2010 : Hubay Miklós: „Aztán mivégre az egész teremtés?”
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Hubay Miklós: „Aztán mivégre az egész teremtés?”

Leírás

Jegyzetek az Úr és Madách Imre műveinek margójára

„Igen, érezzük át azt a kétségtelen tényt, hogy a sztregovai ház Oroszlánbarlangja egy pillanatban a világmindenség közepe volt. Hanem Madách mennyországában botrány is van. Az a botrány, amit még Madách kortársai sem tudhattak: a XX. század botránya, s talán a XXI. századé is. S ez az, hogy a Teremtésből Világvégét csinálhat az egyik teremtmény: az ember.”

(Hubay Miklós)

 

Hubay Miklósnak Az ember tragédiája témájára évtizedek alatt összegyűjtött jegyzetei páratlanul eredeti és megrázó interpretációt adnak magáról a madáchi műről és annak jelenkori aktualitásáról, a XXI. században is feltétlenül érvényes „eszkatologikus” látomásáról. Madách műve korántsem csak a Faust horizontja felől értelmezhető, hanem a tragédia nietzschei szelleme felől is. De a madáchi műről szóló excerpták Hubay Miklós legalapvetőbb drámaírói elveit is megmutatják, azt a szemléletet, mely az általa is idézett Schiller nyomán a színházat „morális intézményként” értelmezi. S meglepetésként egy egyfelvonásost kapunk, amely az eszkimó-szín befejezésével veszi kezdetét, s amelybe az idő falain át behallatszanak a madáchi mű gnomikus záróakkordjai.

(Borbély András)

 

„Egy hosszúra sikeredett élet során útitársam volt Madách. Ennek megmaradt (fennmaradt) emlékeiből – ám az emlékeknek is inkább csak a foszlányaiból – rostáltam össze e jegyzetsorozat anyagát.
 A XX. századnak nem volt olyan viszontagsága, amelynek érintése-csapása ne Madáchtól remélt – és kapott – volna választ, vigaszt vagy fölébe kerekedő fanyar mosolyt…
 A megpróbáltatások közül hátravan még egy és más.
 Szeretném remélni, hogy abban a végtelen pillanatban (hisz nem jön utána másik) Az ember tragédiája is kibontja rejtve maradt értelmét, és nem marad talánynak többé sem a világmindenség, sem benne az életem.”

(Hubay Miklós)

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Alap ár adóval együtt:2490 Ft
Fogyasztói ár:1990 Ft
Kedvezmény:500 Ft

Szerkesztő Borbély András
Szöveggondozó Kovács Ildikó
Tördelőszerkesztő Szondi Bence
Nyomdai kivitelezés Érdi Rózsa Nyomda
ISBN 978 963 263 132 5
Terjedelem 248 oldal
Köszönet A kötet megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap.

Logo nka2011