véget ér.
ŐRNAGYEgyszer véget.
VIKTOREgyszer minden.
ŐRNAGYMinden.
VIKTORAz biztos.
ŐRNAGYBiztos.
VIKTORDe jól elbeszélgetünk. Na, sose eszünk?
ŐRNAGYKülönleges menyasszonya van.
VIKTORIgen?
ŐRNAGYNehéz lehet neki itt egyedül.
VIKTORÓ, hát itt van maga is. (Tölt az Őrnagynak. Magának nem.)
ŐRNAGYNagyon szereti magát. Ha csak szóba kerül, egészen elváltozik az arca, kipirosodik…
VIKTORGyakran szóba kerülök?
ŐRNAGYNe gondolja, hogy sokat vagyok ebben a házban. Nézze, én tudom, hogy magát ez zavarja. Értem is, persze. Igyekszem a lehető legkevesebb időt…
 
(Nyílik az ajtó, Emmi lép be gőzölgő tállal.)
 
EMMIMáris itt vagyok.
ŐRNAGY(felpattan)  Adja csak ide. (Kiveszi a kezéből a tálat, segít letenni. Viktor ezt látván szintén felpattan, majd visszaül.) Micsoda illat!
EMMIÜljön csak le, merek.
VIKTORCsak bátran.
 
(Emmi mer a gulyáslevesből. Először az Őrnagynak, aztán Viktornak, majd magának. Leül.)
 
EMMIJó étvágyat.
ŐRNAGYJó étvágyat.
VIKTORJó étvágyat.
 
(Esznek. Megeszik az egész levest, szó nélkül. Akár két-három perc is eltelhet. Viktor közben megsózza a levest. Viktor és az Őrnagy egyszerre fejezik be. Emmi még eszik.)
 
EMMIAdhatok még?
ŐRNAGYNem, köszönöm. Csak azért nem szólaltam meg, mert nem tudtam abbahagyni. Fantasztikus.
EMMIKöszönöm. (Viktornak) Ízlett?
VIKTORKöszönöm.
ŐRNAGYKöszönöm.
 
(Emmi is befejezi az evést. Kínos csönd.)
 
EMMIAkkor kiviszem.
ŐRNAGYHagyja csak, kisasszony. Üljön le. Pihenjen.
EMMIEgész nap pihenek. Inkább el kéne foglalnom magam valamivel. Előbb-utóbb megbolondul az ember, ha csak ül és gondolkozik, meg vár.
ŐRNAGYTényleg, hogy telik egy napja?
EMMI(nevet)  Most mondtam.
ŐRNAGYMaga gondozza a virágokat a kertben?
EMMIIgen.
ŐRNAGYÉs miért nem tesz a vázába belőle?
EMMIAzért, mert ha leszakítom, azzal megölöm.
ŐRNAGYAha.
 
(Csend.)
 
VIKTORMaga viszont gyönyörű csokrot hozott, őrnagy úr.
ŐRNAGYÓ, ez csak…
VIKTORNa, na, ne szabadkozzon. Szép. Színben is jól mennek egymáshoz.
EMMIAz ilyen mezei virág valahogy más. Azt én is letépem, ha szép.
 
(Csend.)
 
ŐRNAGY(feláll) Köszönöm, hogy magukkal vacsorázhattam. Egészen úgy éreztem magam, mint békeidőben… Mintha… Ma a táborban alszom. Indulok is. (Viktorhoz) Remélem, találkozunk még.
VIKTORÉn biztos vagyok benne. A viszontlátásra.
ŐRNAGYIsten áldja magukat.
EMMI(kikíséri az ajtóig)  Viszontlátásra.
 
(Őrnagy kimegy, Emmi kiviszi a tálat. Viktor fel-alá járkál. Emmi bejön.)
 
VIKTORNeki tálaltál először!
EMMIVendég.
VIKTORÉs én mi vagyok?
EMMISajnos te is, egyre inkább… De hát mit számít ez?
VIKTORAnnak tálalsz először, aki a fontosabb! Tőlem meg se kérdezted, kérek-e még.
EMMIKértél volna?
VIKTORNem kértem volna!
EMMINe haragudj.
VIKTORBejelentette, hogy nem alszik itt! Mintha szabadkozna, amiért nem tud maradni! Nevetséges!
EMMIMiért kiabálsz?
VIKTORAzt hiszed, nem látom, mit akar? Láttam a szemén, ahogy végigmért téged! Ahogy végigsimogatott a tekintetével!
EMMIKépzelődsz, Viktor. (Átöleli.)
VIKTOR(lefejti Emmi kezeit)  Ismerem a férfiakat! Láttam a szemén! Tudja, hogy tetszik neked.
EMMINekem?
VIKTORLátni rajtad! És miért vörösödsz el, ha szóba kerülök?
EMMIÉn?
VIKTORAzt mesélte, hogy amikor szóba kerülök, te elvörösödsz!
EMMINem tudom. Nem hiszem. Nem!
VIKTORSzóba kerülök!… Tetszik?
EMMINekem?
VIKTORMondd csak meg nyugodtan!
EMMIFéltékeny vagy?
VIKTORNem lehetek féltékeny?
EMMIInkább ne féltékeny légy, hanem…
VIKTORHanem?!
EMMIEgy kicsit kedvesebb.
VIKTORKedvesebb! Jó! Majd felpattanok, ha hozod a tálat! Ha az kell!
EMMINem az kell.
VIKTORAkkor mi kell?
EMMIHogy szeress engem. (Sír.)
VIKTORNem szeretlek?
EMMINem tudom.
VIKTORGyere ide.
EMMICsak azt akarom, hogy szeress. (Hozzábújik.) Nem szeretem, ha kiabálsz.
VIKTORAzért kiabálok, mert szeretlek.
EMMIIgen?
VIKTORVálaszolj, de őszintén: tetszik neked ez az ember?
EMMINem tetszik.
VIKTORDe rokonszenves.
EMMIMit számít ez?
VIKTORSzámít.
EMMIJó. Akkor ez legyen az én titkom.
VIKTORTegyük fel, hogy én kitaláltam ezt a titkot, és nem tetszik nekem.
EMMIVan rá okom, hogy gyűlöljem őt?
VIKTORFigyelj rám jól. Nekem itt jogaim vannak, amiket nem akarok mással megosztani.
EMMIMid vannak? Jogaid?
VIKTORJogaim.
EMMIJogaid.
VIKTORTöbbet nem állhatsz szóba vele! Ha bejön, kiküldöd.
EMMIViktor…
VIKTORNem engeded be ebbe a szobába! Elküldöd! Nekem itt… Jogaim… (Erőszakkal vetkőztetni kezdi. Emmi ellöki Viktort.)
EMMIHagyjál!…
 
(Viktor tovább erőszakoskodik.)
 
VIKTORAzt hiszed, ő jobban csinálja?…
EMMI(ellöki)  Menj most el, Viktor…
VIKTORMi van? Menjek el?
EMMIMenj.
VIKTORMenjek el? (Pofon vágja.) Az életemmel játszom, hogy idejövök, és menjek el?
EMMIMegütöttél?…
VIKTORAz enyém vagy.
EMMIMenj el.
VIKTORJól van, ne haragudj… Emmi…
EMMIMenj el.
VIKTORTudod, hogy soha…
EMMIMenj el.
VIKTOREmmi… Mondom, hogy ne haragudj…
EMMIMenj.
VIKTORTöbbet nem…
EMMIHát nem.
VIKTORGondold meg, mit mondasz nekem.
EMMITedd meg, hogy elmész…
VIKTORDe mi ketten…
EMMIMost menj el.
VIKTORMost?
EMMIMenj el.
VIKTORMenjek el…
EMMIIgen.
 
(Viktor elrohan, becsapja az ajtót.)
 
 
7.
 
