01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Dr. Koncz Gábor: A közművelődés gazdasági kutatásának kezdetei Magyarországon, 1974 és 1989 között

Leírás

PhD-értekezés, Debrecen, 2004

 

Előszó a kötethez

A címlap is összefoglaló és üzenet. Szakmai pályafutásom utóbbi harminc éve ugyanis a mai Magyar Kultúra Alapítvány (www.mka.hu) épületéhez kötődik.
 Korábban, 1974-től, közgazdász kutatóként az akkori Népművelési Intézet Kutatási Osztályán kezdtem el behatóan foglalkozni a címben jelzett témával. Erről a dolgozat előszavában lesz szó és azért a jelző, mert már az egyetemi évek alatt, illetve a párhuzamos rádiós munka során is kerülgettem a gazdaság és kultúra összefüggéseit…
 Munkámat 1979-től a Művelődési Minisztériumban, majd 1980-tól a MarxKároly Közgazdaságtudományi Egyetemen folytattam.
 Már 1980-tól tagja voltam a címlapon lévő épületben működött Művelődési Minisztérium Vezető- és Továbbképző Intézete Tudományos Tanácsának. 1985-től igazgatóhelyettesként, majd 1989-től a jogutód Kulturinnov Kulturális Innovációs és Továbbképző Vállalat igazgatója voltam.
 Ezen intézmények profilját is folytatva 1992-ben jött létre a Magyar Kultúra Alapítvány, amelynek 1994-től igazgatója vagyok. Az Alapítvány és az épület a világ magyarságának fontos kulturális központja; a magyarmagyar párbeszédet, a kultúrák és régiók találkozását szolgálja.
 Az épületben működik a Napkút Kiadó és a Napút folyóirat szerkesztősége, amelyek sok szállal kapcsolódnak az Alapítvány munkájához. Közös törekvéssel ezennel új sorozatot indítunk: a régiók és kultúrák találkozása témakörhöz, az Alapítvány munkájához és munkatársaihoz kapcsolódó disszertációkat fogjuk közreadni.
 Ez a disszertáció a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományok Multidiszciplináris Doktori Iskolája keretében készült. Az értekezés témavezetője Dr. Éles Csaba C.Sc. tanszékvezető, egyetemi docens (Debreceni Egyetem). A bírálóbizottság elnöke: Dr. Kozma Tanás D.Sc., habil. egyetemi tanár (Debreceni Egyetem). Az opponensek: Dr. Benedek András D.Sc. egyetemi tanár (Budapest Műszaki Gazdaságtudományi Egyetem), Dr. Fónai Mihály C.Sc. egyetemi docens (Debreceni Egyetem). A bizottsági tagok: Dr. Besenyei Lajos C.Sc. egyetemi tanár (Miskolci Egyetem), Dr. Nováky Erzsébet D.Sc. egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem), Dr. Vámos Dóra C.Sc. habil. egyetemi docens (Budapesti Corvinus Egyetem).Köszönöm körültekintő munkájukat, segítségüket!
 Meghatározóan szép élmény volt, hogy a Debreceni Egyetemen 2005. november 9-én tartott nyilvános vitán Édesanyám is jelen volt. Ott voltak a tágabb és szűkebb családom, a baráti köröm tagjai, munkahelyeim képviselői. Sőt: kutatásaim és előadásaim sok-sok színhelye közül több szinte delegációval képviseltette magát: Sárospatak, Budapest, Debrecen, Pécs, Tatabánya, Pozsony, Párizs, Dunaszerdahely, Kaposvár, Nagyvárad…. ­Köszönöm!
 Itt változtatások nélkül közlöm a disszertációt. A tézisek, az időközbeni újabb publikációk és az autobibliográfia megtekinthetők a www.mka.hu honlapon. Folytatom a munkát: készül a napjainkig terjedő elméleti és statisztikai elemzés, tehát a bővített változat. Ám e kötet azért jelenik meg, hogy a mindig aktuális vitákhoz, az oktatáshoz, a kutatáshoz mielőbb immár történelmi hátteret, szempontokat adjak.

Budapest 2010. július

Dr. Koncz Gábor

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 

 

NEM RENDELHETŐ.Megjelenés éve 2010
ISBN 978 963 263 147 9
Terjedelem 336 oldal