2007 : Hörcsik Richárd: „Bodrog partján van egy város…”
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Hörcsik Richárd: „Bodrog partján van egy város…”

Leírás

Tanulmányok Sárospatak történetéből

Hörcsik Richárd 1955-ben született református lelkészcsaládban. A gimnáziumot az évszázados családi hagyományokat követve Sárospatakon végezte. A Debreceni Református Teológiai Akadémián lelkészi, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen levéltárosi és középiskolai történelem tanári diplomát szerzett, ahonnan az egykori protestáns peregrinusok példáját követve a University of Edinburgh (New College) patinás falai között folytatta tanulmányait (1985–86). Kutatásokat végzett Oxfordban, Londonban és az amerikai Bostonban, valamint (1990-ben) a michigani Grand Rapidsben a Calvin College-ban lévő H. H. Meeter Centerben. 

 1984-ben az ELTE-n bölcsészdoktori, 1989-ben pedig kandidátusi címet szerzett. 1999-ben a köztársasági elnök kinevezte a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre egyetemi tanárnak, ahol jelenleg is az Egyháztörténeti Tanszéket vezeti, majd a Debreceni Egyetemen habilitált doktorrá avatták. 

 A Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Levéltárának (Sárospatak) 1979-től 15 éven át volt levéltárosa, megbízott majd kinevezett igazgatója. Kutatási területei a protestáns egyház- és iskolatörténet (reformáció, kollégiumi gazdaságtörténet, peregrináció) és az európai integráció néhány területe. Négy monográfiája és 122 publikációja jelent meg a magyaron kívül angol és német nyelven. 

 Tagja a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának (Budapest), a Calvin Research Conference-nek (Grand Rapids), a Scottish Church History Societynek (Edinburgh) és a Stowarzyszenie Portiusnak (Krosno). 

 1990-től – kivéve 1994–98 – országgyűlési képviselő, 2006 őszétől Sárospatak polgármestere.

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Alap ár adóval együtt:2990 Ft
Fogyasztói ár:2390 Ft
Kedvezmény:600 Ft

Szöveggondozó Kovács Ildikó
Tördelőszerkesztő Szondi Bence
Nyomdai kivitelezés Érdi Rózsa Nyomda
ISBN 978 963 8478 86 3
Terjedelem 232 oldal + 24 oldal színes melléklet