2011 : Dobai Péter: Emlék az ember
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Dobai Péter: Emlék az ember

Leírás

Előrehagyott versek

Dobai Péter számos műfajban – esszék, nyelvészeti, szemiotikai tanulmányok, filmforgatókönyvek, filmrendezések, novellák, elbeszélések, regények, műfordítások (német és spanyol nyelvből), verskötetek – alkotott jelentős, originális műveket. Egyetemi éveitől kezdve jelenléte intenzív, dinamikus, meghatározó a kortárs magyar művészet élvonalában. Legújabb verskötete: EMLÉK AZ EMBER, alcíme: ELŐREHAGYOTT VERSEK / KEZDETBEN VOLT AZ EMLÉK. Dobai Péter tizenötödik verskötetének mottóvá sűríthető üzenete imigyen szól: „Semmit ne örökíts meg, / hiszen minden úgyis örök!” Az EMLÉK AZ EMBER című verskötet mind nyelvi expresszivitását, kifejezéseinek, szavainak ütőerejét, mind változatos, szuggesztív képvilágát tekintve: intuitíve és tudatosan is szerves folytatása az EGY ARC MÓDOSULÁSAI (1976), a HANYATT (1978), a VITORLÁK EMLÉKE (1994), az ÖNMÚLTSZÁZAD (1997), a MA KÖNNYEBB, HOLNAP MESSZEBB (2003), a „BARTH HADAPRÓD, BECSÜLETSZAVAMRA, VISSZATÉR A NYÁR!” (2005), az EMLÉKEK JÖVŐIDŐBEN (2008) című Dobai-könyveknek. Ám jelentéskörének és emlékkörének rádiusza tágabb körívet jelöl. E könyv „Leitmotivja”, életre hívó indítéka ama felismerés, miszerint az emlékezés üzenete a mindig jelen idejű gondolkodásunk és érzelmi állapotaink részévé kell váljon, ettől teljes az ember. 

    Más szóval: nagy és szép emberi lélekmunka a múltak élőnek megtartása bármi áron. Ugyanis ezen múlik jelenvalóságunk hitele és hitessége! Csak és kizárólag a tiszta lelkiismeret és a bátor megnyilvánulás nyelvi terében szabad szólnunk egymáshoz. Vissza kell hódítanunk a szavak szentségét, gyógyító erejét, mert e nélkül semmiféle üzenetet, értéket nem közvetíthetnek szavaink „lélektől lélekig”. Dobai Péter egy-egy versében nem idegen a legnemesebb pátosztól, hiszen ő maga nyilatkozta volt: nem lehetek flegma a gazdag, mély, szépséges magyar költészettel szemben, amelyből egész magamat tanultam és tanulom! 

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Alap ár adóval együtt:1490 Ft
Fogyasztói ár:1190 Ft
Kedvezmény:300 Ft

Szöveggondozó Kovács Ildikó
Tördelőszerkesztő Szondi Bence
Nyomdai kivitelezés Érdi Rózsa Nyomda
ISBN 978 963 263 216 2
Terjedelem 96 oldal
Köszönet A kötet megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap.
Logo nka2011