2012 : Mirko Ćurić: A királyfi és a fonni nem tudó leány | A leleményes szolga
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Mirko Ćurić: A királyfi és a fonni nem tudó leány | A leleményes szolga

Leírás

Tündérmese a Đakovački Selciban 1936-ban lejegyzett gyakovói tündérmese alapján
Magyar nyelvre fordította: Frankovics György
Illusztrálta: Andrea Bassi

A királyfi és a fonni nem tudó leány
Kreljević i djevojka koja ne zna presti

Tündérmese a gyakovói 1936-ban lejegyzett tündérmese alapján
Magyar nyelvre fordította: Frankovics György
Illusztrálta: Monika Vladisavljević

 A népmesék világa más és más, egyedi, és mégis annyira közös világörökségünk része.
 A horvátországi meséket olvasva lehetőségünk nyílik, hogy mindkét nép nyelvét – a horvát és a magyart – tanulva, átlépve a tér és idő koordinátáit, könnyeden szárnyalhatunk az irracio-nális mesék világban, míg a mesehőseinkkel együtt el nem jutunk a vágyvilág, illetve arany-mennyországba. Másként értelmezve a mondottakat, a főhősnek, legyen az akár a fonni nem tudó leány vagy a sárkányt legyőző juhászlegény, a gyermeki képzeletnek semmi sem szabhat határt, és senki sem parancsolhat megálljt!
 Kézbe véve e két mesét, melyek olyanok éppen, mintha magyar mesék volnának, és mégis horvátok, sajátosságaik révén jó azokat megismerni.
 Jó ízlelgetni a mesét, annak a tudatnak a birtokában, hogy közös szomszédainkkal, közös történelmi múltat írtunk évszázadokon át, s egyáltalán csodának számíthat-e, ha oly sok a kö-zös e két nép mentalitásunkban, képzeleti világunkban – köztük meséinkben is! –, vágyainkban s reményeink szerint az egymásra utaltság jegyében – az európai népek nagy családjában –, közös jelent és jövőt építhetünk, ha élünk a lehetőségekkel.
 S ehhez a mesék is hozzájárulhatnak egymás mesevilágának megismerése révén, egymás nyelvének a tanulásával és elsajátításával.
 Lapozgassuk, tanulgassuk, ismerjük meg egymás világát – szeretettel!

 

 

JOGLEJÁRAT MIATT NEM KAPHATÓ.Fordította Frankovics György
Illusztrálta Andrea Bassi | Monika Vladisavljević
Tördelőszerkesztő Szondi Bence
Szöveggondozó Kovács Ildikó
Nyomdai kivitelezés Érdi Rózsa Nyomda
ISBN ISBN 978 963 263 272 8
Terjedelem 36 oldal
Köszönet A kötet megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap.

Logo nka_2012