01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Szlukovényi Katalin: Hamis nosztalgiák

Leírás

 

Hamis nosztalgiák: fura, képtelen szókapcsolat. Egyszerre utal e költészet elvágyódó jellegére, a szerelmi öröm, az intellektuális élvezet és a mindennapokban megsejtett transzcendencia ünneplésére, s ugyanakkor mindennek folyamatos megkérdőjelezésére, a gyanús mozzanatok kritikus tudatosítására, a józan számbavétel kérlelhetetlenségére. Nagyvonalú eleganciával mutatja fel Szlukovényi Katalin verseinek alapvetően kettős természetét: világ- és költészetlátásának érzelmes és ironikus beállítottságát. E líra elválaszthatatlanul játékos és érzékeny, okos és naiv, áhítatos és gunyoros, szenvedélyes és precíz, következetes és abszurd, szelíd és könyörtelen. Csupa szép ellentmondás, csupa váratlan meglepetés, miközben a változatos témák, formák és hangok burjánzó gazdagságát végig egyetlen törekvés tartja össze: az otthont adó értelem keresése, illetve megteremtése az emberi kapcsolatok és a poétikai lehetőségek terén egyaránt. Egészében is olyan, mint egyik versének allegóriája:
 
Bonyolult, mint a kőfalon a repkény,
és szabálytalan, mint a mozaik,
és mégis kiadja a játszi önkény
geometrikus alakzatait.
 
Margócsy István
 
 
 
 
Szlukovényi Katalinról írták:
 
„Ezek jó versek. … Eszközei élesek, finomak, arányérzéke jó, nem hord föl több anyagot, mint amennyit ez az én pillanatnyilag elbír. Mint amennyit elbír a vers, ami ettől a belátástól aztán roppant teherbírónak is bizonyul.” 
Parti Nagy Lajos
 
„A kötet valóságos lírai fejlődésregény: de nem elbeszéli, hanem végigjárja a költői fejlődés útját.” 
Ferencz Győző
 
„Szlukovényi nagyon erős intellektuális élménylírát művel…”
Pallag Zoltán
 
 „Ahogy minden tárgy, úgy minden forma a birtokában van, legyen bár haiku, prózavers, prózának álcázott antik időmérték vagy szonett. Ezeket a formákat bátran és önállóan használja, hűségesen követi, vagy céljainak megfelelően átalakítja.”
Kiss Judit Ágnes
 
„…a vers hibátlan technikája előtt hajtok fejet.”
Lator László
 
„Mikor Szlukovényi Katalin verseskötetét olvasom, az az érzésem, hogy nem is egy, inkább két vagy három kötet válogatott anyagát tartom a kezemben. … megnyilvánul verseiben a markáns egyéniség: az önbizalommal és önmarcangolással, iróniával és feloldozó humorral egyaránt teli, friss hang.” 
Mesterházi Mónika

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 

 

NEM RENDELHETŐ.Szerkesztő Margócsy István
ISBN 978 963 263 334 3
Terjedelem 244 oldal
Köszönet A szerző a kötet írásakor a Nemzeti Kulturális Alap alkotói támogatásában részesült.
A kötet kiadását szintén a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Logo nka_2013