2012 : Hegedűs Imre János: Az író fénye
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Hegedűs Imre János: Az író fénye

Leírás

Hegedűs Imre János (1941) írásművészetéből a székelység sajátos észjárása és szóforgatása, a menekülésre kényszerült ember riadalma, a vándor magányos töprengése és a felelős értelmiség gondja egyaránt kitapintható. A Székelyhidegkút–Bécs–Budapest útvonalon – nevezhető Bermuda-háromszögnek is –, amelyen járni kényszerült, kialakultak képzeletvilágának azok az asszociációs rendszerei, amelyek képessé tették az egyén, a nemzet és Európa tudásának, bölcsességének egybeszövésére, összefonására. Márai tanácsát követte útján, úgy haladt Nyugatra, hogy egyetlen pillanatra sem feledte: Keletről jön, adósa elhagyott maradékainak, s amikor a körülmények megengedték, hallgatott a szóra, az anyanyelv hívó szavára, és nem köznapi élményekkel gyarapodva visszatelepült népes családjával az anyaországba, ezzel is jelezve, a magánügy nem kizárja, hanem feltételezi a köz szolgálatát.
 Esszéiben, tanulmányaiban jó szellemekkel társalog, írók, költők, tudósok nyomába szegődik, de az okos dialógus nem öncélú, az olvasó érdekében folyik, észrevétlenül lesz harmadik személy a szellemi traktákban az, aki e kötetet kézbe veszi. Széles a skála, történészek, szociológusok, néprajzkutatók, de mindenekelőtt lírikusok, prózamesterek töprengései áramlanak át az értelmezés finom szűrőjén, mely által új minőséggé válnak, létrejön az aszún érlelt második termés, az irodalmi esszé. Ennek a kényes műfajnak az értője szerzőnk.


Ár
Alap ár adóval együtt:2990 Ft
Fogyasztói ár:2390 Ft
Kedvezmény:600 Ft

Szöveggondozó Kovács Ildikó
Tördelőszerkesztő Szondi Bence
Borító Árkossy István
Nyomdai kivitelezés Mt Gold Kft.
ISBN ISBN 978 963 263 266 7
Terjedelem 320 oldal
Köszönet A kötet megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap.

Logo nka_2012