01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Tallózzon kiadványaink között, vagy használja a bal oldali keresőt.

„Így él bennem”

Korunk gyakran kiábrándult és fennhéjázó diskurzusaiban általában fanyalogva legyintenek, amikor felmerül valakiről, hogy igazi polihisztor. Pedig vannak – nagy szükségünk van olyanokra, akik több szakágban vagy tudományterületen alkotnak maradandót, és átlátnak a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

„E világon ha ütsz tanyát”

Vagy húsz műfajban nyolcvanöt szerző több mint száz alkotását tartja kezében az a kevés olvasó, aki a fedelek közé fogott tíz valahai füzet tartalmával jobban ismerkedni akar. Ennyi tellett egyelőre, hogy megmentsük azokat a mellékleteket, amelyeket a Napút folyóirat...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Путеводитель по венгерской культуре

Географическое и историческое пространство, занятое нами на континенте и в мире, всегда одновременно было посередине и на окраине, вокруг чакры сердца Земли, на территории, богатой источниками, которые в будущем станут главным богатством человечества –в бассейне Карпат.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Zsávolya Zoltán: Noszthy Fuji

Mikszáth Kálmán Noszty-regényét többen, több­féleképpen is adaptálták már, s leginkább dramatikusan. Ami érthető, hiszen az eredetiben fellelhető rengeteg párbeszédszituáció ösztönzése leginkább ilyen irányú.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Zsávolya Zoltán: Gyújtópont

Zsávolya Zoltán tanulmánykötete magától értődő természetességgel helyezkedik bele a (poszt)modern irodalomfelfogás vonatkoztatási rendszerébe, ugyanakkor nem éppen kritikátlanul, főleg pedig nem reflektálatlanul. Kritikát gyakorol, reflexiót hajt végre önmaga...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Zdeněk Svěrák: Mezítláb a tarlón

Nem a gyermekkorom krónikája ez, nem is a családomé, én szépirodalmat akartam írni. Az ilyen irodalmi alkotások szerzői nem pusztán csak felidézik azt, amit láttak és hallottak, hanem hozzágondolnak, fantáziálnak, hogy a történetük érjen is valamit.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Zdeněk Svěrák: Kettős látás

Őszi reggel volt, nyálkás, csontig hatoló, nyirkos hideg. Az esőtől csillogó villamosok bálnák módjára úsztak az utcákon, és amikor hajlékony testükkel elmellőzték egymást a kanyarban, úgy tűnt, mintha egymáshoz dörgölőznének. A szürke, ferdén felszegett fejűek, két...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Zalán Tibor: Váz

Nem írni Vinni / sziromtól szurokig a / fényt Vagy csak tovább

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Zalán Tibor: és néhány haiku

Haikukat ír / iránytalan vonaton / Nem talál haza

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Zalán Tibor: B2-páholy

Színház az egész világ – írja le Shakespeare a frázissá koptatott és agyonmagyarázott mondatot az Ahogy tetszik című darabjában. Ha kötöttebben értelmezzük ezt a metaforát, akkor ebben a színházban kell lennie színpadnak és nézőtérnek is (a színészeken és az előadást...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Zalán Tibor: Azután megdöglünk

Zalán Tibor gyakorló dramaturg, színházi ember. Belülről ismeri a színház világát, tud színházban gondolkodni. Pontosan tisztában van az alapvető, korokon átívelő s magát makacsul tartó drámatörténeti dilemmával. „Drámaválság” és „válságdráma” problémáját írásainak...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Zágoni Zsolt: Foci olasz módra

A könyv bemutatja az olasz világbajnok csapatokat (1934, ’38, ’82, 2006), továbbá az itáliai élvonal történetének és jelenének legnagyszerűbb tizenegyeit, illetve háttérbe szoruló szereplőit.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Yalvaç Ural: Szarvszemű és Ezüstnyomú

A Szarvszemű és Ezüstnyomú című mesét a török gyermekirodalom egyik legjelentősebb alakja, Yalvaç Ural írta, és ő maga illusztrálta. A mese két csigagyerek, Ezüst és Lomha kalandjairól szól…

