Gedai István

régész, pénztörténész (Szentmártonkáta, 1934. szeptember 17.)

    Gyermekként, de egész életemre kihatóan még lehetőségem volt megismerni azt az 1945 előtti, tartást adó nemzeti és keresztény értékrendet, amelynek gyakorlását, az aszerinti élést tőlem is elvárták szüleim, iskoláim és – érzékelésem szerint – az akkori társadalom. 1945-ben kerültem az Érseki Rk. Gimnáziumba. (Az államosítás után: Rákóczi Gimnázium) Világi papok voltak a tanárok. Szigorúak voltak, sokat követeltek, mégis a legtöbbjükért rajongtunk. Neveltek, szinte a nap 24 órájában. Még az érettségi évében (1953) felvettek az ELTE BTK muzeológia (régészet) szakára. A tanszék professzorai mind emberi, mind tudományos szempontból kiemelkedőek voltak. Leginkább László Gyulát tekintettem mesteremnek; azt a tudóst (magát mindig kutatónak mondta), aki a magyar régészetnek, a magyar értelmiségnek meghatározó egyénisége volt. Tudatosan vállalta, hogy székely magyarsága miatt a politikai hatalom mellőzze. Soha nem lett akadémikus, ez azonban az Akadémia szégyene. Előadásai, tanszéki rendezvényeken folytatott beszélgetések mind azt sugallták, hogy értelmiségünk tagjaként ennek a nemzetnek munkánkkal legyünk szolgái.
    Az 1956-os, szabadságharcba torkolló forradalomnak valamilyen formában mindannyian részesei voltunk. A forradalom eseményeit könyvtárnyi irodalom örökítette meg, közötte a jászberényit is, ahol én is voltam. (Járomi József: Vihar a város felett. Jászberény. 1995.) Életem meghatározó része lett a forradalom és az azt követő másfél évi börtön. Sok tapasztalatot adó életiskola volt felismerhetni az élet valóban fontos feltételeit, látni és magamon érezni a volt ÁVH-s nyomozók és fogdaőrök (nem a börtönőrök!) elképesztő szadizmusát, mindennapos fizikai és lelki terrorját, a kiszolgáltatottak megalázását. De voltak mások is. Közülük is kiemelkedik az engem is elítélt népbíró, aki – meggyőződésem szerint – azért vállalta a népbíró gyűlölt szerepét, hogy embereket mentsen. Itt is le kell írni nevét: Boros János.
    A börtönből szabadulva néhány évig gyárakban, építkezéseken segédmunkáskodtam. 1963-ban, László Gyula akciójaként, kegyelmet kaptam; befejezhettem az egyetemet, doktorálhattam, és 1966. január 1-jén kineveztek a Magyar Nemzeti Múzeumba segédmuzeológusnak. 1972-ben lettem kandidátus.
    A magyar nemzet múzeuma számomra minden volt: hivatás, munka, kedvtelés. 1966–1991 között az Éremtárban (1975-től osztályvezetőként), 1991-től nyugdíjig a Főigazgatóságon (helyettesként, 1993-tól főigazgatóként) végeztem tudományos és gyűjteményi munkát, rendeztem kiállításokat, tartottam előadásokat, mint címzetes egyetemi docens a középkori pénztörténetet adtam elő az ELTE-n, a szegedi egyetemen; majd a Pázmány Kat. Egyetemen a doktori iskola tagjaként. Mindez azonban valahol csak eszköz volt a „nagy cél”-ért: tenni, ami tehető a magyar művelődésért, a magyarságért. Több kutatóval szemben nagyon fontosnak vélem a közművelési munkát. Fontos a tudományos kutatás is, sok évi munkám talán jelentős eredményének tekinthetem Szent István pénzverése ismereteinek gazdagítását, írásaimat az Árpád-kori gazdaságtörténet körében, de a tudományos eredményeket – írásban és előadásban – lazább megfogalmazásban is át kell adni és egy-egy témát – tudományos igénnyel – kiállításon bemutatni. Több mint hatszáz publikációm (közöttük néhány monográfia) igen nagy része ismeretterjesztő és publicisztikai cikk. A kiállítások pedig éppen most szükségesek, amikor egy fél évszázados történelemhamisítás után a történelem hitelét a korok igazat mutató, mondó tárgyaival lehet visszaadni, külföldön pedig bemutatni a magyarság európai értékeit. Mindezekre 1979 után az UNESCO-hoz tartozó Numizmatikai Bizottság alelnökeként (1991-ig) lehetőségem volt.
    A Magyar Nemzeti Múzeum nem „egy múzeuma” az országnak, hanem „a” nemzeti gyűjtemény, történelmünk ereklyetára. Ez különösen kitűnt, amikor a Szent Korona – méltó körülmények között – ott tartózkodott. Úgy vélem, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumnak spirituálisan össze kell fognia a magyar múzeumokat. Ennek megható példáját éltem meg egy erdélyi előadókörutam alkalmával, amikor az előadásomat szervező múzeum igazgatója a résztvevők előtt mint „főnökét” köszöntött, mondván, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum minden magyar múzeumnak anyaintézménye.
    A hetven év lassan az alkotómunka végét hozza el. Úgy érzem, megtettem, ami tőlem tellett. Értékelni – ha értékelendőnek vélnek valamit – majd az utókor fog.