01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Kántás Balázs: „Vannak még dalok túl az emberen”

Leírás

Írások Paul Celan költészetéről, líraesztétikájáról és recepciójáról

Paul Celan (1920–1970) költészetének egyik alapvető törekvése a szavak új kontextusba helyezése. A szokatlan szóösszetételek használata már viszonylag korai lírájában is megjelent, s végigkísérte munkáját egészen tragikus haláláig. Nyelvszemléletéből kifolyólag a korábbinál magasabb szintű, más szabályok szerint működő költői nyelvet akart létrehozni. A kimondás módjának megváltoztatása által képes új értelmet, új tartalmakat nyerni, olyan szemantikai távlatokat megnyitni, melyeket korábbi szavak nem voltak képesek. Celannál a szó fogalma úgy nyert új erőt és definíciót, hogy addig össze nem kacsolódó szavak rendelődtek egymáshoz, s ily módon a szokatlan összetételeken keresztül új szemantikai erővel bíró kijelentések jöhettek létre, melyek egyes korábbi szavakat felülírhattak, helyükbe lépve pedig az emberi nyelv és gondolkodás új tartományai tárulhattak fel.

 Celan munkásságát rengeteg irodalomtörténész dolgozta fel Európa- és Amerika-szerte, verseit számtalan nyelvre lefordították, az eddig publikált róla szóló monográfiák, tanulmánykötetek és tanulmányok száma több ezerre tehető, máig a 20. század egyik legjelentősebb európai költőjeként tartják számon. A jelen kötet felveszi ennek a már-már követhetetlen módon kiterjedt értelmezői hagyománynak a fonalát, miközben kitágítja, új szempontokat bevezetve élénkíti azok perspektíváit, továbbá nem elhanyagolható módon tér ki a költő magyarországi kritikai és műfordítói recepciójára, illetve lehetséges lírai hatástörténetére is.

 Kántás Balázs (Budapest, 1987) irodalomtörténész, kritikus, az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának fokozatszerzés előtt álló doktorjelöltje. Elsődleges kutatási területe Paul Celan költészete és magyarországi recepciója, emellett a kortárs magyar irodalom aktív kritikusa is. A jelen kötetben Paul Celan költészetéről és recepciójáról írott minden eddigi tanulmányát adja közre egybegyűjtve, ötéves irodalomértelmezői tevékenység záróköveként.

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Alap ár adóval együtt:3490 Ft
Fogyasztói ár:2790 Ft
Kedvezmény:700 Ft

ISBN 978 963 263 470 8
Terjedelem 410 oldal
Köszönet A könyv megjelenését a Nagy Lajos Alapítvány támogatta.