Szófia Kiadó : Misuta János: A cambridge-i töredék
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Misuta János: A cambridge-i töredék

Leírás

A kazár zsidók genocídiuma

Egy levélváltás története a X. századból
955–975

 

A könyv egy levélváltás története. Ibn Sáprút córdobai orvos, miniszter és rabbi 955-ben, majd József kazár király 962-ben írott válaszlevelében foglalt eseményeket dolgozza fel. A kazárok történetét ma már csak a régészeti tudomány tudja megfejteni, és az említett dokumentumokon kívül egy 940 körüli évekből töredékesen fennmaradt levél őrzi emléküket. Ez a levél, amely Cambridge-be került a XIX. század végén, adott lehetőséget arra, hogy megkíséreljem más eszközökkel megfejteni a kazárok életét, a nép megsemmisítését. Ezért A ­cambridge-i töredék a könyv címe.
 A történettudomány után érdeklődők sem ismerhetik, ahogyan én sem ismertem kellő mélységgel a tizedik századot. Móricz Zsigmond mondta, hogy az Erdély megírásához egy könyvtárnyi könyvet olvasott el. Megértem. Én csak esetleg négyméternyit. A közvetlen élményt csak kutatással, a helyszín megismerésével, kellő vizionálással lehet pótolni. Ha lehet egyáltalán. Remélhetem, hogy az olvasót elvarázsolja a kor. Córdoba élete III. al-Rahman uralkodása alatt, Horvátország születésének kínlódása, Hungária magatartása az augsburgi csatavesztés után, s a kazárok toleráns társadalmi berendezkedése és megsemmisülésük tragédiája a rusz-varég terjeszkedés alatt. Az írás követi egy középkorú, doktorátusához anyagot gyűjtő ember útját is Moszkván és Baskírián keresztül.
 Tudom, vitára adhat okot, hogy birodalmak összecsapása, nem pedig genocídium volt az a végzetes szembenállás. A kazárok vesztettek. De van egy tény- és eseménysor, amely Olga nagyhercegnőhöz, a régenshez kötődik. 940-től, a férje és a fejedelem halála után tizenöt évig ő az uralkodó, fia nevelője, jellemének alakítója. Bizánc a kereszténység után szenvedélyesen érdeklődő hercegnőt felkészíti a keresztelésre. Erre, nagy pompával, 955 körül sor Bizáncban. Én azt gondolom, hogy keresztény doktrína az, hogy a zsidók felelősek Krisztus haláláért. A vak hit s mindaz a gyűlölet, amely a kereszténység történetében a zsidók ellen megnyilvánult, vezethetett Olga és fia, Szvjatoszlav fejedelem területszerző hadjáratának és a kazárok elleni genocídiumnak együttes megnyilvánulásához. Számomra ezt jelenti a kazárok elpusztításának ténye. És ez az áthallásom saját korunkra.
 A könyvet történeti kronológia zárja, amelyet a hozzáférhető irodalom alapján ma a legteljesebbnek gondolok. A felhasznált irodalom egy részét a tájékozódni vágyóknak mellékeltem.
 
(A szerző)
 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Alap ár adóval együtt:2900 Ft
Fogyasztói ár:2320 Ft
Kedvezmény:580 Ft

Szöveggondozó Kovács Ildikó
Tördelőszerkesztő Szondi Bence
Nyomdai kivitelezés Érdi Rózsa Nyomda
ISBN 978 963 89032 0 4
Terjedelem 352 oldal