(Ugyanott. Az Őrnagy és Emmi.)
 
ŐRNAGYAnnak könnyű, aki nem gondolkodik sokat. Egy jó parancsnok nem embereket lát a seregében, csak tömeget. Adatokat lát, nem szemeket. Csak így lehet. Hiszen ha arról kell dönteni, kik menjenek a tűzvonalba, nem lehet filozofálni. Ha gondolkodni kezdene, végül senkit nem küldene oda. Mindenki mellett szólna valami. De ezzel halálra ítélné az egész sereget. Úgyhogy valakiket feláldoz. Így van ez… Az emberiség nagy példaképei, a nagy hősök – mind gyilkosok.
EMMIÖrülök, hogy nem lenne jó parancsnok. (Csend.) De hát nem értem én, őrnagy úr… Érte miért rajong? Ő kivétel?
ŐRNAGYNeki mindig igaza van. Támadták, mert feketére festette a kormány által nemzetiszínűre mázolt ágyúkat. Aztán kiderült, hogy a színes ágyúkat máshol egy szempillantás alatt észrevette az ellenség! Ő visszafestette feketére. Talán ezért maradtam életben én is.
EMMIHála istennek.
ŐRNAGYAzt is a szemére hányták, hogy fehér tollat tűzetett a kalapokra az egyik csatában. Igaza volt! Hiszen korábban előfordult, hogy egymást lőtték a katonáink.
EMMIAmikor kezdődik a csata… Amikor elindulnak… Gondol arra, hogy meghalhat?
ŐRNAGYSokkal jobban félek attól, hogy azoknak lehet baja, akik közel állnak hozzám.
EMMIIgen…
ŐRNAGYA háború szörnyűség, de az egyik félnek általában jobban igaza van, mint a másiknak. A mi célunk például a szabadság. Nagy veszteségekkel jár, míg elérjük, mint ahogy az életben minden cél elérése. De szabadság nélkül mit ér egy nemzet? Aki abban a tudatban hal meg csatamezőn, hogy áldozatát a szabadságért hozza, boldogan hal meg!
EMMIAbban a tudatban? De hát nem lehet előre tudni, mi lesz a vége.
ŐRNAGYEl kell hinni.
EMMIŐrnagy úr… Van itt néhány doboz, tudja, amit kihoztam a szobájából. Átviszem a szomszéd házba, kérték, kell nekik pakolni. Azt kérték, hogy még ma… Várjon meg, egy perc az egész.
ŐRNAGYMenjen csak.
 
(Emmi kimegy, Őrnagy nézelődik. Széken ül, háttal a bejáratnak. A szék támlája miatt hátulról csak a feje látszik. Csendben belép a szobalány, Veronka, meglátja a férfit, odalopózik mögé, és befogja a szemét. Az Őrnagy mosolyog, majd megcsókolja a kezét. Azt hiszi, Emmi.)
 
VERONKA (becsukja a szemét, suttogva)  Nem, nem… Nem ő az, Viktor úrfi! Én vagyok! De jó, hogy látom. Ezek szerint jól van… Ne haragudjon, csak… Olyan jó így…
ŐRNAGYFélek, hogy…
 
(Veronka felsikolt.)
 
ŐRNAGYNyugodjon meg…
VERONKAKicsoda maga? Jaj, istenem…
ŐRNAGYÉn…
VERONKAHol vagyok?…
ŐRNAGYMaga a Veronka lesz, ha jól gondolom…
VERONKAÉdes istenem, hát…
ŐRNAGYViktor úr most nincs itt. A kisasszony nemsokára jön, csak a szomszédba ment át… Néhány dobozt… Ami pedig engem illet, engedje meg, hogy bemutatkozzam…
 
(Emmi lép be.)
 
EMMIVeronka!…
VERONKAKisasszonykám!
EMMIMár megjöttetek?
VERONKANem… Csak én… Néhány holmiért elküldött a nagyságos asszony… Pár kendőt kell vinnem, meg…
EMMI…Jól van, nyugodj meg, Veronka. Az őrnagy urat… beszállásolták ide hozzánk… Nem tudtam értesítést küldeni, nincs meg a cím, de most megírom levélben, vidd el anyámnak, ha mész.
VERONKAIgen… Holnap mennék vissza… Hosszú volt az út. Holnap reggel.
ŐRNAGYNagyon megijedhetett.
VERONKAÁ, semmi… A nagyságos asszony kérdezteti, hogy jól van-e minden.
EMMIJól van minden.
VERONKAVele is minden rendben.
EMMIHála istennek. Menj, pihenj le.
VERONKAIgen… (Kimegy.)
ŐRNAGYSzegényke…
EMMINagyon érzékeny.
ŐRNAGYMit gondolhat most rólunk?
EMMIDe hiszen mondtam neki, hogy beszállásolták. Mit gondolna?…
ŐRNAGYCsak hogy így ültem itt egyedül… De ismeri a vőlegényét, ha jól sejtem.
EMMIIsmeri.
ŐRNAGYHelyes lány. Egyidősek lehetnek.
EMMINem éhes?
ŐRNAGYNem, köszönöm.
EMMINa… Hol is tartottunk? Ja, igen. Akartam már kérdezni. Arra gondolt már, hogy akárhogy is igaza van… Hogy akit megöl a csatában, annak is van apja meg anyja? Meg szerelme?
ŐRNAGYIgen. Gondoltam. (Csend.) Talán holnap ideérnek. Meghal majd sok ember.
EMMISzeretném, ha nagyon vigyázna magára.
ŐRNAGYNekem muszáj vigyáznom magamra. Nem zongorázik valamit?
EMMIMit szeretne hallani?
ŐRNAGYAmi örömet szerez magának. Elhallgatnám egész nap.
EMMIJátsszuk el azt a kis dalocskát, amit múltkor! Emlékszik még?
 
(Elkezdik játszani.)
 
EMMINem is így volt… Várjon. Ide a kezet.
ŐRNAGYIgaza van.
EMMIEz az. Most együtt vagyunk.
 
(Viktor lép be, katonaruhában.)
 
VIKTORSzabad?
 
(Abbahagyják.)
 
EMMIHát itt vagy.
VIKTORSzép napot a hölgynek és az úrnak.
ŐRNAGYIsten hozta.
VIKTORIsten és a lábam.
ŐRNAGYMár azt hittük, valami baja van.
VIKTORJó érzés, hogy együtt aggódnak értem.
EMMIÜlj le.
VIKTOR(Őrnagyhoz)  Csak folytassák a hangversenyt! És a bizonyára érdekes beszélgetést.
EMMIKérlek…
VIKTORMintha itt se lennék. Be se jöttem. Itt se vagyok.
EMMIViktor…
ŐRNAGYA legjobb, ha elmegyek.
VIKTORMaradjon! Éppen öntől akartam kérdezni valamit!
ŐRNAGYParancsoljon.
VIKTORHogy van a kedves felesége?
 
(Csend.)
 
ŐRNAGYA feleségem? Jól. Leszámítva azt, hogy miattam aggódik.
VIKTORÉs miért nem látogatja meg a hites urát? Vagy miért nem hozza ide? Biztosan hiányzik neki a férje.
ŐRNAGYMint ahogy ő is nekem. De nem engedem harcközelbe. Szívtelenség volna. És ha még csak egyedül lenne! De két kisgyermekkel, vészben, zivatarban, néha éhezve, üldöztetve utazni, gondolni sem szabad ilyesmire. Aki csatareggelen asszonysírást hall, annak rosszul esik az ágyúdörgést hallani.
VIKTOREzek csak kifogások… A tiszt urak elhanyagolják kis feleségeiket, hogy ne legyenek terhükre ostromok és hódítások közben, igaz? Egészen más ostromok közben, mint amiket puskaporral szokás kivívni!
ŐRNAGYNem. Én szeretem a feleségemet. Imádom. És ha el tudnám felejteni benne a szeretőt, akkor sem felejthetném el benne gyermekeim anyját. Rajta kívül nőnek arca nem foglalt el sem szívemben, sem álmomban helyet.
VIKTORDe hát…
EMMI(suttogva az Őrnagyhoz)  Ön nagyon jó ember.
ŐRNAGYMinden jót.
 
