01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Tompa Zsófia: Tompa László költészete

Leírás

és a helikoni–transzszilvanista líra alapmotívumainak lélekvándorlása

Mintha Tompa László lírai önportréját ábrázolná Zsögödi Nagy Imre metszete. E metszetportrén olyanok az éles vonalak, akár a Tompa-versek szikláiban az árkok, vagy szövegtestében a gondolatjelek. Mert miként a szobrász a megmunkálandó kőbe, fába írja a lélek belső vonásait, úgy a Tompa-lírába is árkokat, barázdákat rótt az élet. És ahogy a versek őrzik képeikben, ritmusukban, gondolatjelek szabdalta töredezettségükben és mégis-erejükben az erdélyi-személyes sorsot, úgy őrizte, s őrzi most e képen Tompa László valóságos arca is ráncként a sors rajzolta árkokat. Életének, lelkének titkai arcának árkaiban ülnek. A szem alatti medret szinte a tekintetet is elfedő – élességét s mélységét nem oldó, de érinthetetlenségét, megfejthetetlenségét elmélyítő – árnyék borítja. Talán az ismeretlenség magánya, árnyéka (is) ez.

 

 Megjelenés éve 2019
Köszönet A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Logo nka_2013