2011 : Hódolat és hódítás
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Hódolat és hódítás

Leírás

A trubadúrköltészet remekei

Fordította Báthori Csaba

 

Szál egyedül és társtalan 
és vágytalan, reménytelen 
poroszkáltam a lovamon 
a messzi kisült réteken, 
míg egyszer csak, palánk alatt 
megláttam őt, pásztorleány: 
még most is elönt az öröm, 
ha őt kutatja ösztönöm, 
a nyelvem ma is elakad. 

Hőköltetem hát a lovam, 
már gyalog közelítgetem… 
Állát felszegve, gondosan 
–?mosoly bujkált szemeiben – 
kémlelt: „Mi hozta az urat 
e tájra, épp felém? Netán 
habos ruhámnak köszönöm? 
Mert barátkozni nincs erőm, 
megyek is, szólnom se szabad…” 

„Leányka, kedves oka van, 
hogy szemem itt kerekítem: 
az arcod olyan csintalan, 
a szívem dobog szertelen, 
a bordám árad és apad, 
szeretve meghajol sután: 
hisz osztozhatnánk örömön, 
ha akarod, itt a füvön… 
Szerelmünk örök, megmarad.” 

(Gavaudan) 

 

Köztudomású, hogy a 12–13. századi provanszál és francia nyelvű költészet az európai líra első máig érvényes változata. A dél-franciaországi Toulouse környékén és más déli tájakon fellépő trobadorok, valamint a francia királyság északi territóriumán működő trouvčre-ek a modern szerelmi érzés első megfogalmazói. Az udvari szerelem szellemi mintáit megéneklő lovagi költők a rejtélyes Hölgyet imádják, epekednek, de ugyanakkor félnek is a beteljesüléstől. Rajonganak és rettegnek, közelednek és távolodnak, panaszkodnak és örvendenek a panasz vigaszának. Egyszerre adnak formát a hódolat és a szorongás érzéseinek, a szerelmi nélkülözés kínjainak és az esengés örömének. Művészetük erejét éppen ez az összetett, szövevényes érzelmi és szellemi felfogás adja. Mindenről énekelnek és semmiről, eszményről és a húsról, az égi és földi elragadtatás erőpróbáiról. 
Báthori Csaba ötven darabot választott ebből a gazdag anyagból. A kötetben – ismeretlen szerzők mellett – időrendben felvonulnak a jelentős trobadorok (Guillaume d’Aquitaine, Jaufre Rudel, Cercamon, Marcabru, Raimbaut d’Aurenga, Daniel Arnaut, Bertran de Born, Cerveri de Girona, Guirot Riquier) és a trouvčre-ek legjobbjai (Chastelain de Couci, Gace Brulé, Thibaut de Champagne és Adam de la Halle). Látjuk: csak aki a trubadúrok költői alapállását ismeri, az jelölheti ki szabatosan akár Baudelaire, Rilke vagy József Attila helyét a világlíra eszméleti folyamatában.

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Alap ár adóval együtt:1790 Ft
Fogyasztói ár:1430 Ft
Kedvezmény:360 Ft

Fordította Báthori Csaba
Szöveggondozó Kovács Ildikó
Tördelőszerkesztő Szondi Bence
Nyomdai kivitelezés Érdi Rózsa Nyomda
ISBN 978 963 263 197 4
Terjedelem 148 oldal