2010 : Nemzeti művelődés – egységesülő világ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Nemzeti művelődés – egységesülő világ

Leírás

Az írások 2007. november 30. és december 1. között megrendezett Nemzeti művelődés – egységesülő világ című konferenciára készült előadások szerkesztett változatai

Mi indokolta, hogy különböző nézeteknek adtunk teret? Az a meggyőződés, hogy noha az egységesülés (mondialisation, ­globalization) korántsem mai keletű, a jelenkorban minőségileg új alakban jelentkezik, s lehetséges következményeiről többféleképpen lehet vélekedni. „A Magyarországon és a környező országokban élő, magyar nyelven beszélő, vagy magukat a magyarsághoz tartozónak vélő emberek közös történelmi tudata megvan, nagy kérdés az, hogy elég szilárdan hiszünk-e egy közös jövő lehetőségében.” Az ebben a mondatban megfogalmazott aggodalom indokoltságát mások okfejtése is megerősíti. Szóba kerül „az ifjabb nemzedék elvándorlása”, és a bezárkózás bírálataként olvasható a figyelmeztetés, mely szerint „A puszta megőrzés politikája […] hamar üressé vált”. A különböző nyelvi közösségek érintkezését, párbeszédét biztosító fordítás mibenlétével foglalkozó református püspök s költő, Szász Károly, Toldy Ferenccel vitatkozván, már 1859-ben arra emlékeztetett, hogy az idegen megértése erőfeszítést igényel, aki erre törekszik, annak „saját nemzeti ízlése nyűgeiből ki kell vetkőznie”. 


Szegedy-Maszák Mihály

 

A kötet szerzői: 
Bodor Péter • Debreceni Attila • Domokos Mariann • Feldmájer Péter • Fórizs Gergely • Gergely András • Gróh Gáspár • Györffy Miklós • Hajdu Péter • Hites Sándor • Horváth Iván • Hózsa Éva • Józan Ildikó • Karasszon István • Kiss Álmos Péter • Kiss Paszkál • Kiss Ulrich • Németh Bence • Őze Sándor • Peremiczky Szilvia • Pléh Csaba • Szegedy-Maszák Mihály • S. Varga Pál • Varga Tünde • Zákány Tóth Péter • Zsengellér József

 

 

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Alap ár adóval együtt:3990 Ft
Fogyasztói ár:3190 Ft
Kedvezmény:800 Ft

Szerkesztő Vincze Ferenc, Zákány Tóth Péter
Főszerkesztő: Szegedy-Maszák Mihály
Szöveggondozó Kovács Ildikó
Tördelőszerkesztő Szondi Bence
Nyomdai kivitelezés Érdi Rózsa Nyomda
ISBN 978 963 263 142 4
Terjedelem 588 oldal