01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Lászlóffy Csaba: Valami más

Leírás

Lászlóffy Csaba többszázados múltból kilépő alakjai ősi misztériumokkal viaskodnak, bár nagyon is behatárolt égbolt alatt élnek, s az életút lehetőségeit keresik. Milyen, melyik világ alakjai? Alkotók – s ez kezdettől azt jelenti, hogy külső-belső terhekkel viaskodva a folyamatos önvizsgálat, szenvedésekkel teli zártság köti, sőt zárja össze őket… A történet – mi történik, mi minden történik – ha nem is egyes alakokkal, hanem: az „elbeszélő én”-nel?! A szövegek s történelmileg hiteles szereplők mégsem egyértelműen a hajdan voltak felelevenítései… A történet nem egyszerűen történet, hanem tudatfolyamra épülő reflexió – ennek a fajta történetmondásnak a gyökerei a magyar irodalmi hagyományban Jókaiig, sőt Kármánig visszavezethetők. Lászlóffy Csaba kisregényeiben nem a történések felszíne alatt kell mélystruktúrát keresnünk, a szöveg a történések fölött az alkotásról szóló meditáció is egyben. A szereplők, konfliktusok néha csak kellékek, jelmezek, a prózaírás rafinériái – és mint tudjuk, használatuk nem tanulható s nem tanítható. Lászlóffy Csaba prózájának épülésében az alap egy-egy szemcse-történés, esemény, sokszor egy-egy replika, aztán az írói reflexió, a meditáció az egyéni életutak, a nemzetek történelmi eseményei fölött. Vagyis az alap, a foglalat, a fedezet hatalmas történelmi tudás, s az események nem a valaha történtek rendjében sorjáznak, hanem e fölöttes, ellenőrző, értékelő szint felől szerveződnek… A főszereplő végül is maga a nyelv, de „a nyelvről” beszélni még nem elég pontos: hanem a mondás, a heideggeri Rede, Sage (Lét és idő, 7)… Lászlóffy Csaba szövege próza és elsősorban metapróza ötvözete.

Új, kiadásra váró prózai írásaiban a futamok elsősorban nem az alkotásról szólnak, hanem néhány nagy személyiség (Xenophón, Dosztojevszkij, a vandálok uralmával szembesített bizánci Prokópiosz, Casanova, Ady) érzelmi szenvedélyéről, lelki pokláról; nem annyira nagyságukban ragadja meg őket a szerző, hanem férfi (hím) viszonyukban (vagy „párhuzamos vallomásokban”) az életükben sorsszerű szerepet játszó nővel, melyet a laikus tudat nemegyszer végzetként fog fel s magyaráz. A sajátosan „lászlóffycsabás”, halált s halhatatlanságot kísértő reflexió nyilván itt is tetten érhető.

 

Józsa István

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 

 

NEM RENDELHETŐ.Megjelenés éve 2003
Terjedelem 160 oldal
Szerkesztő Király Farkas
ISBN 963 86365 2 1
Köszönet A kötet megjelentetését támogatta:
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Nemzeti Kulturális Alapprogram