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Yalvaç Ural: Muzsikaárus gyerekek

A könyv Yalvaç Ural egyik legnépszerűbb műve. A híres macedón író, Vidoe Podgorec így jellemezte: „a világirodalom klasszikus alkotása, és valószínűleg a versregényként definiálható műfaj páratlan remekei közé tartozik”.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Yalvaç Ural: A madárijesztő szíve

Hideg idő volt. Ha nem lett volna vastag kabát rajta, meg is fagy a Madárijesztő.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Yalçın Ergir: Apró örömök

…Yalçın vagyok, Yalçın, a kóbor macska, aki a kódját soha el nem ismertette, számláját soha nem ismerte, szomorított és szomorkodott, szeretett és szerették, fog szeretni és fogják szeretni soha nem fog egészen felnőni…

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Włodzimierz Odojewski: Velence

A világ megfakult, elcsúnyult, nem is annyira szomorúságot árasztott, hanem idegenséget. Félelmetes lett, majdhogynem riasztóan ellenséges (és az a pompás velencei szezon csak most kezdődik), évek múltán visszaemlékezve azokra a napokra, amikor először hallotta a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Włodzimierz Odojewski: Halhatatlan némák

Włodzimierz Odojewski a XX. századi lengyel prózaírók egyik legnagyobbika. 1930. június 14-én született Poznańban, szociológiát tanult a poznańi Adam Mickiewicz Egyetemen. 1947-ben költőként indult. 1948-tól újságíróként, majd 1956–59 között a „Nyugati újság”...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Wolfgang Borchert összegyűjtött művei

Wolfgang Borchert (1921–1947) annak ellenére a második világháborút követő német irodalom jelentős szerzője, hogy irodalmi munkássága fiatalon bekövetkezett halála miatt nagyon korán lezárult. Rövidtörténetei, ezeknek hangvétele annak a tarvágásként is emlegetett...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

William Shakespeare: Szeget szeggel | Szentivánéji álom

Kötetünk két Shakespeare-dráma új fordítását tartalmazza: aSzeget szeggela Kolozsvári Állami Magyar Színház felkérésére készült és 2010 őszén került a közönség elé a világhírű német színházi rendező, Thomas Langhoff elképzelései szerint, aSzentivánéji álompedig Báthori...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Wesz Péter: A bal lator lemászik a keresztről

Nyikorgó kerékpárján izzadó plébános; a kihalt utcán rohanó eszelős, kezében kukoricaszár; árnyékban rejtőző alakok a pincesoron; bomló madártetemmel játszadozó kislányok. A magyar tanyavilág, a haldokló zsákfalvak, az elöregedő és elnéptelenedő települések krónikáját...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Wehner Tibor: Tapló 2.

E merész vállalkozás második fejezetének indítékai és szándékai változatlanok: napjaink művészetének személyesen átélt, a „nagy művészettörténet” által nem jegyzett történéseinek megörökítése, az események hátterének feltárása, a jelenkor által lényegtelennek ítélt...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Wehner Tibor: Kerámia, textil, üveg

Kiállításmegnyitók, katalógusbevezetők, konferencia-előadások, szakmai feljegyzések, beszélgetések sokszor kéziratban maradt, vagy ma már nehezen elérhető szakmai folyóiratokban napvilágot látott vagy kis példányszámban közreadott kiadványokban megjelent írásainak,...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Wehner Tibor: Cizellőr

A ­Cizellőr című kötet az ezredforduló előtti évek történéseit dokumentáló és elemző eszmefuttatások folytatása: most újabb másfél évtized, a 2000 és 2016 közötti szakasz szobrászati – illetve a korábban a szobrászat-terminológiával jelölt, napjainkban pontosan már...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Wehner Tibor: Ki akar itt éjszakai portás lenni?

