01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Pálfi Ágnes: „Kortyolgat az ég tavából”

Leírás

Arany János és József Attila mitopoézise

Kortyolgat az ég tavából „Kutatói érdeklődésem homlokterében az állt, hogy az elemzett művek epikai, illetve lírai (mikro)szüzséje és költői metaforikája miképpen válik olvashatóvá és értelmezhetővé a hozzájuk társítható asztrálmitikus szimbólumok analógiás nyelvezetének, elemi összetevőiben is képszerű jelkészletének segítségével. Kezdettől tisztában voltam vele, hogy ez a több ezer éves hagyomány Arany és József Attila művészi gondolkodásában nem olyasfajta tudatosan követett szabályrendszerként van jelen, amely mintegy »előírná« alkotásaik jelhasználati módját. Nyelvük kétségkívül egyéni; hangjuk – miként nagy költőinké általában is – összetéveszthetetlen. Minden egyes művük annak a csak rájuk jellemző útnak a lenyomata, ahogyan rátalálnak a nyelvbe kódolt valóság mitikus alapjeleire, meglelve bennük a szimbólumteremtés kulcsát – József Attila kifejezésével élve a »keletkező szót«.”
 

Részlet a könyv bevezetőjéből
 

 

 

 

NEM RENDELHETŐ.Lektor Csűrös Miklós
Szerkesztő Szabó Tünde
Technikai előkészítő Szondi Bence
Borító Szász Gábor
ISBN 978 963 263 276 6
Terjedelem 312 oldal