2007 : Sütő Csaba András: meredek út
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Sütő Csaba András: meredek út

Leírás

Versről beszélni: körülírás, és körülírás is marad. A vers nem „szólít meg”, nem „mond”, nem „közöl”, nem „jelent” – hanem megmutat. A nyelv közlő funkcióján keresztülgázol. Feltárja a nyelvet: metszeteiben egymásra rakódott és megtömörödött rétegeit.

 Minden szót kimondtak már, sokszor, előttünk. Minden kimondott szó: ismétlés. Szabályokat és történeteket hordoz, a jelentés összetettségét és feszültségeit. Minden szót elhasználtak előttünk, le kell porolnunk a jelentésüket.

 Sütő Csaba András szövegei: fontos pontokhoz való „meredek” viszonyulások. Már a cím miatt is, hiszen ugyanezen a címen jelent meg Radnóti kötete 1938-ban. Átvétel? Hagyománykövetés? Parafrázis? Sütő Csaba András József Attilától indulva, Whitmanen át, Poundig birtokolja el, hasznosítja és értelmezi újra azt a szöveg-univerzumot, melyet nem-prózának nevezünk. Ez a könyv annak lesz jó, aki folytatni tudja magában. Nem elég engedni, hogy folytatódjon, együtt kell munkálkodni vele. Ez ameredek útnyelvének aktivitása, energetikája. A közlés feláldozása, de nem oktalanul, és nem is ok nélkül.

 Nem-próza? A nem-próza maga az elmozdulás. Nem közlés, nem kijelentés, nem ítélet. Közelítés a nyelv felé, a közléstől távolodóban. Ez a meredek út. Szabad versnek is nevezhetném a versmondatok folytonos, áthajló lüktetését, de nem szeretem ezt a kifejezést. Minden vers a maga formáját keresi, azt, amelyben otthon van. A nem-próza a saját formája felé nehézkedik. Feláldozza magát, feláldozza versszerűségét: „Mert hang és áldozat itten minden.”

Prágai Tamás

 

A Fiatal Írók Szövetségével közös kiadvány.

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Alap ár adóval együtt:1290 Ft
Fogyasztói ár:1030 Ft
Kedvezmény:260 Ft

Szerkesztő Király Farkas
Szöveggondozó Kovács Ildikó
Tördelőszerkesztő Szondi Bence
Nyomdai kivitelezés Érdi Rózsa Nyomda
ISBN 978 963 8478 71 9
Terjedelem 56 oldal
Köszönet A kötet megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap.

Logo nka2011