2003 : Lászlóffy Csaba: Valami más
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Lászlóffy Csaba: Valami más

Leírás

Lászlóffy Csaba többszázados múltból kilépő alakjai ősi misztériumokkal viaskodnak, bár nagyon is behatárolt égbolt alatt élnek, s az életút lehetőségeit keresik. Milyen, melyik világ alakjai? Alkotók – s ez kezdettől azt jelenti, hogy külső-belső terhekkel viaskodva a folyamatos önvizsgálat, szenvedésekkel teli zártság köti, sőt zárja össze őket… A történet – mi történik, mi minden történik – ha nem is egyes alakokkal, hanem: az „elbeszélő én”-nel?! A szövegek s történelmileg hiteles szereplők mégsem egyértelműen a hajdan voltak felelevenítései… A történet nem egyszerűen történet, hanem tudatfolyamra épülő reflexió – ennek a fajta történetmondásnak a gyökerei a magyar irodalmi hagyományban Jókaiig, sőt Kármánig visszavezethetők. Lászlóffy Csaba kisregényeiben nem a történések felszíne alatt kell mélystruktúrát keresnünk, a szöveg a történések fölött az alkotásról szóló meditáció is egyben. A szereplők, konfliktusok néha csak kellékek, jelmezek, a prózaírás rafinériái – és mint tudjuk, használatuk nem tanulható s nem tanítható. Lászlóffy Csaba prózájának épülésében az alap egy-egy szemcse-történés, esemény, sokszor egy-egy replika, aztán az írói reflexió, a meditáció az egyéni életutak, a nemzetek történelmi eseményei fölött. Vagyis az alap, a foglalat, a fedezet hatalmas történelmi tudás, s az események nem a valaha történtek rendjében sorjáznak, hanem e fölöttes, ellenőrző, értékelő szint felől szerveződnek… A főszereplő végül is maga a nyelv, de „a nyelvről” beszélni még nem elég pontos: hanem a mondás, a heideggeri Rede, Sage (Lét és idő, 7)… Lászlóffy Csaba szövege próza és elsősorban metapróza ötvözete.

Új, kiadásra váró prózai írásaiban a futamok elsősorban nem az alkotásról szólnak, hanem néhány nagy személyiség (Xenophón, Dosztojevszkij, a vandálok uralmával szembesített bizánci Prokópiosz, Casanova, Ady) érzelmi szenvedélyéről, lelki pokláról; nem annyira nagyságukban ragadja meg őket a szerző, hanem férfi (hím) viszonyukban (vagy „párhuzamos vallomásokban”) az életükben sorsszerű szerepet játszó nővel, melyet a laikus tudat nemegyszer végzetként fog fel s magyaráz. A sajátosan „lászlóffycsabás”, halált s halhatatlanságot kísértő reflexió nyilván itt is tetten érhető.

 

Józsa István

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Alap ár adóval együtt:1290 Ft
Fogyasztói ár:1030 Ft
Kedvezmény:260 Ft

Megjelenés éve 2003
Terjedelem 160 oldal
Szerkesztő Király Farkas
ISBN 963 86365 2 1
Köszönet A kötet megjelentetését támogatta:
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Nemzeti Kulturális Alapprogram