01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Gila János: Közszínterek, krónikák

Leírás

A művelődési otthonok története Bács-Kiskun megyében 1950-től 1990-ig

Gila János „A művelődési otthonok története Bács-Kiskun megyében 1950-től 1990-ig" című dolgozata a magyar művelődéstörténet, s annak részét képező kulturális intézmények egy szeletének, a művelődési otthonoknak kialakulását, fejlődését mutatja be az ország egyik legnagyobb megyéjének példája alapján. A szerző nem kis feladatra vállalkozott, amikor a kulturális intézmények egyik legvitatottabb részének, a művelődési otthonoknak a megyei történetét dolgozta fel. Ez a törekvése az intézményrendszerben eltöltött több évtizedes tapasztalata, a felhasznált dokumentumok és szakirodalom feldolgozásával sikeresnek mondható.

    A dolgozat egyik erénye, hogy a megyei változásokat összhangban tárgyalja az országos tendenciákkal, jól érzékelteti az intézményhálózat kialakulását, módosulását formáló jogszabályi hátteret, a sok esetben jelentkező politikai törekvéseket, elvárásokat. A tanulmány érdeme a sokoldalú megközelítési mód, amelynek eredménye-ként az egyes oldalakon szinte megelevenednek a megye művelődési otthonainak sikerei, eredményei és természetesen kudarcai is. Világos képet kap az olvasó arról a sokrétű tevékenységről, az amatőr művészeti mozgalomtól kezdve az ismeretterjesztő előadásokig, szakkörökig, amely az intézményeket a vizsgált időszakban jellemezte. Jól utal azokra a változásokra, amelyek a televízió stb. megjelenésével állandó megújulásra késztették a művelődési otthonokat.

    Viszonylag szerencsésen választotta meg a periódushatárokat, alkalmazkodva a politikai, történelmi változásokhoz, de ezen belül érzékelteti a művelődési otthonok történetének sajátos korszakhatárait is.

    Gazdagítják a tanulmányt az összehasonlító táblázatok, amelyek jól jelzik az intézmények életében négy évtized alatti változásokat. Jól kiegészítik, színesítik a tanulmányt a mellékletben szereplő dokumentumok.

 

Dr. Kormos Sándor
Lektori vélemény

 

Szükséges, hogy a közművelődési intézményhálózat (ezen belül a művelődési otthonok) múltjáról regionális hátterű, monografikus elemzések készüljenek. Ezek a cseppben a tenger, a tengerben a csepp jellegű dokumentálással mutatják be a tiszteletre méltó törekvéseket, zsákutcákat és (ez a lényeg) a jövőt vigyázó, üzenő múlt lehetséges mai, használható tapasztalatait. Ez utóbbi mostanában különösen azért fontos, mert az átalakuló intézményrendszer, a profit-, a költségvetési és a nonprofit működési jellemzők kölcsönös kapcsolati világában viszonyítási háttér a szisztematikusan feldolgozott múlt. Manapság, amikor a kistérségek szerveződése nemcsak a térségi koordinációt és a hatékonyság javulását segíti, hanem külső, EU-s erőforrások bevonásának is feltétele, az ismert háttér szintén ismereti erőforrás, a szellemi kapcsolati tőke bázisa lehet. Végül, de nem utolsó sorban az információs társadalomban egyre gyorsabban elfogy a múltunk; tehát a jövő forrása voltunk jellegű tények dokumentálása intellektuális önérdek is.

Dr. Koncz Gábor
Lektori vélemény

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Közmővelűdési Intézettel közös kiadvány.

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 

 

NEM RENDELHETŐ.

 Megjelenés éve 2006
Szakmai szempontból lektorálta Dr. Koncz Gábor, Dr. Kormos Sándor
Szerkesztő Tánczos-Szabó Ágota
Könyv- és borítóterv Mudri Andor
ISBN 963 8478 13 6
Terjedelem 256 oldal
Köszönet Nemzeti Kulturális Örökség minisztériuma
Magyar Művelődési Intézet
Erdei Ferenc Művelődési Központ és Művészeti Iskola
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
Baja Város Önkormányzata
Gátér község Önkormányzata
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kiskőrös Város Önkormányzata
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Frank & Margaret Onody