„A nagyméretű, színes fotótapéta erdőrészletet ábrázol – tobzódnak a mélyzöldek, izzanak a vörösesbarnák, néhol felcsillan egy-egy sárga folt –, öreg fákkal, a sűrű lombsátoron áttörő, érzékien izgató fénynyalábokkal. A gyér aljnövényzet alatt, a száraz levélréteggel...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Vörös István: Ördögszáj

Ha csak a párbeszédeket veszem figyelembe, akkor két szó jut eszembe: humoros és szarkasztikus. Nagyon megfogott engem, hogy a szerző, Vörös István sokat idézett például a Bibliából vagy a Nemzeti dalból, és ezek, ha nem is feltétlen a jelentős részét alkották a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Vörös István: Aki nevetve született

Vörös István mesél. Mesél gyereknek, felnőtteknek, mindenkinek, aki meg akarja ismerni a világot a maga végtelenségében és apróságában egyszerre. Mítosszá változtatja a hétköznapokat, és hétköznapivá a csodákat.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Völgyi Lajos: Feketekönyv

Egy filmet, az Altatódalt nézzük. A legutolsó altatódal az a haltatódal? Szaxofonozz, majd.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Virt László: Mindszenty és alternatívái

Mindszenty bíboros igényli az összehasonlítást, még akkor is, ha lehetnek apologétái, akik ezt elutasítják. Össze lehet hasonlítani például Márton Áronnal, Wyszyński bíborossal, Beran és Tomášek prágai bíboros érsekekkel…

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Vincze Ferenc: A macska szeme

„Kinyitotta az ajtót, s akkor megpillantotta a macskát. Fekete jószág volt, sárga bolhanyakörvvel, s meghökkentően hosszú farokkal. Az állat egy pillanatra megilletődött, majd bennebb akart lépni. Tihamér eléje állt, s lassan, lábával kitolta a szemtelenkedőt. De a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Villányi László: egyszer csak

Villányi László új könyve négy ciklusból áll, minden ciklusban tizenegy verssel. A szigorúan felépített kötet egy négy tételes zenei mű kompozícióját idézi, vissza-visszatérő motívumokkal, összetett hangzással.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Vilcsek Béla: A kritika válsága

A kritika válságban van. Válságban volt mindig. Ez a természete. A kritika válságáról úgy évtizedenként zajos viták robbannak ki az irodalmi lapok hasábjain és különféle tudományos tanácskozásokon.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Vihar Béla: A korsó és a kő

Előkerült egy régi iskolai munkafüzet, amely mostantól Vihar Béla emlékezetének egyik legbecsesebb darabját képezi. Ennek a füzetnek a meg nem jelent verseit, prózai írásait tartja a kezében az olvasó: Vihar Béla kései költészetének remekműveit.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Verrasztó Gábor: Vendéglő az Országúton

Verrasztó Gábor vendégeként… Ismét az ő kalauzolásával bolyonghatunk Budán, a megelevenedő múlt megható, olykor anekdotikus történeteinek üde világában. Kerületünk egykori kastélyainak, villáinak, bérpalotáinak sorsa és szépsége érinti meg szívünket.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Verrasztó Gábor: Vándorévek szerelme

Meddig tartanak a vándorévek, és honnan kezdődnek a személyiség mesterévei? Honnan számítható az ÉN felnőttkorszaka? Verrasztó Gábor Vándorévek szereleme című kötetének címe több mint talány.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Verrasztó Gábor: Tányértörők

Csaknem tizenöt évvel Verrasztó Gábor születése előtt álltam megszeppenve mai lakásának ajtajánál. Az ajtónál, amelyről Szabó Magda legendás regénye a címét kapta. Tejüveg ablakos faajtó volt, amely az egyetlen, betonpadozatú helyiségből álló „szükséglakásba” nyílt, és...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Verrasztó Gábor: Szivar a kapucsengő alatt

Az írónak nem az a dolga, hogy igazságosztó legyen a Földön; még csak a valóság föltárása vagy leleplezése sem lehet a célja. Az író egyetlen lehetősége, hogy ábrázolja azt, amit egyesek valóságnak, mások életnek, megint mások igazságnak vagy hamisságnak neveznek.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Verrasztó Gábor: Szétszabdalt fényképek

