01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Lászlóffy Csaba: Pózok a sebezhetőn | Átörökített magány

Leírás

Versek I–II.

 

Lászlóffy Csaba új verskötete (kettős könyve, líra-duója, ikerválogatása) egymással dialogizáló műveivel, ciklusaival, textuális kereszteződéseivel izgalmas és egyben kísérleti nagykompozíciót rajzol ki. Ebben áll egyik újdonsága. A hálózatszerűen működő elrendezésben olyan költemények foglalnak helyet, melyek érzéki finomságukkal, kontemplatív letisztultságukkal, helyenként heves, sőt kérlelhetetlen erejükkel, nyelvi erejükkel foglalják össze és gondoltatják újra a négy évtizedes alkotói pálya fő hangsúlyait. Lászlóffy Csaba poétikáit kezdettől a fokozott műgond, az européer műveltség átsajátításának és problematizálásának készsége jellemzi. Lászlóffy ikerkönyve azért delejezően nehéz, nagy téteket mozgató opus, mert egyidejűleg tiszteli, állítja és forgatja fel azt a rendet, amelyből vétetett: ott bontakozik ki a korábbi kötetekhez képest új tónusaival, ahol nem várnánk, azaz nem pontosan ott, ahol várnánk. Terjed. Szétterjed. Létezésről valló versei (pl. Hatodik az a-moll börtönébenÉj suhan át az íróasztalomonAhasvérus-balladaHegel búcsúlátogatása HölderlinnélMint sebzett tárgyNaplórészletSzinopszis) a kortárs magyar nyelvű költészet fontos darabjai. Az ikerkötet egy méltatlanul keveset emlegetett nagy líra (nem záróköve, hanem) széttekintési lehetősége. 
 

Korpa Tamás


Ár
Alap ár adóval együtt:2990 Ft
Fogyasztói ár:2390 Ft
Kedvezmény:600 Ft

Szerkesztő Korpa Tamás
ISBN ISBN 978 963 263 314 5
Terjedelem 144 + 144 oldal
Köszönet A kötet megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap.
Logo nka_2012
mma6