(Őrnagy kimegy, csend. Emmi elfordul Viktortól.)
 
 
8.
 
(Viktor kisétál a színpad elejére, megfogja a bokrot.)
 
VIKTORBiztos voltam benne, hogy az őrnagy a családját nem hozta szóba. Azzal nem terhelte Emmi fejecskéjét. Egyébként viszont beszélt neki, beszélt, beszélt, ő meg csak hallgatta. Én benn a táborban, ő pedig a házban az őrnaggyal, a választékos modorú úriemberrel, a hőssel, aki mesél neki a nagy csatákról… Éreztem, hogy elveszítem. Én nem tudtam úgy mesélni… Amikor megtudtam a nagy titkot, eszemet vesztve rohantam a hírrel, még örültem is neki, hogy ott találom az őrnagyot. És egy szempillantás alatt kisszerű, alattomos alak lett belőlem. Mindketten megaláztak. Az őrnagy még csak zavarba se jött. Emmi pedig meggyűlölt. Ahelyett, hogy pofon vágta volna, engem gyűlölt meg.
 
(Viktor visszasétál a színpadra Emmihez.)
 
 
9.
 
VIKTORMeglepődtél, igaz?
EMMI(csendesen)  Most még jobban szeretem.
VIKTORMit mondasz?
EMMI(kiabál)  Szeretem! Szeretem őt! (Kiszalad.)
VIKTOR(eszelős tekintettel járkál)  Ez nem lehet igaz. Nem lehet igaz. (Lerogy egy székre.) Mindennek vége… Mit csináljak?
 
(A szobalány lép be.)
 
VERONKAViktor úr… (Odaszalad, megcsókolja a kezét.)
VIKTOR(eltolja)  Mit csinálsz?
VERONKALáttam, hogy jött, éppen kicsomagoltam… De jó, hogy látom…
VIKTORHát itt vagytok.
VERONKANem. Csak én. Mi a baj?
VIKTORBaj?
VERONKALátom én… Majd én segítek…
VIKTORMit segítesz?
VERONKAViktor úrfi… Amit akar…
VIKTORFabatkát sem ér az életem.
VERONKAFabatkát?
VIKTORAnnyit se.
VERONKAMi az a fabatka?
VIKTORAnnyit se, Veronka….
VERONKATalán megsebesült?
VIKTORIgen.
VERONKAHol?
VIKTORBelül, Veronka.
VERONKAHogy értve?
VIKTORÉdes kicsi lány vagy te.
VERONKAMit segítsek?
VIKTORTalálkoztál már ezzel az őrnaggyal?
VERONKAIgen.
VIKTORÉs? Tetszik neked?
VERONKAAz őrnagy? Viktor úrfi…
VIKTORNa, csak mondd meg nyugodtan. Tetszik neked, vagy nem?
VERONKAHogy tetszene már?
VIKTORVan, akinek tetszik. Milyen férfi, mi?
VERONKAOlyan… Fess.
VIKTORFess. Értem.
VERONKAMondjuk fess, de hát azért… Nem úgy fess. Úgy nem tetszik.
VIKTORÉs… Semmiképpen nem tudna tetszeni neked? Ha te tetszenél neki, neked ő akkor se tudna tetszeni?
VERONKAJaj, miket beszél, Viktor úrfi…
VIKTORHa beléd szeretne, akkor se? Visszaszeretni se tudnád?
VERONKAJaj, hát miért kérdez ilyeneket? Hát tudja maga, hogy énnekem ki tetszik…
VIKTOR(kezébe veszi Veronka fejét)  Mondjuk tudom. És megtennél valamit annak, aki tetszik neked?
VERONKAHát persze.
VIKTORMegpróbálnád? Hogy tetsszen neked az őrnagy?
VERONKAJa azt? De hát nem értem…
VIKTORNem kell értened. Megteszed nekem? Ha én kérem?
VERONKAViktor úr…
VIKTORNa?
 
(Viktor átöleli, megcsókolja.)
 
VERONKAViktor úr… Én holnap… Nem szabad…
 
(Viktor megcsókolja.)
 
VIKTORSzóval… Menj be a szobájába, kopogj be hozzá, és… Nincs ebben semmi rossz, legalább látja a kisasszony, milyen… előzékeny vagy a vendéggel… Amikor hallja, akkor kérdezd meg az őrnagytól, miben lehetsz a szolgálatára… Vagy nem is… Csak azt hallja, hogyha akar valamit tőled…
VERONKANem értem.
VIKTORÉs ha akar valamit… Akkor nyugodtan… Egyszer élsz te is… Egy őrnagy!… És ha a kisasszony látja, még jó is. Tudod, aggódik, hogy lesz-e neked már valaki… Szeretné, ha lenne… Az őrnagynak tetszel… Miért ne?…
VERONKAViktor úrfi…
VIKTORÉs ha lesz belőle valami?… Bátran… De úgy, hogy lássa Emmi is… Ennyi az egész. (Csókolja.) Megteszed? Én kérlek rá…
 
(Viktor csókolja, Emmi lép be. Veronka felsikolt, elugrik.)
 
VERONKANem!…
EMMIEgyedül maradhatnék a szobámban?
VERONKANem úgy volt, Emmi kisasszony!… Nem… (Sírva kiszalad.)
VIKTORVárjál…
EMMIEgyedül.
VIKTOREmmi… Most azt hiszed… Emmi… Éppen, hogy nem… Éppen, hogy félreérted…
EMMINem érdekel.
VIKTORVárjál.
EMMIEgyáltalán nem érdekel.
VIKTOREgyszer majd megérted.
 
(Viktor kimegy. Emmi mereven bámulja a földet.)
 
 
10.
 
(Az Őrnagy háza Irgácson. Kopognak.)
 
FELESÉG(jön ki a belső szobából, megy ajtót nyitni)  Ki az?
 
(Újabb kopogás. Feleség kinyitja az ajtót. Viktor áll ott.)
 
VIKTORBocsásson meg, asszonyom, ha rosszkor jöttem. Bittner Viktor vagyok.
FELESÉGKit keres?
VIKTORÖn ugyebár az őrnagy úr felesége.
FELESÉGIgen. Valami baj van?
VIKTORNem zavarom sokáig.
 
(Csend.)
 
