2011 : Báthori Csaba: Kétszáz nyers vers
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Báthori Csaba: Kétszáz nyers vers

Leírás

Nyugat-európai költészet

Görög, latin, provanszál, francia, német, angol, spanyol és olasz költemények eredeti nyelven és magyar nyersfordításban

 

  „A költészetben a félreértés és a helyes felfogás alkalmasint tőszomszédok, és nemigen válnak el egymástól.” 


  „Elejétől a végéig a költői igazság kipuhatolására törekedtem, és azt tartottam szem előtt, amit az életben oly nehéz együtt elérni: egyszerre kerestem a tudást és a gazdagságot.” 
 

(Részletek Báthori Csaba Utószavából) 


 

Báthori Csaba új kötete – Szerb Antal Száz vers című könyve nyomán – szokatlan szempontból közelíti meg a költészet ismert (vagy nagyszerű ismeretlen) anyagát: kétszáz darabot közöl a világirodalom legszebb vagy legismeretlenebb alkotásaiból nyersfordításban. Az olvasó meglepődhet, hogy a fordításnak ez a formája önmagában – művészi formálás igénye nélkül is – milyen váratlan élményt nyújthat. Pedig kötetünk igazolja: a nyersfordítás nemcsak ismert kötött formájú versek eddig eltakart, a formahű magyar alakzat modellálása közben betemetődött tartalmi rétegeit tudja megvilágítani, hanem önmagában is új belátásokhoz vezethet. Itt-ott olyan benyomásunk támad, mintha egyenesen új verset ismernénk meg a vélt-ismert helyett. 
A kötet a világköltészet nyugat-európai ágait veszi figyelembe: a görög, latin, provanszál, olasz, spanyol, francia, angol és német költészet készletéből merít. A nyersfordítások anyagát némely esetben klasszikus vagy kortárs költők formahű vagy nyersfordításai egészítik ki. Az egymásban tükröződő szövegváltozatok célja, hogy megsejtessék: minden fordítási alakzatnak van létjogosultsága, van értelme, és minden árnyalat más-más jelentésmezőt tár szemünk elé. A nyersfordítások legfőbb célja azonban az, hogy a lehető legközelebbről megismertesse az olvasót az utolérhetetlen eredetivel. 

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Fogyasztói ár:3990 Ft

Szöveggondozó Kovács Ildikó
Tördelőszerkesztő Szondi Bence
Nyomdai kivitelezés Mt Gold Kft.
ISBN 978 963 263 214 8
Terjedelem 616 oldal
Köszönet A kötet megjelenését Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata támogatta