2007 : Báthori Csaba: Játék sötéttel I–II.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Báthori Csaba: Játék sötéttel I–II.

Leírás

Báthori Csaba esszékötete a szerző értekező prózájának keresztmetszetét nyújtja: tükrözi a szerző világirodalmi ízlésének nyomait, majd később elkalauzol a kortárs magyar irodalom néhány alakjának egy-egy művéhez. Milyen lehetett volna Hölderlin naplója az elborult évtizedekben? Hogyan gazdagodik, bomlik ki egy-egy motívum Rilke költészetében? Ki az az Antonio Porchia? Mit gondolhatott Joseph Roth szerelemről, származásról és száműzetésről? Báthori Csaba esszéiből megtudjuk mindezt.

 A kötet címe sokrétű utalás: a szerző több értelemben is a sötétség anyagával foglalkozik. Sötétben senyvedő, méltatlanul elhanyagolt írókkal; a sötét öntudat démonaival; mondhatnánk: sötétben méri meg tárgyainak igazi tartalmát. És még többet is jelent: mintegy hátrányos sakk-helyzetből igyekszik megnyerni a súlyos anyaggal folytatott küzdelmet. Tagadhatatlan, hogy írásainak etikai csapása is van.

 S talán ezért mutatkozik minden írása boldognak, találónak, elevennek.

 

Ő itt megy. Szárszó már nem mozog. Dermedt a föld, jeges minden verssor, szürke túlvilág a Balaton. Hisz a két lábában, a két kezében, a két személyben, aki benne lakozik. Számolja a személyeket magában. Hosszabb Pestre az út, mint a pokolba. Fenyítés az ősz, fehér fenyegetés a tó, a szél belül egyre deresebb. Miért félni a semmitől?

(József Attila Szárszón)

 

 

 

Báthori Csaba esszégyűjteményének második kötete zömmel a szerző magyar költőkkel foglalkozó írásaiból ad ízelítőt. Báthori szándéka minden elemzésben szerteágazó: igyekszik érzékletesen kibontani a tárgyalt lírikus versanyagát, szeretné feltárni a művek olykor homályos vonatkozásait, s közben nem feledkezik meg a művészi formálás fontos kérdéseiről sem.

 Báthori esszéinek közös vonása, hogy mindig mérvadónak tartja a tárgyalt szerző szándékait, s megpróbálja belülről megvilágítani a szövegeket. Hangja inkább megengedő, mintsem fölényes, inkább tárgyilagos, mintsem elragadtatott, inkább visszafogott, mintsem magabiztos.

 A kötetet kiegészítik a szerző olyan szövegei, amelyek a gyász pillanatában keletkeztek. S végül olvashatjuk azt a néhány interjút, amelyben Báthori a líra kardinális kérdéseihez szól hozzá.

 Báthori Csaba esszéit haszonnal olvashatja mindenki, aki kedveli a mélyebb merítést az értekező irodalomban. Mert elmondhatjuk: ez a próza nemcsak üres szavak dallamát visszhangozza.

 

A költészet – hosszabb távon – nem él meg szépség nélkül. Ennek a szépségnek azonban át kell fognia a személyiség legmélyebb tapasztalatait. Az, hogy a mai költő miként ír, főleg döntés kérdése. Etikai kérdés. Nem törekszem olyan szépségre, amely a tartalom igazságától függetlenül sugall másodlagos, mesterkélt mondandókat. A vers, meggyőződésem szerint, nem a világ ellen fordított rendetlenség.

(Részlet egy interjúból)

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Alap ár adóval együtt:4450 Ft
Fogyasztói ár:3560 Ft
Kedvezmény:890 Ft

Szöveggondozó Kovács Ildikó
Tördelőszerkesztő Szondi Bence
Nyomdai kivitelezés Érdi Rózsa Nyomda
ISBN 978 963 8478 93 1 Össz
978 963 8478 94 8 I. kötet
978 963 8478 95 5 II. kötet
Terjedelem 296 + 432 oldal