FELESÉGMondja már, az isten szerelmére! Jöjjön be!
VIKTORKöszönöm.
FELESÉGTörtént valami?
VIKTORTörtént, de ne ijedjen meg.
FELESÉGDe hát mi van vele? Mondja már!
VIKTORSemmi, ne aggódjon.
FELESÉGSemmi?
VIKTORSemmi.
FELESÉGSemmi baja?
VIKTORAz égvilágon.
FELESÉGHála istennek. Úgy állt ott, mintha nem is tudom, mi történt volna… Semmi baj… Jól van. De hát akkor mi történt? Na jöjjön, üljön le. Szóval jól van…
VIKTORJól?! Úgy érzi magát, mint egy kiskirály!
FELESÉG(megütközik)  Kiskirály?!
VIKTORTalán nem ez a legjobb szó, de azért… elég találó szerintem.
FELESÉGMerre állomásoznak?
VIKTORMikor merre.
FELESÉGMaga az egyik katonája?
VIKTORKatona voltam, de nem az övé. Most már nem vagyok katona. Megszöktem.
FELESÉGHonnan ismeri őt?
VIKTORÓ, van egy közös ismerősünk.
FELESÉGKözös ismerősük. Miféle közös ismerősük?
VIKTORA legszebb nő a világon.
FELESÉGŐ a közös ismerős?
VIKTORŐ. A volt menyasszonyom.
FELESÉGÉrtem. Nem értem.
VIKTORNála lakik.
FELESÉGKicsoda?
VIKTORA férje.
FELESÉGNála lakik?
VIKTORBeszállásolták a tiszteket egy-egy házba. Nem tud róla? Hogy ne kelljen a táborban éjszakázniuk. Az ön férjét is beszállásolták. Az ön férje jelenleg az én volt menyasszonyom házában lakik.
FELESÉGÉrdekes.
VIKTORNem tudta?
FELESÉGMióta?
VIKTORPár napja.
FELESÉGNem küldött magával levelet?
VIKTORLevelet? Azt nem. Biztosan nem volt ideje rá, hogy írjon.
FELESÉGKét hete írt utoljára. Persze, minek is írt volna azóta?
VIKTORSokat mesélt magukról. Főleg a gyerekekről. Nincsenek itthon?
FELESÉGA szomszédos utcában laknak anyámék, ott vannak.
VIKTORFiúk?
FELESÉGFiúk. De ha sokat mesélt róluk…
VIKTORKiment a fejemből. Szóval minden rendben.
FELESÉGMeg se kérdezem, kér-e valamit.
VIKTORInnék egy kortyot, hosszú volt az út.
FELESÉGAzonnal.
 
(Feleség kimegy. Viktor nézelődik. Hasonló lakás, mint Emmié. A falon itt is képek. Családi fotók. Feleség bejön.)
 
FELESÉGÉs mondja, csak ezért utazott ide?
VIKTORDolgom volt errefelé, mondtam neki, ő meg megörült, hogy erre járok, és így megkért….
FELESÉGEz jó lesz? (Bort tölt.)
VIKTORJó, köszönöm. Maga nem iszik?
FELESÉGNem szoktam.
VIKTORIgyon velem.
FELESÉGNem szeretem, de ha akarja…
VIKTORA jó hírre.
 
(Feleség tölt, koccintanak, isznak.)
 
VIKTORFinom.
FELESÉG(hellyel kínálja Viktort, leülnek)  Ilyen időben minden hír jó, ami nem bajról szól.
VIKTORNem mindenki ilyen szerencsés, mint az őrnagy úr. Család, gyerekek…
FELESÉGCsak ez az izgalom, mindennap, hogy mi történik…
VIKTORItt van például az én esetem. A volt menyasszonyommal. Persze nem akarom untatni…
FELESÉGNem… Mondja csak a volt menyasszonyát.
VIKTORÉn a hűséget nagyon becsülöm ám. Tölthetek még bort?
FELESÉGSzolgálja ki magát.
VIKTORKellemes ház. Csak olyan üres. Hogy bírja nélküle?
FELESÉGGyerekekkel könnyebb kibírni.
VIKTORPersze, a gyerekek. Hol is tartottam?
FELESÉGA hűségnél. Hogy becsüli.
VIKTORIgen. Azt hiszem, a hűség mindennek az alapja. Hűség a hazához, a családhoz, a szerelemhez… Magunkhoz…
FELESÉGMegcsalta a menyasszonya?
VIKTOR(meglepődik)  Hogy megcsalt-e? Kérdés, mit tekintünk megcsaláson. Ön például mire érti?
FELESÉGCsak kérdeztem…
VIKTORHogy lefeküdt-e valakivel?
FELESÉGNe haragudjon, csak azt hittem, erre akar kilyukadni.
VIKTORTulajdonképpen nem akarok semmire kilyukadni. Csak az üzenetet hoztam, hogy minden rendben. Tényleg szép a házuk.
FELESÉGOtt, a verandán szoktunk üldögélni. Ha itthon van ő is.
VIKTORNyugalmas lehet. Mit gondol, rosszat tesz egy kapcsolatnak, ha hosszabb időre elválnak egymástól a felek? Lehet, hogy kimondottan jót tesz, nem? Ugye? Nem vágta rá, hogy „dehogy!”
FELESÉGNekem például nem tesz jót. Nekem hiányzik.
VIKTORHiányzik, hiányzik, de azért…
FELESÉGMit azért?
VIKTORNyugalom, nyugalom… Igyon inkább még egy pohárral.
FELESÉG(feláll)  Megkérem, hogy ha nincs több közölnivalója…
VIKTORKözölnivalóm az van, csak üzenet nincs több.
FELESÉGAkkor közölje, és aztán búcsúzzunk el egymástól.
VIKTOR(közel lép Feleséghez, a fülébe duruzsolja)  Tévedtem. Maga a legszebb nő a világon.
FELESÉGKérem, hogy mer ilyet?…
VIKTOR(a Feleség fülébe)  Nem is tudja, milyen csodálatos asszony.
FELESÉG(nem lép el)  Kérem…
VIKTOR(Feleség fülébe búg)  Nem is tudja… És csak így egyedül, ezekben a nehéz időkben, így elhagyatva…
FELESÉG(csendben)  Mit csinál?…
VIKTOR(búgva)  Egyedül, férfi nélkül… Szörnyű idők… Szörnyű… De mégiscsak… Az Élet!…
FELESÉG(erőtlenül)  Ne…
VIKTOR(szorosan öleli, a fülébe)  Amíg élünk… Az ifjúság… A test… Az parancsol nekünk, ugyebár… És egyetlen életünk van, tudja jól… Az ifjúság meg… Úgy elmúlik, mintha itt se lett volna…
FELESÉGNe…
VIKTORVárakozás… Szabadság… Miért ne?… Vágyakozás… Ki tiltja meg? Jön egy férfi… Ki tudná meg, mi történt?… Soha senki… Senki meg nem tudja….
FELESÉGNe…
VIKTOREmberek vagyunk…
FELESÉG(hagyná magát)  Ne…
VIKTORMicsoda nő maga… Micsoda nő…
FELESÉGKérem…
VIKTOR(ellép, normális hangon)  Biztos vagyok benne, hogy tökéletesen megbíznak egymásban.
FELESÉGTessék?
VIKTORNem mindenki olyan szerencsés, mint az őrnagy úr. Na, minden jót!
 
(Nevetve kimegy. Feleség áll megbabonázva, majd kitör belőle a zokogás. Felkapja az asztalról az Őrnagy képét, magához szorítja.)
 
FELESÉGIstenem… Istenem…
 
 
11.
 
(Emmi háza. Emmi és az Őrnagy.)
 
EMMIAz mi?
ŐRNAGYA proklamáció?
EMMIAz.
ŐRNAGYKiáltvány.
EMMIProklamáció.
ŐRNAGYA külföldön állomásozókat hívták proklamációkkal haza. Persze titokban. Voltak küldöttek, akik ruhájuk gombjába rejtették az írást, mások a csizmájuk talpába tették, de egy-egy szivar takarójába is tettek üzeneteket. Aki megkapta, betegnek tettette magát, mondjuk szívfájdalomról panaszkodott, mire elbocsátották. És ők akkor rohantak haza. Rengetegen csatlakoztak hozzánk.
EMMIMikor lesz már vége?
ŐRNAGYNem tudom, Emmi kisasszony.
EMMIÉs mi lesz a vége?
ŐRNAGYMost már biztos, hogy holnapra érnek ide. Holnap eldőlhet minden.
 
(Csend.)
 
ŐRNAGYA vőlegénye eltűnt?
EMMIMár nem a vőlegényem.
ŐRNAGYMiattam van az egész…
EMMINem.
ŐRNAGYRemélem, nem ment tönkre minden… Vagy nem is tudom.
EMMIMeglátjuk.
ŐRNAGYMégiscsak miattam…
EMMIHa engem nem izgat, magát se izgassa.
 
