01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Lászlóffy Csaba: Pózok a sebezhetőn | Átörökített magány

Leírás

Versek I–II.

 

Lászlóffy Csaba új verskötete (kettős könyve, líra-duója, ikerválogatása) egymással dialogizáló műveivel, ciklusaival, textuális kereszteződéseivel izgalmas és egyben kísérleti nagykompozíciót rajzol ki. Ebben áll egyik újdonsága. A hálózatszerűen működő elrendezésben olyan költemények foglalnak helyet, melyek érzéki finomságukkal, kontemplatív letisztultságukkal, helyenként heves, sőt kérlelhetetlen erejükkel, nyelvi erejükkel foglalják össze és gondoltatják újra a négy évtizedes alkotói pálya fő hangsúlyait. Lászlóffy Csaba poétikáit kezdettől a fokozott műgond, az européer műveltség átsajátításának és problematizálásának készsége jellemzi. Lászlóffy ikerkönyve azért delejezően nehéz, nagy téteket mozgató opus, mert egyidejűleg tiszteli, állítja és forgatja fel azt a rendet, amelyből vétetett: ott bontakozik ki a korábbi kötetekhez képest új tónusaival, ahol nem várnánk, azaz nem pontosan ott, ahol várnánk. Terjed. Szétterjed. Létezésről valló versei (pl. Hatodik az a-moll börtönébenÉj suhan át az íróasztalomonAhasvérus-balladaHegel búcsúlátogatása HölderlinnélMint sebzett tárgyNaplórészletSzinopszis) a kortárs magyar nyelvű költészet fontos darabjai. Az ikerkötet egy méltatlanul keveset emlegetett nagy líra (nem záróköve, hanem) széttekintési lehetősége. 
 

Korpa Tamás

 

 

 

 

NEM RENDELHETŐ.Szerkesztő Korpa Tamás
ISBN ISBN 978 963 263 314 5
Terjedelem 144 + 144 oldal
Köszönet A kötet megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap.
Logo nka_2012
mma6