2011 : P. Papp Zoltán: Érzékkövek
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

P. Papp Zoltán: Érzékkövek

Leírás

P. Papp Zoltán legújabb verskötete a szerves folytonossággal alakuló és fejlődő költői pálya fontos dokumentuma. Mindaz, ami korábban a szavak vegetációjának hol drámai, hol ironikus (többnyire erről volt szó) fölfedezését jelentette, az új versekben érezhetően átalakul. Ennek hátterében fokozott szerephez jut a zenei komponálási mód. Annak fölfedezése – s ami ennél jóval több, átélése –, hogy a költészet épp a zenei hatáselemeken keresztül kommunikál az idővel, a költészet halhatatlanjaival. A lírai folytonosságban a múlt folyamatosan üzen a jelennek, csak az a kérdés, hogy korunk költői meghallják-e a múlt álruháiba öltözött elődök avultnak hitt, valójában korszerű szavait. P. Papp Zoltán, aki a Dunatükörfőszerkesztőjeként, vagyis hivatásszerűen találkozik a lírai megnyilvánulások legkülönbözőbb módozataival, új verseiben az örök emberi érzésekkel, a sors, a szerelem és a mulandóság nagy kérdéseivel vívódva határozottan drámaibb lett, azaz szigorúbb önmagához. Pontosan tudja, hogy a kérészéletű nyelvi divatoknál mélyebben található a költészet igazsága. Szükségszerű tehát, hogy a költő a „temetetlen szavak”, az „idegen hangok” elbizonytalanító ködképeit legyőzve csakis önmagára hallgasson. P. Papp Zoltán ennek ismeretében vallja: „van nekem írt / szerep egy drámai / már hallom a végszót”.

Baán Tibor

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Alap ár adóval együtt:990 Ft
Fogyasztói ár:790 Ft
Kedvezmény:200 Ft

Szöveggondozó Kovács Ildikó
Tördelőszerkesztő Szondi Bence
Nyomdai kivitelezés Érdi Rózsa Nyomda
ISBN 978 963 263 187 5
Terjedelem 80 oldal