(Csend.)
 
ŐRNAGYAz egyik mindig jobban szeret.
EMMINem is gondoltam, hogy másként is…
ŐRNAGYA másik pedig kihasználja ezt. Nem azért mert rossz, csak önkéntelenül. Persze nem lenne szerencsés, ha bármibe is beleszólnék… Csak azt akarom mondani, hogy maga olyat érdemelne, aki… megérdemli magát.
EMMIÉn is olyat találok majd, ilyent érdemlek. Így van ez. Semmi sem véletlen. Sem az idő, sem a hely. És nem is mindegy.
ŐRNAGYMicsoda?
EMMINem mindegy sem az idő, sem a hely. Sem a szavak.
ŐRNAGYA szavak?
EMMIMindig mondogatta, hogy mindegy, mit beszél egymással két ember. Hogy nem számít, azt mondta. Mert ha leéli az életét egymással két ember, hát nem mindegy, melyik nap miről beszélnek? Ha komolyan figyelnének a szavakra, mindennap összevesznének valamin. Nem is tudnának élni. Ha tényleg megsértődnének egy-egy szón. Szóval hogy mindegy, azt mondta.
ŐRNAGYÉrdekes gondolat.
EMMIAmi elrendeltetett, az úgy is lesz. Ha az ember megtalálta a párját… Úgy értette, ránk… De így utólag… Veronka?… Nem tudom azt a szabadságot se, Veronka éppen akkor kapott szabadságot, mikor voltak azok a… ahogy maga mondta… De hát… szerelmes volt belém… Nem, hát Veronka nem…
ŐRNAGYVeronka… Mielőtt elment, bejött a szobámba.
EMMIA szobájába?…
ŐRNAGYAzt mondta, szeretné, ha maga látná, hogy beszélgetünk.
EMMIMicsoda?!
ŐRNAGYAztán elsírta magát, és kiment.
 
(Csend.)
 
EMMIVeronka… Hát mi történt?…
 
(Csend.)
 
ŐRNAGYUgye meglepődött a múltkor? A feleségem miatt.
EMMIMi tagadás… Mesélhetett volna róla. Meg a gyerekeiről.
ŐRNAGYNem tudok mesélni róluk. Úgy értem, elég érdekesen nem. Ami fontos, arról úgyis csak profán módon tudunk beszélni, meg tudom, hogy nem érdekel másokat az, ami csak nekem fontos.
EMMIMás nem így gondolkodik.
ŐRNAGYMindenesetre nem akartam eltitkolni maga előtt semmit, elhiheti. Csak úgy érzem, azzal, hogy mondjuk beszélek az én csodálatos fiaimról, mindjárt le is fokozom őket, mert hát jelzőket keresek rájuk, próbálom leírni őket, és úgysem lesz az egész olyan, mint amilyennek szeretném. Másnak nincs ebben semmi különös. Mondjam el, milyen szépek? Milyen okosak, szelídek? Hogy a világon a legdrágábbak? Más ezt legfeljebb udvariasan végighallgatja. Elég az nekem, belül, hogy tudom, ők vannak nekem. Ha olyannak mondom, akinek van gyereke, csak mosolyog magában, mert úgyis tudja, hogy az övé a legdrágább. Ha meg olyannak, akinek nincs, annak csak rosszul esik hallani.
EMMIIgen?… Jaj, el is felejtettem, levelet kapott!
ŐRNAGYLevelet? Én?
EMMITeljesen elfelejtettem.
ŐRNAGYIde jött?
EMMINem is értem, hogy ment ki a fejemből, ne haragudjon… (Felveszi az asztalról a levelet.) Tessék.
ŐRNAGYNem értem. Ide?
EMMIGondolom, hazulról.
ŐRNAGYNem is tudják, hogy itt vagyok.
EMMINem tudják?
ŐRNAGYA címet nem.
EMMIOtthonról?
ŐRNAGYA bélyeg alapján igen.
EMMIBiztosan tele van édes szerelemmel… Megmutatja?
ŐRNAGYTartok tőle, hogy nem a feleségem, hanem az apja ír, és abban aligha lesz egyéb őszi és tavaszi vetésnél.
EMMIAz ő írása?
ŐRNAGYNem tudom.
EMMIBontsa ki! Ez csak a címzés.
ŐRNAGYFekete pecsét.
EMMINem fekete az, nézze meg jobban. Csak sötétzöld. Nézzen bele, ha nem akarja, ne mutassa meg.
ŐRNAGY(feltépi a borítékot, olvasni kezdi)  Jaj, istenem. (Lerogy, kiejti a kezéből.)
EMMIMi történt?
ŐRNAGYIstenem!…
EMMIMondja már!
ŐRNAGYMeghalt! A feleségem. Meghalt.
EMMIAdja ide.
ŐRNAGY(odanyújtja)  Meghalt.
EMMI(olvassa)  „Forró betegségben, mit férje utáni aggodalma idézett elő…”
ŐRNAGYVége…
EMMINyugodjon meg…
ŐRNAGY…Mindennek.
EMMINem… (Nem tudja, mit csináljon, sután átöleli az Őrnagyot.)
ŐRNAGYMindennek vége.
EMMINem… Jaj, istenem…
ŐRNAGY(feláll)  Meghalt.
EMMI(megint olvassa)  „Forró betegségben…”
ŐRNAGYMost inkább egyedül…
EMMINem maradna inkább? Nem jobb?… De persze, menjen csak, ha úgy… Vigyázzon… És jöjjön vissza, ha úgy érzi…
 
(Őrnagy kimegy.)
 
EMMI(utánaszól, de az Őrnagy már nem hallja)  Jöjjön bármikor… Éjszaka is, ha beszélgetni akar… Ha nem bírja… Ha egyedül… Ha kell valaki…
 
(Emmi egyedül marad a szobában. Leül a zongorához. Nem kezd el játszani. Belép Veronka.)
 
VERONKAKisasszony…
 
(Emmi feláll.)
 
VERONKAAzért utaztam ide, hogy… két hét múlva jövünk egyébként… Kisasszony… Amit a múltkor látott… Nem tudom, hova legyek… Az semmi se volt. Csak amit látott. Annyi volt… Viktor úrfi megcsókolt… Nem azért, mert rossz, biztosan én voltam túl… Nem akartam pedig. Ő nem rossz… De azt nem tudom, előtte mit akart, mert azt kérdezte, tudnám-e szeretni az Őrnagy urat… Szóval nem ő akart engem, nem kell attól félnie. Csak jóságból adta a csókot talán, nem is tudom… Azért mondom, csak hogy tudja… Mert azt tetszik tudni, hogy tetszett nekem a Viktor úrfi, de hát csak úgy, ahogy mindenkinek tetszene. Kisasszony… Úgy mentem el a múltkor, hogy nem is beszéltünk már… Most meg nem tudom, mit gondol rólam, meg hogy mi volt… Én azóta nem is alszom… A csillagok nem hagynak… Éjjel szúrnak a csillagok… Nem tudom… Mintha néznének, hogy mit keresek itt… A világon, hogy mit akarok… Nem tudom elmondani se… Kisasszony… (Sírni kezd.)
EMMI(megsimogatja)  Nincs baj, semmi. Semmi baj.
VERONKACsak el kellett mondanom, és már megyek is vissza. Nem is tudja a nagyságos asszony, hogy itt vagyok… Csak kértem egy kis kimenőt… Nem mondtam semmit. Mit is mondtam volna?… Szóval, hogy tudom én… És én tehetek róla. De hogy az Őrnagyot, ezt nem értem. Mindegy. Tudom, hogy nem lett volna szabad…
EMMINyugodj meg, Veronka. Nem számít. Nem számít… Nem számít… Viktor úrfi, azt hiszem, nem jön többé.
 