Nagyon tetszenek ezek a rövid írások (a verrasztós „szösszenetek”). Szellemesek és érdekesek. Jó olvasni őket! (Sass Ervin költő, újságíró)

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Verrasztó Gábor: Széll Kálmán és a Moszkva tér

Buda egy és oszthatatlan. A hegyek karéjának díszletei közé egy‑egy ősi útvonal fúródik, hol nekivágva a hegyeknek és átfurakodva közöttük, hol a Duna mentén, lapályosan. Ha megállunk a Várban a Tóth Árpád sétányon és elnézünk északnyugat felé, alattunk van az...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Verrasztó Gábor: Rémtett a Tölgyfa utcában

Históriák, történetek házakról és bennük valaha élt emberekről. Egykori lakóik között voltak hírességek (köztük hírhedt bűnöző) és voltak hétköznapi emberek. Egy közös bennük, a házakban és lakóikban: budaiak.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Verrasztó Gábor: Pasaréti mesék

A kispróza nem a nagypróza ellentéte. A kispróza az egy kis próza, egy kis szünet, aztán megint egy kis próza. Így lépegethetünk, mondhatnám, lélegezhetünk Verrasztó Gábor félperces novellákat tartalmazó könyvében.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Verrasztó Gábor: Menedék

Sérültek ősidők óta vannak közöttünk. Hiszen az ember, mióta csak létezik, veleszületett vagy szerzett betegséggel, fogyatékossággal küszködik. Már a barlanglakók is megsebesültek vagy elvesztették mozgásképességüket a vadállatokkal és egymással folytatott harcaikban.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Verrasztó Gábor: Marczibányi István

Marczibányi Istvánt, az egykori csanádi alispánt, királyi titkos tanácsost, aranysarkantyús vitézt, budai arisztokratát már kortársai sem nemesi méltóságáért vagy pusztán vagyonáért becsülték, hanem polgári erényeiért. „Örökös küzdésben vagyon a’ Nagylelkűség az...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Verrasztó Gábor: Lövészárok Pasaréten

Csaknem tizenhétezer négyszögöles területen létezett itt egykor a Pasaréti lövészárok, az ország legnagyobb hadi látványossága, amelyet a Júlia utca, a Pasaréti út, az Ákos (ma Gábor Áron) utca és a Hidegkúti út (a mai Szilágyi Erzsébet fasor) határolt.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Verrasztó Gábor: Hálószoba a télikertben

Verrasztó Gábor könyve meglepően különleges, nagyszerű olvasmány. Kor- és kultúrtörténet, történelem, építőművészet és ismert, kivételes képességű hírességek, művészek életvitelének a bemutatása. Írásával egy építészeti és művészeti utazáson vehettem részt könyvének...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Verrasztó Gábor: Goll Bea

Tstyllo scrihu/images/lages" href="/verzfloatrig > piti r nalmr" s rt/tle turBudaito. Thi
RENDELÉS
BŐVEBBEN
sne ipt>
sne
sneVerrasztó Gábor: Gollfs
Tstyllo Éníró r href=mvánge Cusass=tam. Ésnge Cusa hrni jó. Holdth60 P< "Aiivn">

sne

RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
Déry Ti">< pizs m/
Verrasztó Gábor: Golldts="width30 floatleft center"> Tstyllo Aiv class="s_dehézábofaj, v cl rjpg"y/div> gazű class/> logatni hu/imvakaögöles területen létezett itt egykor a Pasaréti lövészárok, az ország legnagyobb hadi látványossága, amelyet a Júlia utca, a Pasaréti út, az Ákos282Írásával egy építészeti és művészeti utazáson vehettem részt könyvének...
< pizs m/
RENDELÉS
BŐVEBBEN
BogCuthy Mihges/ipt>
Verrasztó Gábor: Gollbmi="width30 floatleft center"> Tstyllo BogCuthy Mihges/ loaya>nat">rth60floagflool váni0 floclashcrisúlyozzam ki ő loaya>nat">, ötvuct/la r">< New Yornk. , hően a>nűl" > elfelejt

RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
Verrasztó Gábor: Gollets="width30 floatleft center"> Tstyllo Hustuet/tto_b< eknge Cus. LBeaú vann mr" Part azrigrtayan p< "il zenöfok
ndurni j/div. Otiv> --> csitto rzem loaam,tt álltam megszeppenve mai lakásának ajtajánál. Az ajtónál, amelyről Szabó Magda legendás regénye a címét kapta. Tejüveg ablakos faajtó volt, amel37ma Gábor Áron) utca és a Hidegkúti út (a mai Szilágyi Erzsébet fasor) határolt.
RENDELÉS
BŐVEBBEN
az-ajclemo ed of row --tleft width50 ">
Verrasztó Gábor: Gollaa
Tstyllo Vh60k kamv> dth60 floa/
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
oof row -->
v>
aug -a-tsemege-tsi> oof row --tleft width50 ">
RENDELÉS
BŐVEBBEN
gof row -->
a-felig-be

gof row --tleft width50 ">
gof row - Erzsébet f"/verraszto-gabor-goll-bea-detail" >Verrasztó Gábor: Gollfbv class="width30 floatleft center"> Tstyllo emartúr n shca t aRativ"s_d_desing" nyírt F gof row -
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
a-vancza-cs
Verrasztó Gábor: Gollavc class="width30 floatleft center"> Tstyllo V lr">iesd_dc> lt-tlk mv cl"/i H zadra vis/imva> het scrd- ThRating" P vánh
RENDELÉS
BŐVEBBEN
A szomjasloatty="p_> v>
a-szomjas-pe=yas-kiraly tleft width50 ">
Verrasztó Gábor: Gollas
Tstyllo 1946riy / sa hpp Szerb Aemarlein th60 m mages="p_h
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
A molnodrigki lip!-- th60v>
a-molna
Verrasztó Gábor: Gollaml
Tstyllo A v C s bb saknsin/a>lelörighHbor sr lsc"> ejsi. Én gyi kö m g" a Szmag Lőrinc iskofejemre omlköz isko lr"> ö k e "Avleges,rigrt -t cnaterm>
RENDELÉS
BŐVEBBEN
n-szr"ocsne< A hű-->nu/imcricsBudv>
a-hu-->n-szr"ocsne< tleft width50 ">
n-szr"ocsne< hettem rész"/verraszto-gabor-goll-bea-detail" >Verrasztó Gábor: Gollhsz Tstyllo ge Cusabrtueyare s_dess dolgokThRating"ű o Ezekrőls ,ng"lyzenömegtudhatju60 Gemar Tt_s_zihu/imcricsBud ő ect öz XX.zad > ejsi i0 fid/>n-szr"ocsne<
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
A Fpg"y/ ippiacv>
a-feny- i-piac< tleft width50 ">
Verrasztó Gábor: Gollfus="width30 floatleft center"> Tstyllo Legt"s_d>be _s_ders="poka idtuges=váar">r"> sul a ok="poka Gclaslool gkiktenö-apvmiart-aptt álltam megszeppenve mai lakásának ajtajánál. Az ajtónál, amelyről Szabó Magda legendás regénye a címét kapta. Tejüveg ablakos faajtó volt, amel946Írásával egy építészeti és művészeti utazáson vehettem részt könyvének...
RENDELÉS
BŐVEBBEN
k-oima en/- end of row --> ss P/lae="cMemaf köv"s_c"> aya><őshRating" P>
Verrasztó Gábor: Gollmmo="width30 floatleft center"> Tstyllo Honnan red a > aya> ős> aya> aya><őshRating" P>
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
e ss Eidte-Gyöngyvema"cMa les kablőpg" r d; vcat dv>
Verrasztó Gábor: Gollmle="width30 floatleft center"> Tstyllo Mrtuig nalön s " röm, v cl idtkapélmpg"yzenöfakadashc evcri clikus emaenöj> ecik g" ön lr">, áttekint tanulmp"yfloagfenn i0 fllön s bb " röm, v cl - Theidtkább "lmpg"yzenöfakadashc a nfirm e ss Eidte-Gyöngyvema"cMa les kablőpg" r d; vcat d
RENDELÉS
BŐVEBBEN
Verrasztó Gábor: Gollvli="width30 floatleft center"> Tstyllo Én cs pgyi ű rgezsr">a ettemrth6na lenni, inkább ann nrigki huhart köv"s vis/imprudj. adni hubes éd ajp"t kát.  Has g g" lenne a r Thi kulcslyu60 g"lyen át erre a csoddra lestörima i0 befújna raj- Taa
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
Verrasztó Gábor: Gollvuidth30 f730 floatleft center"> Tstyllo Ösvpg"y/th60, ci-- T "Avcs now" _dernapueablindur m raj- . Idővelzs_dtávnőtte ki mag/di > tors_dtá." hj- Tju kö m e -a"fs_deska Gdernyas_d_ lt kszripjp /
RENDELÉS
BŐVEBBEN
Verrasztó Gábor: Gollvme="width30 floatleft center"> Tstyllo A címlapuean
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
Verrasztó Gábor: Gollth ="width30 floatleft center"> Tstyllo Azzidőtgyoraivemléragtet benn n et. A Th iEndre_h < lr !-- Tes="lzidő, sa
RENDELÉS
BŐVEBBEN
Verrasztó Gábor: Golllcv class=530 floatleft center"> Tstyllo Egyi e -fog navetragni hzzidő, ci-- Ta fbleds_s jó ueyahomá /
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
k
Verrasztó Gábor: Gollkme="width230 floatleft center"> Tstyllo Igysks m"kibes élni magama0, g giblőtt kit gad> hu/imvakflA köv"s rt/cs úldclikiv> t k
RENDELÉS
BŐVEBBEN
Verrasztó Gábor: Goll y="width30 floatleft center"> Tstyllo
lelömegj/d- Tazz g" röngyös a0, "lyetT "Avcla >a á rtkijelört az"/vkot">ivpá a. sekkökezdt ,ngajd saknhRating" P la <_r. ad- Taafej/la

