01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Nagy Katalin: Sáfárai a tálentumoknak

Leírás

Interjúk-visszaemlékezések

„Az ember az életút vége felé közeledve vagy annak végét érezve valamiféle számvetésre készül. Ezt teszem én is könyvem meg­írásával, de valójában nem én vagyok a főszereplője – méltatlan is lenne hozzám –, hanem azok az emberek, akikkel életem során hosszabb-rövidebb ideig, véletlenül vagy sorsszerűen együtt dol­gozhattam, akikkel különféle közös ügyeket, szent célokat szol­gálhattam nyelvészként, irodalomtörténészként, műfordítóként, tanárként… Van közöttük költő, író, nyelvész, irodalomtörténész, színháztörténész, kritikus, színész, néprajzkutató, előadóművész, gyógypedagógus, református lelkész, pszichológus, dúla, szob­rászművész, műfordító, főszerkesztő, diplomata, politikus, film­rendező, vállalkozó, mérnök, lap- és könyvkiadó, volt nagykövet és köztársasági elnök… Szereplőim – akár élők, akár holtak – va­lamilyen tálentummal megáldott és azzal mások javára bölcsen sáfárkodó, hivatásuknak elkötelezett emberek; mélyen szeretik a hazájukat, de nyitott szívvel viseltetnek más népek és kultúrák iránt is…

A számvetésen kívül e könyv megírásával… három dolgot sze­retnék elérni: egyrészt a jó ügyeket szolgáló szereplőim emberi/ szakmai sokszínűségéről/nagyságáról való tudásunkat gyarapíta­ni; másrészt azt bizonyítani, hogy különböző életkorú, különböző identitású, különböző és sokféle értéket teremtő/képviselő embe­rek is tudnak közvetlenül vagy közvetve együtt munkálkodni a jó ügyekért…, harmadrészt erőt és hitet adni azoknak, akik hozzám hasonlóan halmozottan hátrányos helyzetűként kezdték/kezdik az életüket, hogy sok-sok lemondással, de tanulással, kitartással, becsületes munkával is lehet boldogulni, mások hasznára lenni, értéket teremteni…”

 

Nagy Katalin

 

 


Ár
Alap ár adóval együtt:3990 Ft
Fogyasztói ár:3190 Ft
Kedvezmény:800 Ft

Megjelenés éve 2019
ISBN 978 963 263 837 9
Terjedelem 324 oldal