 
12.
 
(Ugyanott. Őrnagy fekszik az ágyban, fején kötés. Mellette Emmi térdel, kezében csésze.)
 
ŐRNAGYHol vagyok?
EMMINincs semmi baj. Most már itt van nálam.
ŐRNAGYA fejem…
EMMIVégre felébredt. Kér?
ŐRNAGYIgen…
EMMI(megitatja)  Ne mozogjon. Maradjon fekve.
ŐRNAGYHogy kerülök ide?
EMMIMeg akart halni? Azt mondják, úgy harcolt, mint akinek nem fontos az élete.
ŐRNAGYNem fontos.
EMMIHogy mondhat ilyet? Várják a gyerekei! Mesélik, hogy szándékosan előrelovagolt, a csatatűzbe, az ágyúk elé, csak ment, rohant a kardcsapások közé… Fejsebet kapott. Félholtan vitték kórházba. Napokig nem volt magánál.
ŐRNAGYSzéthasad a fejem… Jobb lett volna meghalni.
EMMIMeg fog gyógyulni. Semmi másra nincs szükség, csak pihenésre. Pihenni meg itt tud a legjobban.
ŐRNAGYEmmi…
EMMIIgen?
ŐRNAGYMi történt? A csatában.
EMMIMindegy. Azóta már vége. A háborúnak. Letettük a fegyvert.
ŐRNAGYMicsoda?
EMMIEzzel most ne törődjön. Rendbe jön hamar. Megengedték, hogy itt legyen nálam …
ŐRNAGYVége?… Letettük a fegyvert? És mi van most?…
EMMISemmi egyelőre. Nyugalom.
ŐRNAGYNyugalom… Emmi… Talán lázálmok lehettek… Tudja, hogy magáról álmodtam?
EMMIPihenjen.
ŐRNAGYMagát láttam álmomban. Nem a feleségemet.
EMMINéhány nap múlva felkelhet. Ha nem haragszik, most az én ágyamban fekszik, hogy ne legyen távol tőlem. Én is itt alszom, a szobában, hogy ha bármire szüksége van, vagy ha fáj, tudjon szólni.
ŐRNAGYAdna egy kis teát?
EMMIÓvatosan üljön föl. Segítek.
 
(Emmi segít felülni az Őrnagynak, aki iszik.)
 
ŐRNAGYKöszönöm.
EMMIHozzak új borogatást? Nem esne jól a hideg?
ŐRNAGYNem tudom. Meghalt…
EMMIHozok mindjárt. Addig is aludjon nyugodtan. Majd ráteszem.
ŐRNAGYMiért törődik velem?
EMMIKivel törődjek? (Leveszi a borogatást a fejéről, kimegy.)
 
 
13.
 
(Ugyanott, Emmi és Őrnagy. Őrnagy már jól van, sétálgat. Mindketten zavarban.)
 
ŐRNAGYMegmosott?!
EMMINem is emlékszik?
ŐRNAGYNem.
EMMIAkkor nem volt emlékezetes.
ŐRNAGYÉs… Hogy?
EMMIHát… Lemostam.
ŐRNAGYMindenhol?
EMMIMindenhol.
ŐRNAGYMiért nem emlékszem?
EMMINem volt jól.
ŐRNAGYDe magamnál voltam.
EMMITöbbnyire.
ŐRNAGYÉs nem szóltam semmit?
EMMIDe. Hogy fáj. A feje. Nem a mosás.
ŐRNAGYItt az ágyban?
EMMIItt.
ŐRNAGYMivel?
EMMIHát kendővel. Meg a kezemmel.
ŐRNAGYÉs nem érezte kellemetlenül magát?
EMMIKellemetlenül? Nem. Azt így nem mondanám.
ŐRNAGYHát… Köszönöm.
EMMISemmiség.
ŐRNAGYÉs… Hányszor mosott meg?
EMMICsak kétszer. Egyszer, mikor idekerült, akkor még rosszul volt. Aztán két nappal később megint. Azt hittem, érzékeli, nagyon szépen emelgette a kezeit meg a lábait.
ŐRNAGYA lábaimat is emelgettem?
EMMICsak ahogy mostam.
ŐRNAGYNem is kellett segítenie? A lábamat emelni.
EMMIDe, egy kicsit kellett.
ŐRNAGYÉrtem.
EMMIUtána meg, amikor megint magához tért, azt mondta, rólam álmodott.
ŐRNAGYIgen… És mit?
EMMIAzt magának kell tudnia.
ŐRNAGYEmlékszem már, igen.
EMMIArra emlékszik, ami álmában történt, arra meg nem, ami ébren…
ŐRNAGYMit csináljak?
EMMIEnnyit még nem kellene járkálnia. Üljön csak le. Még pihennie kell.
ŐRNAGYLátja, minden hiába volt. Elveszítettem a feleségemet, és letettük a fegyvert. Köszönöm, hogy megnézte a tábort. Már tábor sincs. Hiába volt. Én elveszítettem a feleségemet, az ország pedig a háborút. Az áldozat nem ért semmit. Az, hogy vége, az azt jelenti, hogy életveszélyben vagyok. Mint mindenki, aki fegyvert fogott. De a gyerekeim és az apósomék várnak engem. Ott én nem őrnagy vagyok, hanem… Ott csak egy ember.
EMMIIgen…
ŐRNAGYCsak egy ember…
EMMIIgen.
ŐRNAGYNem jött levél azóta? A gyerekektől, vagy róluk esetleg… Vagy hogy a temetés? Biztosan már megvolt… Nem is tudtam odamenni… Még a temetésen se… Nem írtak?
EMMINem.
ŐRNAGYNem. Emmi… Kérdeznem kell valamit magától. Jöjjön ide, figyeljen jól.
EMMIIgen?
ŐRNAGYFigyeljen, nagyon figyeljen.
EMMIIgen.
ŐRNAGYSzereti kegyed a kisgyerekeket?
EMMIHogy én? Szeretem, persze.
ŐRNAGYJók, kedvesek, mint az angyalok.
EMMIDe hát… Kikre gondol?
ŐRNAGYA gyerekeimre. Az én árva gyermekeimre. Tudná szeretni őket?
EMMIA gyerekeit?
ŐRNAGYIgen.
EMMIÉn?…
ŐRNAGYIgen.
EMMIIgen…
ŐRNAGYIgen?
EMMIIgen… Igen. Igen!
 
(Átöleli az Őrnagyot. Sír, megcsókolja.)
 
 
14.
 
(Kocsin ül Emmi és az Őrnagy. A kocsi halad. Mellettük csomagok, bőröndök.)
 
EMMILeírtam mindent.
ŐRNAGYNem kellett volna megvárni őket?
EMMIMagyarázni kellett volna hosszasan… De leírtam, hogy egy hét múlva visszajövök a holmikért.
ŐRNAGYNem fog haragudni?
EMMIAnya? Majd megismer. És akkor nem.
 
(Csend.)
 
ŐRNAGYIdeges vagy?
EMMINem tudom, mit szólnak majd, ha meglátnak.
ŐRNAGYSzeretném, ha második édesanyjuk lennél.
EMMIDe mit szólnak majd ők?
ŐRNAGYAz én új boldogságom kárpótolni fogja a régit. Biztos vagyok benne.
EMMINem fog ő az eszedbe jutni, bármit csinálok?
ŐRNAGYNem tudom… Ezt egyelőre nem ígérhetem meg. Még nem felejtettem el.
EMMIPersze, persze. Messze vagyunk még?
ŐRNAGYNem. A katonák miatt kerültünk, de most már mindjárt odaérünk.
 
(Csend.)
 
EMMITalán gyűlölni fognak.
ŐRNAGYNe gondolj ilyesmire.
 
(Csend.)
 
