Szófia Kiadó : Boda László: Avar honfoglalás, magyar bejövetel
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Boda László: Avar honfoglalás, magyar bejövetel

Leírás

Az avarhunok Kárpát-medencei uralmára és az avar kori kettős magyar bejövetelre visszatekintő tanulmányok, az eredetkutatás filozófiájának kalkulációjával

 

A magyar nép hun kapcsolata – Anonymus és Kézai nyomán – sokak számára még mindig Attila hunjaihoz kötődik. Pedig nekünk az avarhunokkal való kontinuitásunk az, ami bizonyítható. Ők voltak előttünk a Kárpát-medencében 570–805-ig (s még tovább), és ők hoztak magukkal, majd fogadtak be jelentős számú magyar népcsoportot a Meótiszból. Erre az avar kori magyar jelenlétre alapozta László Gyula Nagy Géza nyomán a „kettős honfoglalás” elméletét. Pontosítva azonban inkább kettős magyar „bejövetelről” beszélhetünk. Ezt viszont az eddiginél meggyőzőbb érvekkel kell alátámasztani. Attila vagy Baján? A történelmi realitás az utóbbit igazolja. Baján volt az avarhunok Kárpát-medencei „honfoglalásának” első és legkiemelkedőbb nagyfejedelme, kagánja. Hírneve csaknem Attiláéhoz mérhető. Az ő hunjai pedig „hunabbak” voltak Attila „nyugati hunjainál”, mert egyenesen Mongóliából érkeztek. S hogy hozzájuk van közünk, azt a régészeti adatok meggyőzően elárulják. Hiszen – kerek számokkal mérve – 10 Attila korabeli sírleletre 15 000 avarhun kori sírlelet jut. Az avarhunok utódai pedig itt vannak: köztünk és bennünk. Ütőképes érv ebben a „svájci hunok” ezer évnél régebbi, konzervált magyar kulturális betétje, amely a legnagyobb valószínűség szerint az avarhunokig vezethető vissza (arcok, nevek).

 A jelen tanulmánykötet ennek egyes kérdéseit vizsgálja fölül a tudományos kalkuláció módszerével, közérthetően és megfontolt érvekkel igazolva a kettős magyar bejövetelt, Árpád előtt. Fontos következtetése, hogy az avar kori Pannónia székely-magyarjai időben megelőzték az erdélyi székelyeket. Mindkettő a Meótiszból behozott vagy befogadott szabir-, majd onogur-magyarokból eredeztethető. Az Őrség székely-magyarjai pedig – már keresztényekként – csatlakoztak a honfoglalókhoz. Ugyanazt tették, mint a pogány avarokkal a Tiszántúlra űzött és onnan Erdélybe jutó, akkor még pogány székelyek, akik zömükben avar alatt­valókként is magyarok voltak, és a magyar nyelvet őrizték meg, mindmáig.

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Alap ár adóval együtt:1900 Ft
Fogyasztói ár:1520 Ft
Kedvezmény:380 Ft

Szöveggondozó Kovács Ildikó
Tördelőszerkesztő Szondi Bence
Nyomdai kivitelezés Empire-Media Kft.
ISBN 978 963 89032 5 9
Terjedelem 146 oldal