01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Nemzeti művelődés – egységesülő világ

Leírás

Az írások 2007. november 30. és december 1. között megrendezett Nemzeti művelődés – egységesülő világ című konferenciára készült előadások szerkesztett változatai

Mi indokolta, hogy különböző nézeteknek adtunk teret? Az a meggyőződés, hogy noha az egységesülés (mondialisation, ­globalization) korántsem mai keletű, a jelenkorban minőségileg új alakban jelentkezik, s lehetséges következményeiről többféleképpen lehet vélekedni. „A Magyarországon és a környező országokban élő, magyar nyelven beszélő, vagy magukat a magyarsághoz tartozónak vélő emberek közös történelmi tudata megvan, nagy kérdés az, hogy elég szilárdan hiszünk-e egy közös jövő lehetőségében.” Az ebben a mondatban megfogalmazott aggodalom indokoltságát mások okfejtése is megerősíti. Szóba kerül „az ifjabb nemzedék elvándorlása”, és a bezárkózás bírálataként olvasható a figyelmeztetés, mely szerint „A puszta megőrzés politikája […] hamar üressé vált”. A különböző nyelvi közösségek érintkezését, párbeszédét biztosító fordítás mibenlétével foglalkozó református püspök s költő, Szász Károly, Toldy Ferenccel vitatkozván, már 1859-ben arra emlékeztetett, hogy az idegen megértése erőfeszítést igényel, aki erre törekszik, annak „saját nemzeti ízlése nyűgeiből ki kell vetkőznie”. 


Szegedy-Maszák Mihály

 

A kötet szerzői: 
Bodor Péter • Debreceni Attila • Domokos Mariann • Feldmájer Péter • Fórizs Gergely • Gergely András • Gróh Gáspár • Györffy Miklós • Hajdu Péter • Hites Sándor • Horváth Iván • Hózsa Éva • Józan Ildikó • Karasszon István • Kiss Álmos Péter • Kiss Paszkál • Kiss Ulrich • Németh Bence • Őze Sándor • Peremiczky Szilvia • Pléh Csaba • Szegedy-Maszák Mihály • S. Varga Pál • Varga Tünde • Zákány Tóth Péter • Zsengellér József

 

 

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 

 

NEM RENDELHETŐ.Megjelenés éve 2010
Szerkesztő Vincze Ferenc, Zákány Tóth Péter
Főszerkesztő: Szegedy-Maszák Mihály
ISBN 978 963 263 142 4
Terjedelem 588 oldal