01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Julia Kristeva: Kezdetben volt a szerelem

Leírás

Pszichoanalízis és hit

E karcsú kis kötet esszéiben Julia Kristeva (1941), a bolgár származású, régóta Franciaországban élő és franciául író irodalomtudós és pszichoanalitikus a Freudhoz és követőihez ragadt sztereotípiákat, az európai gondolkodás kiüresedő vezérfogalmait, a hitet, a szerelmet, főleg azonban az illúziót veszi górcső alá, amely mindkettőhöz közel áll, és elengedhetetlennek tűnik az individuum számára. A pszichoanalitikus gyakorlat tükrében vizsgálja meg, hogy mi a hit és a hol keresztényi szeretetté szelídített, hol szexualitássá egyszerűsített szerelem; hogy melyek azok a mozgatóerők a társadalom és a szubjektum működésében, amelyek hatására a hozzájuk fűződő hagyományos elképzeléseink átalakulóban vannak; mi és miképpen lép(het) a helyükbe; mi a szerepe ebben a pszichoanalitikus dis(z)kurzusnak, amely mindig beszéd (diszkurzus) és beszélgetés (diskurzus) is egyben. Ezáltal képes hatni és gyógyítani, hozzásegíteni a szubjektumot a kultúra örökségének újraélésére és átfogalmazására.


Ár
Alap ár adóval együtt:1290 Ft
Fogyasztói ár:1030 Ft
Kedvezmény:260 Ft

Fordította Tóth Réka, Kun János Róbert
Szakmai szempontból lektorálta Rózsa Ildikó
Felelős kiadó Szondi György
Tördelőszerkesztő Szondi Bence
Szöveggondozó Kovács Ildikó
Nyomdai kivitelezés Mt Gold Kft.
ISBN 978 963 263 286 5
Terjedelem 96 oldal
Köszönet Cet ouvrage a bénéficié du soutien des Programmes d’aide à la publication de l’Institut français.
Ez a mű a Francia Intézet Könyvtámogatási Programjainak (P.A.P.) keretében jelent meg.

Logo francia_logo
if_logo