01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Mirko Ćurić: A királyfi és a fonni nem tudó leány | A leleményes szolga

Leírás

Tündérmese a Đakovački Selciban 1936-ban lejegyzett gyakovói tündérmese alapján
Magyar nyelvre fordította: Frankovics György
Illusztrálta: Andrea Bassi

A királyfi és a fonni nem tudó leány
Kreljević i djevojka koja ne zna presti

Tündérmese a gyakovói 1936-ban lejegyzett tündérmese alapján
Magyar nyelvre fordította: Frankovics György
Illusztrálta: Monika Vladisavljević

 A népmesék világa más és más, egyedi, és mégis annyira közös világörökségünk része.
 A horvátországi meséket olvasva lehetőségünk nyílik, hogy mindkét nép nyelvét – a horvát és a magyart – tanulva, átlépve a tér és idő koordinátáit, könnyeden szárnyalhatunk az irracio-nális mesék világban, míg a mesehőseinkkel együtt el nem jutunk a vágyvilág, illetve arany-mennyországba. Másként értelmezve a mondottakat, a főhősnek, legyen az akár a fonni nem tudó leány vagy a sárkányt legyőző juhászlegény, a gyermeki képzeletnek semmi sem szabhat határt, és senki sem parancsolhat megálljt!
 Kézbe véve e két mesét, melyek olyanok éppen, mintha magyar mesék volnának, és mégis horvátok, sajátosságaik révén jó azokat megismerni.
 Jó ízlelgetni a mesét, annak a tudatnak a birtokában, hogy közös szomszédainkkal, közös történelmi múltat írtunk évszázadokon át, s egyáltalán csodának számíthat-e, ha oly sok a kö-zös e két nép mentalitásunkban, képzeleti világunkban – köztük meséinkben is! –, vágyainkban s reményeink szerint az egymásra utaltság jegyében – az európai népek nagy családjában –, közös jelent és jövőt építhetünk, ha élünk a lehetőségekkel.
 S ehhez a mesék is hozzájárulhatnak egymás mesevilágának megismerése révén, egymás nyelvének a tanulásával és elsajátításával.
 Lapozgassuk, tanulgassuk, ismerjük meg egymás világát – szeretettel!

 

 

NEM RENDELHETŐ.Fordította Frankovics György
Illusztrálta Andrea Bassi | Monika Vladisavljević
ISBN ISBN 978 963 263 272 8
Terjedelem 36 oldal
Köszönet A kötet megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap.

Logo nka_2012