01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Draskóczi Ágnes: Örvény

Leírás

Miske Emő illusztrációival

 

Draskóczi Ágnes türelmes költő. Nem sietett versei közreadásával, nem keresett kapkodva népszerűséget. Oka van az írásra, méghozzá különleges oka. Kényszerítő morális feladat számára a rögzítés, a pillanat, a múlt, a külső és belső táj megörökítése. Számára az írás tétje nem a jelenvaló, kézzelfogható siker – szakrális cselekedet, így nem elhamarkodható. 
 Az alapos megfigyelés, a beállítás pontossága, a megfelelő fény kiválasztása, a műhelymunka precizitása jellemzi írásait, akár a jó „fényképész” felvételeit. 
 Verseinek tárgya alapvetően az értelmiségi lét mindennapos küzdelmeiből merít, a látszólag egyszerű mindennapok fátyla mögé néz: a gyerekkor, a felnőttkor tájait és szereplőit – köztük önmagát – nem retusálja, fájdalmas és derűs felismeréseit sem festi át. Tárgyait – valóságos vagy irodalmi hőseit, a test és a lélek utazásainak jól megválasztott vidékeit – jól ismeri, a legjellemzőbb látószögből ábrázolja. Sorait olvasva mégis szépnek látjuk a málló vakolatú lépcsőházat, a szűk padlásszobát, megszeretjük a számunkra idegen ismeretleneket. Verseiben a valóság mindig felmutatja allegorikus síkját is, letisztult költői nyelvének metaforikus utalásrendszere a látványon túl sejthető lényegre mutat. 
 Lírája egyaránt tartalmaz kötött formában írt és szabad verseket, melyek azonban valamiféle forma emlékét szinte mindig őrzik. A választott forma számára soha nem üres virtuozitás, a mesterségbeli tudás fitogtatása – mindig a tartalomhoz legillőbb szükséges és egyetlen lehetőség. 

Molnár Krisztina Rita 
költő 

A könyvet lapozva a költői képek és a festői képek egyszerre szólnak hozzánk; illetve adják át egymásnak a szót, a színt, a formát, a bezáruló, majd kinyíló tereket. Miske Emő a néma költészet nyelvén közeledik hozzánk. Idézi közös álmainkat, a négy őselemhez: a földhöz, a vízhez, a tűzhöz és a levegőhöz szervülő érzéseinket; tengeri utazásainkat, időtlenné vált pillanatainkat. Lebegéseinket, csendes sírásainkat, bizonytalan szárnyalásainkat, otthonkereső vágyainkat. A mozgalmas felületek, a színfoltok egymáshoz tapadnak, egymásra rétegeződnek: akárcsak az ókori mitológiák és az egyéni mítoszaink jelenünkkel való érintkezési pontjai. Jó végigtapintani ezeket a mívesen megmunkált felületeket, lélekkel átitatott időkövületeket, megtett útjainkat, az intim külső és belső tereket. A verssorok, a lírai tételek és a grafikai-plasztikai, festői kompozícióelemek találkozásának, dialógusának válhat részesévé az olvasó. A kép és a szó bennünk egyesül és kezd új életet… 

Sipos Endre 
festőművész, művészetfilozófus

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 

 

NEM RENDELHETŐ.Megjelenés éve 2011
Illusztrálta Miske Emő
Fotó Fábián Borbála
ISBN 978 963 263 189 9
Terjedelem 112 oldal