2009 : Az utazás
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Az utazás

Leírás

Charles Baudelaire válogatott versei

Kántás Balázs fordításában és átköltésében

Charles Baudelaire-t máig az európai irodalom legjelentősebb költői között tartjuk számon A saját korában újítónak számító szimbolista költő lírája mintegy százötven év távlatában is erős hatást gyakorol a kortárs költészetre, ezáltal pedig alig veszít aktualitásából. A Magyarországon napjainkig kiadott két Baudelaire-kötet (Tóth Árpád–Szabó Lőrinc–Babits Mihály fordításában a régebbi, majd Tornai József fordításában az újabb) után ez a rövid válogatás talán szintén képes valamit hozzáadni a hazai Baudelaire-recepcióhoz.
 A posztmodern irodalomszemlélet szerint a fordítás egyúttal megkerülhetetlenül az adott szöveg olvasata is, tehát a vers egyik nyelvből a másikba mindenképpen más formában, az eredeti jelentés szerkezetét átrendezve lép át. Jelen kötet, mely főként a szerző ismertebb verseit interpretálja, a baudelaire-i költészet egyfajta keresztmetszetét kívánja a magyar olvasó elé tárni. Mivel e kis kötetben közölt versek többé-kevésbé szöveghű fordítások, helyenként ugyanakkor az eredeti formától és tartalomtól hangsúlyozottan elrugaszkodó átköltések – a válogatás a Baudelaire-líra posztmodern, „rugalmas korlátok” között mozgó (újra)olvasatára is kísérletet tesz.

K. B.

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Fogyasztói ár:500 Ft

Fordította A verseket válogatta és magyarra ültette: Kántás Balázs
Lektor A magyar változatokat az eredetivel egybevetette: Varró Eszter
Tördelőszerkesztő Szondi Bence
Nyomdai kivitelezés Cerberus Nyomda
ISBN 978 963 263 072 4
Terjedelem 44 oldal
Köszönet A kötet megjelenéséhez hozzájárultak:
Dr. Dulka Erika
ELTE BTK Hallgatói Önkormányzat Kulturális és Sportbizottság

Logo elte_btk_hok_logo