01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Georgi Goszpodinov: Balladák és bomlások

Leírás

A negyvenhat éves alkotó a kortárs bolgár irodalom megkerülhetetlen alkotója. A Bulgáriában lazább posztmodern törekvések méltán legismertebbje. Sok kötetes költő, prózaíró, drámaíró, alapvető antológiák alaptagja vagy társszerzője, szerkesztő, irodalomkritikus, az irodalomtudomány doktora. Hazai és külföldi díjak sora mögötte, számtalan nyelvre lefordították – minden műfajában.

A kötet a szerző 2007-ben kiadott összegző költői gyűjteménye: 15 év, 4 verseskötet visszaidéző és egymást erősítő gondolat- és szóépítménye. Ami a Lapidáriumban (1992) elemeire esett (nyelvi) kísérletezés, a következő kötetben (Egy nemzet cseresznyéje, 1996) balladaszerűnek – egyszersmind poétikai és történelemszemléleti kánontörőnek – szánt hangnem és vállalt modor: mára már inkább épp a bomlást példázza. A kilencvenes évek bomlottságai egyre inkább így látom, mondja Goszpodinov – balladisztikusak voltak. A Levelek Gaustinhoz (2003) címet viselő harmadik – több-ciklusos – verseskönyv a szerzőre jellemző rövidség mellett a fotografikusság erényét is felvonultatja. A változatos – levelekkel is színesített – szerkezet és élményvilág már átvezet A világ vasárnapjai című utolsó – eddig külön kötetben nem is közölt – versekhez, benne a világot is járó poéta új gondolataihoz: ám a rá jellemző, most is felismerhető versszervező stílusjegyek maradéktalanságában.

 

Negyvenéves volt a bolgár alkotó – amikor életművével és poétikájával foglalkozó könyv is napvilágot látott már hazájában.

Magyar nyelven ez az első kötete.

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 

 

NEM RENDELHETŐ.Fordította Szondi György
ISBN 978 963 263 387 9
Terjedelem 264 oldal
Köszönet Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért.

Logo eu_logo