EMMIItt van minden? (Nézegeti a csomagokat.)
ŐRNAGYAmi kell, az itt van. A házad egyelőre maradjon úgy, ahogy van. Szépen lassan majd idehozatok mindent, ami még ott maradt. Nem lesz könnyű most neked.
EMMITudom…
ŐRNAGYNem a gyerekek miatt mondom. Új lesz minden neked…
EMMINem baj.
 
(Csend.)
 
ŐRNAGYMajd segítenek, meglátod.
 
(Csend.)
 
ŐRNAGYNemsokára ott leszünk.
 
(Csend.)
 
ŐRNAGYOtt van! Már látom a házat!
EMMIHol? Melyik?
ŐRNAGYNézd csak! Az ott!
EMMIAz?
ŐRNAGYIgen. Látod a galambokat a háztetőn? Az ott a lugas, amely alatt este üldögélni szoktunk. Vagy ha nem ott, akkor a verandán. Az oleanderek most is virítanak az ablak előtt.
EMMIGyönyörűek.
ŐRNAGYLátod a kis őzikét?
EMMIŐzikét?
ŐRNAGYA kertben.
EMMILátom. Piros szalag van a nyakában?
ŐRNAGYA kisfiam őzikéje. (Csend.) Azt se tudom…
EMMIIgen?
ŐRNAGYAzt se tudom, megvolt-e már a temetés. Arra se volt módom, hogy megérdeklődjem… És nem szóltak, pedig hát tudták a címet…
EMMIŐk azok?
ŐRNAGYIgen! Ők a gyerekeim! Virágot tesznek a fejére… Az őz pedig megeszi a koszorút. Hogy nevetnek… Érdekes…
EMMIBementek.
ŐRNAGYIgen. Na, itt is vagyunk.
 
(Leszállnak a kocsiról.)
 
EMMIMenjek én előre?
ŐRNAGYNem. Majd szólok nekik. Addig maradj itt.
EMMIJó.
 
(Nyílik az ajtó. Kilép a Feleség.)
 
ŐRNAGYUramisten…
 
(Feleség a nyakába borul. Sírva öleli.)
 
FELESÉGHát itt vagy…
ŐRNAGYTe… Te…
FELESÉGÉdes!… Semmi bajod?…
ŐRNAGYHogy lehet?… Te… Élsz?…
FELESÉGMit mondasz?…
ŐRNAGYAzt hallottam… Vagyis egy levél… Hogy mi történt veled… Hogy meghaltál, azt írták…
FELESÉGÉn? Milyen levél?…
ŐRNAGYNem tudom…
FELESÉG(Emmire mutat)  És ő?…
EMMIÉn…
ŐRNAGYŐ… Emmi.
EMMIIstenem…
FELESÉGMenjünk be.
ŐRNAGYVárj… Nem tudom, mit mondjak…
EMMIAz a helyzet…
ŐRNAGYTudod, nála laktam. Beszállásoltak bennünket.
FELESÉGIgen, tudom, hogy… Volt itt egy… Hallottam róla, csak nem írtál…
ŐRNAGYÉs akkor híre jött, hogy nem élsz már… És…
EMMIEgy levél, hogy „férje utáni aggodalma”, meg hogy „forró betegség”…
FELESÉGRólam?
ŐRNAGYŐ ápolt. Megsebesültem az utolsó csatában. Elvesztettem az eszméletemet, és nála voltam aztán. Ő ápolt. Nem tudom, hogy mondjam… Mert azután… Megkérdeztem tőle, hogy tudna-e anyja lenni a gyerekeknek.
FELESÉGMicsoda?
ŐRNAGYÚgy tudtam… Hogy helyetted, aki már nincs…
FELESÉGMaga írta! Maga írta.
EMMINem!…
FELESÉGHogy elvegye tőlem!…
EMMINem… Nem!
FELESÉGElvette a férjemet!… Maga…
EMMISzereti magát. Magát szereti.
FELESÉGJézusom…
EMMIElmegyek. Kérem… Ne haragudjon. Én nem akartam… Ne haragudjon rá… Ő… A legjobb ember… (Sír.) Elmegyek.
ŐRNAGYNem.
FELESÉGNem?…
ŐRNAGYMár nem lehet.
FELESÉGAkkor én.
ŐRNAGYNem. Szeretlek!
FELESÉGNa, ebből elég.
ŐRNAGYMeg kell értened.
FELESÉGMegyek. A gyerekekkel.
ŐRNAGYNem mehetsz el.
FELESÉGÉljetek boldogan.
ŐRNAGYNem mehetsz el.
FELESÉGElég!…
EMMIKérem…
FELESÉGÉn nem harcolok. Vége van.
ŐRNAGYNem. Figyelj rám… Próbáljuk meg. Hárman.
EMMIJaj, hát…
FELESÉGEzt nem mondod komolyan.
ŐRNAGYNem tudok nélkületek…
EMMIHogyhogy hárman?…
ŐRNAGYPróbáljuk meg.
FELESÉGSzereti?
EMMIAhogy maga.
FELESÉG(Őrnagynak)  Akkor válassz.
ŐRNAGYNem tudok.
EMMIÍgy nem lehet.
FELESÉGNem lehet.
EMMIDe miféle levél volt?… Csak Viktor lehetett.
FELESÉGVálassz.
EMMIViktor…
FELESÉGHát persze… Viktor. Aki idejött, valami Viktor… Volt itt egy ember. Hogy az ő menyasszonyánál laksz, azt mondta… Ó, hát persze… Hogy nála laksz… Még mondta is… Milyen ostoba vagyok…
EMMIKérem, asszonyom…
FELESÉGA volt menyasszonyánál, azt mondta…
EMMIBiztosíthatom, hogy amíg a levél nem jött meg… Higgye el… A férje szereti magát… Ahogy csak szeretheti…
FELESÉGÓ, igen. És magát is.
ŐRNAGYMindkettőtöket. Igen. Menjünk be.
FELESÉGNem.
EMMINem lehet.
FELESÉGNem.
EMMINem akarom.
ŐRNAGYAz életem vagytok mindketten már…
FELESÉGNem…
ŐRNAGYMenjünk be a házba. Megbeszéljük.
FELESÉGNincs mit.
ŐRNAGYMegpróbáljuk.
EMMINem lehet.
 
(Indulnak.)
 
ŐRNAGYMegbeszélünk mindent.
EMMIMit?…
ŐRNAGYJól lesz minden.
FELESÉGNem…
 
(Bemennek.)
 
 
15.
 
(Emmi háza, Veronka pakolgat, Viktor rohan be.)
 
VERONKAViktor úrfi!…
VIKTORHol van?
VERONKAViktor úrfi!… A kisasszony?…
VIKTORMerre van? Mit műveltem!… Azt se tudtam, mit csinálok… Részeg voltam… Csak rossz tréfa!… Micsoda szörnyűség…
VERONKAMi van magával?…
VIKTORNem, azért nem tréfa… Nagyon is komolyan…
VERONKAViktor úr…
VIKTORHa nem gyűlölt eléggé, majd most fog… Én napok óta már… Azt se tudom, hogy… Hol van?
VERONKANincs itt.
VIKTORAzt akartam, hogy ha veled lesz… Ha látja, hogy veled van… De akkor jött be, mikor megcsókoltam a szádat, és akkor… Aztán csak úgy jött az ötlet… Csak egy rossz pillanat…
VERONKAViktor úrfi… Semmi baj, Viktor úr…
VIKTORÉs az Őrnagy? Legalább örül azóta… Vagyis… Elment, ugye? És te? Megtetted? Te megtetted?
VERONKAAzt, amit… Hogyan, hát én már másnap mentem vissza…
VIKTORSzóval nem.
VERONKADe hát…
VIKTORÉs?
VERONKAÉs?
VIKTORSzóval nem lett semmi bajod amiatt a… hogy megcsókoltalak…
VERONKAÓ, hát nem…
VIKTORNem haragudott? Nem is mondott semmit?
VERONKANem volt baj végül, mert…
VIKTORJól van. Hol van Emmi?
VERONKAElment. (Átad egy levelet.) Elmentek. Ezt hagyta itt. A nagyságos asszony most olvasta… Néhány órája jöttünk… Nem is gondoltam, hogy látom magát… A nagyságos asszony egyébként itt van kinn… Szólok neki.
 
