2011 : Dr. Szabó Irma: Utópiák és valóság
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Dr. Szabó Irma: Utópiák és valóság

Leírás

Az elmélet és a gyakorlat ellentmondásai 
az általános művelődési központok fejlődésében 

(PhD-értekezés, Debrecen, 2006)

 

Előszó a kötethez

Ez a PhD-értekezés a Debreceni Egyetem Interdiszciplináris Bölcsészet- és Társadalomtudományok Doktori Iskolája Neveléstudományi Doktori Programjának keretében készült. Az értekezés témavezetője † Dr. Durkó Mátyás, nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár volt, aki – nagy fájdalmamra – már nem lehetett személyesen jelen a dolgozat 2006. június 20-i nyilvános vitáján. 
 A védés bírálóbizottságának elnöke prof. Dr. Kozma Tamás DSc, programvezető volt. Az opponensek: Dr. Fülöp Ilona PhD és Dr. habil. Trencsényi László CSc, a bizottság további tagjai Dr. Fónai Mihály CSc és Dr. Mojzesné Székely Katalin CSc voltak. Valamennyiüknek most is köszönetet mondok következetes szigorúságukért, amellyel hozzájárultak egy közel három évtizedes pályaszakasz eredményes lezárásához. 
 Hálás szívvel gondolok dr. Gelencsér Katalinra, aki önzetlen gondoskodással, nagy szeretettel, a szakterület iránti elkötelezettséggel olvasta készülő munkám egy-egy fejezetét, és adott tanácsot, lelkesítő megerősítést a folytatáshoz. 
 A kötet, Dr. Koncz Gábor közreműködésével, azért ebben a sorozatban jelenik meg, mert a téma szorosan kapcsolódik az 1992 óta az épületben működő Magyar Kultúra Alapítvány(www.mka.hu) sokrétű munkájához. Korábban, az 1980-as években, a profilelőd Művelődési Minisztérium Vezetőképző és Továbbképző Intézete, majd a Kulturinnov Kulturális Innovációs és Továbbképző Vállalat is itt szervezte munkáját. A három intézmény hazai és külhoni tanfolyami hallgatói, rendezvényi és konferencia résztvevői, a kutatásokhoz kapcsolódó szakemberek gyakorta szembesültek az itt tárgyalt témákkal. 
 Itt változtatások nélkül adom közre a disszertációt, remélve, hogy hozzájárul az aktuális vitákhoz, az oktatási és közművelődési tevékenység összehangolt fejlesztéséhez, a kutatások folytatásához. 
 Köszönöm Dr. habil. Trencsényi László CSc köszöntőjét és Juhász Erika PhD lektori ajánlását. Ezek az írások, aBevezetővel együtt, segítenek értelmezni a kutatás folyamatát, eredményeit és a lehetséges feladatokat. 

Budapest, 2011. április 

Szabó Irma

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Alap ár adóval együtt:3000 Ft
Fogyasztói ár:2400 Ft
Kedvezmény:600 Ft

Szöveggondozó Kovács Ildikó
Tördelőszerkesztő Szondi Bence
Nyomdai kivitelezés Mt Gold Kft.
ISBN ISBN 978 963 263 204 9
Terjedelem 360 oldal
Köszönet A kötet megjelenését támogatta: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Általános Művelődési Központok Országos Egyesülete