ectős bore et hozott ,n c"lyea="élfll Oros ="witt álltam megszeppenve mai lakásának ajtajánál. Az ajtónál, amelyről Szabó Magda legendás regénye a címét kapta. Tejüveg ablakos faajtó volt, amel141Írásával egy építészeti és művészeti utazáson vehettem részt könyditik... aemartevgyurukof row --

RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
RENDELÉS
BŐVEBBEN
Verrasztó Gábor: Gollbny="width630 floatleft center"> Tstyllo A 17.zadi Zágrábba--agy ű teoguslérkezik Páirts röp_h jú b rkp"yt keresn pgy 0 vokzr"osolt=" nk. Aedonovszki: B rkp"y
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
égh Nóra: Cszásgidt v>
Verrasztó Gábor: Gollcs égh Nóra: Cszásgidt
RENDELÉS
BŐVEBBEN
nyve< égh Attila: Limettrtkanyvev>
Verrasztó Gábor: Golllmk
Tstyllo Limettrtkedzsnce Bach/th60, cs asp nidexmecr . H rakleit afej/lvelzg clolkodkö
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
zel-tetekof row --> égh Attila: Közelíditekv>
Verrasztó Gábor: Gollkoz égh Attila: Közelíditek
RENDELÉS
BŐVEBBEN
égh Attila: A pzásnst " regkorgv>
égh Attila: A pzásnst " regkorg
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
asas Tamás: Stílusgyakorstiv a ki"brgendurr"p nyelvtandergv>
Verrasztó Gábor: Golls y="width30 floatleft center"> Tstyllo Árny ai vagyk kapgy asas Tamás: Stílusgyakorstiv a ki"brgendurr"p nyelvtanderg
RENDELÉS
BŐVEBBEN
asadi Pétr: Tetőzésv>
Verrasztó Gábor: Golltet="width30 floatleft center"> Tstyllo Azzigazság g" hRating"ik: miathc ezia_tep emt. Bder>lis ditsalkalmaka G‑alkativ, miadig s miadenü"t az " rök asadi Pétr: Tetőzés
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
asadi Pétr: Cs no
Verrasztó Gábor: Gollcsz
Tstyllo A gyakran„a kölditz> ”-rng"t elalott vattacukorhoz asadi Pétr ditsei vajmi kev s kazelv . Az ő Kölditz> ez div asadi Pétr: Cs no
RENDELÉS
BŐVEBBEN
arga Kldera: Múzs arbaemar <_i hlspism etkv>
Verrasztó Gábor: Gollmka
Tstyllo Hétfőn kieynlze=g/dit=""h _dernapi hjt jp s hst-f cfi arga Kldera: Múzs arbaemar <_i hlspism etk
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
arga Imre: J/ditk énusz dombjánv>
Verrasztó Gábor: Golljvd arga Imre: J/ditk énusz dombján
RENDELÉS
BŐVEBBEN
nyoereof row --> arga Imre: A
Verrasztó Gábor: Gollaeg arga Imre: A
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
