2008 : Németh Péter Mikola: Visszasejtesít
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Németh Péter Mikola: Visszasejtesít

Leírás

Válogatott és új versek, költészeti montázsok, irodalmi és fotóművészeti performanszok

Németh Zoltán Pál fotográfiáival
Csorba Simon László grafikáival
és közös performanszaikkal

 

hogy visszasejtesedjen;

hogy visszasejtesíthesd

mi benned mennyei – –

<><><><><>

„A valódi gondolkodás olyan új realitással ajándékozza meg az embert, ami átélhető és magától értetődő. Talán bizonyíthatatlan: de érintésére létünk egésze megrendül, hívására szívünk és elménk úgy érzi végre, hogynevén nevezték” – írja Pilinszky János.

Így lép be képzetem szerint a VISSZASEJTESÍTgondolatköre, fogalma szinte Parancsolatként verseim világ-egészébe. Ami számomra arról is beszél, hogy ebben a valóságtól elrugaszkodott világban, ahol élünk, szinte mindent de mindent lerántottunk már a mindennapi tények szintjére. Ahol nemcsak a szentségtartót, de a fejünk fölött elbitangolt vérverítékes XX. századunk aranykori „Minden-Egész”-ének dirib-darabjait is porrá zúzatta már velünk a történelem.

Ezért itt, a harmadik évezred előterében téblábolva a virágvasárnap(ok) ünnepélyesen kétes ígéreteivel, a feketevasárnap(ok) misztériumával, reményével s a fehérvasárnap(ok) hitével stációról stációra a Passiónkatjárva sürgetően fontossá vált, addig, amíg nem késő, visszatalálnunk „a realitások elíziumi mezején át” a mindennapi valóság EGY és oszthatatlan szívébe.

Ebben az összefüggésben bizakodón állíthatom, hogy a túlontúl szenzibilis, érző embert a lelke mélyéig ma is az „igazi” misztikusok érintik meg igazán. Engem szinte „betegesen” ők vonzanak ma is. Vagyis az a fajta klasszikus és neo-avantgárd alapokon építkező poézis, amit Pilinszky János„hyperrealista” költészetnek nevez.

Ebben az értelemben olyan verbális és vizuális nyelvet kerestem, keresek nap mint nap, a lelki rokonaimmal, az élő misztikusokkal, a metafízisz gyönyörűivel egyetemben, ami a közös európai emlékezet kitörölhetetlen archetípusú jeleivel, képeivel, hangjaival, szavaival és mondataival talán az utolsó pillanatokban még mindig létre menthető, újra felépíthető, hiszen egyes elemei tudatunk legmélyén titokzatos emléknyomok formájában, a sejtések szintjén most is léteznek. /…/

Ez az a nyelv, amelynek összetevője a judeo-keresztény művészetek „őskorában” keletkezett, ezt képekben, gondolatokban, eszmékben, ideákban a művészetek, a költészet hullámhosszán kívánatos napjainkban is visszasejtesítenünk. A kor parancsa ez!

Valójában arról a Hamvas Béla-i „redukcionizmus”-ról van itt szó, amely a sejléseken, megsejtéseken, intuíciókon alapuló alkotói folyamatot célozza, mint olyan diagnózist, amely a világ, a „Mi” világunk soK(k)FéLeSéGét idegrendszerünkben, sejtjeinkben, génjeinkben, szétkötött és kihegyezett szálaival, művészi eszközökkel visszavezeti, vagyis visszaSejtesíti az EGY-Féleség(re)HeZ.

Ébredés. Újjászületés. Feltámadás. Reinkarnáció.

 

Magyr Műhely Kiadóval közös kiadvány.

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 Szöveggondozó Kovács Ildikó
Tördelőszerkesztő Szondi Bence
Borító Csorba Simon László
Nyomdai kivitelezés Érdi Rózsa Nyomda
ISBN 978 963 263 017 5
Terjedelem 120 oldal
Köszönet A kötet megjelenését támogatták:

Logo nka2011
Köszönet Nemzeti Kulturális Alap
Fiesta Kortárs Művészeti Alapítvány
Madách-Kör
Magyar Műhely Alapítvány
Szent István Király Alapítvány az Ipoly Mente Kultúrkörért