(Viktor olvassa a levelet, közben megfogja az induló Veronka kezét. Összegyűri, ledobja a levelet.)
 
VIKTORMicsoda?… Elment vele?…
VERONKAIgen.
 
(Csend.)
 
VIKTORMicsoda?!…
VERONKANekem azt mondta a kisasszony, még pár napja, hogy a Viktor úr soha nem jön ide többé.
VIKTORNem is kellett volna.
VERONKADehogynem…
VIKTORElment vele… Elment… Hogyan?… És… Aljasabb, mint gondoltam… Ez aljasabb, mint gondoltam… Hát nem gyászol?!… Nem futott a világnak?! Én ölni tudnék, ő meg… A halálhírre?! Mindjárt a másikkal?… És Emmi… És most… Odamentek!…
VERONKAÉn azért itt vagyok… És… Akartam már mondani… Amikor megcsókolt…
VIKTORMikor mentek el? Tegnap?
VERONKATán egy hete is megvan már.
VIKTOREgy hete?!
VERONKANézze, itt a dátum, amikor írta… Nyugodjon már le. Nem sebesült meg, látom. Jól van… Mi történt a seregével?
VIKTORÚgy tudja, meghalt, és nem rohant a világnak?… De hát ha oda…
VERONKAMiről beszél?
VIKTORMit csináltam!…
VERONKAViktor úr!… Mindenki hazament?
VIKTORHogy, Veronka?
VERONKAA sereg…
VIKTORÉn már régen… Én megszöktem…
VERONKAHál isten, hogy jól van minden… Vagy…
VIKTORJézusom…
VERONKATalán… Fejseb?…
VIKTORElment… (Maga elé mered.) Én hoztam össze őket…
VERONKAViktor úr, mutassa magát…
VIKTORÉn… Hát persze… Megvigasztalódott… Emmi… Elment…
VERONKADe én… Én itt vagyok. Mondjuk tudom, hogy én… Hogy én csak… De hát miért ne, ha egyszer…
VIKTORMi?
VERONKAHa már találkoztunk… És ha már így alakult, hogy ők…
VIKTORGyalog, míg odaérek…
VERONKASzerintem mi…
VIKTORHogy lehetne visszacsinálni… Késő… (Elrohan.)
VERONKAViktor úr…
 
 
16.
 
(A Feleség háza. Emmi, Feleség és Őrnagy ülnek.)
 
ŐRNAGYNem.
FELESÉGNem.
EMMINem.
 
(Csend.)
 
ŐRNAGYJól van.
FELESÉGAkkor?
 
(Csend.)
 
ŐRNAGYMegpróbáltuk.
FELESÉGÉs most?
ŐRNAGYNem tudom.
 
(Csend. Emmi feláll.)
 
EMMINekem már úgyis mindegy. Nekem mindegy. El fogok menni. Nem tarthatsz vissza. Így nem lehet… Így nem tudok… Nevetséges… A gyerekek miatt se…
FELESÉGKérdezik, ki a néni?… Mit mondjak?
ŐRNAGYHol vannak?
FELESÉGOdaát. Még jó, hogy a nagyszülők csak ketten vannak.
ŐRNAGYSzerencse.
FELESÉGNapok óta… Itt mégse lehetnek…
 
(Emmi indul.)
 
ŐRNAGYÜlj le.
 
(Csend.)
 
ŐRNAGYÉn… Azért mondtam, hogy próbáljuk meg… Ne haragudjatok… Nem akarlak bántani titeket… Egyikőtöket se, mert… (Feleséghez) Te egy vagy velem. (Emmihez) Te vagy az életem. Már… Nem értem én sem… Hiszen hát amikor odakerültem… Pedig nem akartam, de éreztem mindjárt… De nem akartam, küzdöttem ellene, azt akartam, hogy a vőlegényed… Így kellett lennie.
EMMINem hagynak a csillagok… Hát igen…
ŐRNAGYA csillagok?
EMMIIgaz… Igazán így van… Nem hagynak…
 
(Csend.)
 
FELESÉGNem. Hárman nem.
ŐRNAGYÉrtem.
 
(Csend.)
 
ŐRNAGYA gyerekek…
FELESÉGNekik jó ott.
 
(Csend.)
 
EMMIKibírom. Én majd kibírom.
ŐRNAGYDe én nem.
 
(Csend.)
 
ŐRNAGYAz nem az igazság lenne. Az igazság…
FELESÉGAkkor?
 
 
17.
 
(Viktor a bokorral a színpad előterében.)
 
VIKTORHa nem írom meg a levelet, talán semmi nem történik. Az Őrnagy szépen hazamegy a harcok végén. De így… Három ember vált semmivé miattam. Átadva a világ, a törvény, a szív ítélőszékének. Egy reggel halva találták mind a hármat. Egy reggel már nem tudtak felkelni. Mire ideértem, már… Ma van a temetés… (Sírva nevet.) Mindketten szerették őt, és ő szerette mindkettőt. Egyik sem tudott lemondani. Az élet úgy volt összebonyolítva rájuk nézve, hogy azt csak a halál oldhatta meg. Nem akartam… De velem ilyet!… És én nem… Én csak a szabadság alatt mentem más lányokhoz, hogy még… Éljek egy kicsit, mielőtt elveszem. Mert elvettem volna. És ehelyett… Közös sírba teszik őket, azt mondják. Még oda se mehetek utánuk. Még a sírba se. Ez a büntetés. Csak három koporsót visznek majd, nem négyet. Én vagyok az ördög… Egy igazság van, kettő nincs, őrnagy. Mész a pokolba. Megyek én is. Két kis szőke gyerek sétál a koporsók után. Egy nagy sírba teszik mind a hármat. Összehoztam őket. Csak egy levél… Miért legyenek boldogok? Most már boldogok.
 
(Három koporsó közeleg.)
 
VIKTORVégül is hozzájuk tartozom. Odatartozom én is. Mit csinálnék már nélkülük?
 
(A koporsók közelednek, gyászmenet, harangszó.)
 
VIKTOR(elővesz egy pisztolyt)  Megyek már, várjatok. Eddig tartott a mese. Várjatok… Ez így nem igazság… Nagy nap ez a mai… Lelövi magát az ördög… Én vagyok az ördög. Az a lány pedig angyal. Én rossz vagyok. Ő jó. Én feketében vagyok. Ő pedig fehérben lesz.
 
(Lelövi magát. A menet elmegy mellette. Ülve hal meg, olyan, mintha aludna. Kis idő múlva Veronka közelít, fehér ruhában. Meglátja Viktort. Odafut hozzá.)
 
VERONKAHát itt van… Most elmondom magának… Mert értek én mindent… Értem most már, miért akarta, hogy az Őrnaggyal… Tudom… Őt szerette, de látja, ők egymással boldogok, Viktor úr… Pedig én megtettem volna… Magáért… És most már el kell mondanom, akármi lesz is… Hallgasson végig… Viktor úrfi!… Én… Tudom, én csak egy cselédlány vagyok, nem méltó magához, de hát… Muszáj mondanom. Hogy is mondjam… Én szeretem!… Szeretem! Viktor úrfi!… Igen… Én… (Hozzáér a mozdulatlan Viktor fejéhez, meglátja az arcán lecsorgó vért.) Nem… Nem… Nem… (Rémülten hátrál.)