01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Dörgő Tibor: Czakó Zsigmond és világértelmező drámái

Leírás

Czakó Zsigmond (1820–1847) drámaíró Erdélyben született, Kolozsváron és Nagyenyeden tanult, majd a pesti Nemzeti Színház szerzőjeként aratott országos elismerést. A kötet áttekintést nyújt Czakó tragikusan korán befejeződött életútjáról. Elemzi ma is izgalmas eszmeiségű drámáit, amelyek filozofikus igénnyel ragadták meg a magyar középkor és a jelen emberének konfliktusait. Czakó életműve az egzisztencializmus korai szakaszához kapcsolható.

 A kötet végigvezet a ránk maradt Czakó-szövegek labirintusán. Megelevenedik a színházak világa is, az előadások sora a rádióközvetítés segítségével napjainkig ível.

 Jókai Mór közeli személyes kapcsolatban állt Czakóval, utóbb egy drámaszövegét rendezte sajtó alá, és mindig az elismerő szeretet hangján emlékezett meg róla. A kötet a száz éve elhunyt író előtt is tiszteleg.

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Alap ár adóval együtt:1890 Ft
Fogyasztói ár:1510 Ft
Kedvezmény:380 Ft

Tördelőszerkesztő Szondi Bence
Nyomdai kivitelezés Érdi Rózsa Nyomda
ISBN 963 86365 6 4
Terjedelem 228 oldal