2011 : Lászlóffy Csaba: Az éden kényszerképzete
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Lászlóffy Csaba: Az éden kényszerképzete

Leírás

a A több műfajban alkotó szerzőről, négy évtizedes írói munkásságát felmérve, többször elmondták már, hogy életének és pályájának egyazon szakaszában is képes a legkülönfélébb alakzatokban, technikákban, magas esztétikai színvonalon megszólalni. Az éden kényszerképzetébe szerkesztett prózaszövegeket is hang- és stílusbeli sokszínűség, a nyelvi működés érzékletes viszonyai iránti érdeklődés hatja át. Lászlóffy Csaba prózájának narrációs technikájában követhető, ahogy az egyes szintek, emeletek élethelyzetei egymásba illeszkednek, egymást folytatják, vágástechnikája a filmművészetből ismert párhuzamos és ellenpontozó montázstechnika. A történet köré épített gondolatrendszer mintegy az alkotói képzelet pályaudvaraként működik, reflexió a saját műre, filozófiatörténeti séta, magánbeszélgetések szűkebb és tágabb világa, olykor a groteszk szemlélettel átértelmezett történelemről is. Mintha ritmikus csendeket, kitöltetlen intervallumokat helyezne el a szövegben, pszichikai és érzelmi rekeszeket, melyek újabb hermeneutikai színhelyekké szerveződnek az olvasásban. 
    A kötet egyes történeteinek szereplői jórészt „deklasszálódott” figurák. A súlyos valósághelyzetek alanyai valahol egy (kolozsvári) nagyregény-konstrukció részei, az utóbbi zavaros évtizedek áldemokráciájának elidegenedett áldozatai. Fizikai, szellemi leépülés vagy tragédia – határhelyzetekről van szó persze: maffia-fenyegetés, merénylet, magzatvesztés, halál; vagy „csak” impotencia és idegklinikai kezelés, balesetnek képzelt, hazudott meghasonlás, a családi kötelékek felbomlása és teljes elidegenedés. 
    Lászlóffy Csaba művei érzékletesen fejezik ki, hogy két ember kapcsolata ma is a teremtés és a földi létezés egyik legnagyobb rejtélyre, az író feladata pedig nem feltétlenül a válasz megtalálása e rejtélyre, hanem a kérdés minél árnyaltabb, sokrétűbb föladása. Egyik legutóbbi vallomásában ekként értekezik: „A hangulatok gyógyító erejében bízva… szerencsére tudatos alkat lévén, állandó késztetést érzek figyelni és figyelmeztetni az arányokra… Nemcsak a történetre, a sztorira gondolok, hanem a nyelvi szinten is lemérhetőre. S a valóságtartalomba itt a képzeletet is beleértem.” 

Korpa Tamás

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Alap ár adóval együtt:2490 Ft
Fogyasztói ár:1990 Ft
Kedvezmény:500 Ft

Szerkesztő Korpa Tamás
Szöveggondozó Kovács Ildikó
Tördelőszerkesztő Szondi Bence
Nyomdai kivitelezés Érdi Rózsa Nyomda
ISBN 978 963 263 194 3
Terjedelem 292 oldal
Köszönet A kötet megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap.

Logo nka2011