p"yai F h r József: S/drh jókv>
Verrasztó Gábor: Gollsha p"yai F h r József: S/drh jók
RENDELÉS
BŐVEBBEN
p"uerJS&
Verrasztó Gábor: Gollvvi p"uerJS&
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
aiewhi Anna: Szap koldusokv>
Verrasztó Gábor: Gollszk Tstyllo JózsefiAttila, Ilas s Gyula, Juhász Gyulap s F enczi S/d"uer czelmi konflik.phai t"rul> f l a köte> nagy d& j/ aiewhi Anna: Szap koldusok
RENDELÉS
BŐVEBBEN
Utazr"p atúlsi ilágba Schangt Évh nyománv>
Verrasztó Gábor: Gollutv
Tstyllo 12 /lve npg" alSchangt Évh,"h neves naprajzgolné nincspr" bbé kaz; k. K lönleatl dh60
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
Utassy József: „A kikel=t fi"”v>
Verrasztó Gábor: Gollkkf
Tstyllo Utassy József boveizenöavs rző ect g" . Utolsi _ logatott köte>ng" k g" j> ecés/la, nohc ashjt s< -tlndezésLÉeljes pg Ttz vn ő m=gxd_deagte,shjBBE "wi chell g" (EzüsLrab< nc, Nspkat Ki div, Bp., 2010)flA nagy, iáetve öttt álltam megszeppenve mai lakásának ajtajánál. Az ajtónál, amelyről Szabó Magda legendás regénye a címét kapta. Tejüveg ablakos faajtó volt, amel612Írásával egy építészeti és művészeti utazáson vehettem részt könyutassy-jozsef-a-kikel=t-figof row -50 vertiUtassy József: „A kikel=t fi"”
RENDELÉS
BŐVEBBEN
Utassy József: EzüsLrab< ncv>
Verrasztó Gábor: Gollerl
Tstyllo A Kossuth-díjas köldő (hetvenedik ivulzss/ies rvszett pgyi ecik g" ss/iefogl/v (="ynlts< n: j) köte>e jrc aköldőn – _ rraesem/ny: hívei ,"h ditsb iPokn k, i "l okn kt álltam megszeppenve mai lakásának ajtajánál. Az ajtónál, amelyről Szabó Magda legendás regénye a címét kapta. Tejüveg ablakos faajtó volt, amel246Írásával egy építészeti és művészeti utazáson vehettem részt könyutassy-jozsef-ezuest-rab
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
eof row --tleft width50 ">
eof row -hettem rész"/verraszto-gabor-goll-bea-detail" >Verrasztó Gábor: Gollujk
Tstyllo „B iPi k" röm "wi tz lesjpdepengwi k" rülöle . Azivat aköldőket, /la vat s r> em, ikn ducatéjü van. Értü tűzze tenn m miad akétkezemet! M t-< tnid_dlwi fej/ karül api spdetlng Ttt.”bor: Gm megszeppenve mai lakásának ajtajánál. Az ajtónál, amelyről Szabó Magda legendás regénye a címét kapta. Tejüveg ablakos faajtó volt, amel716Írásával egy építészeti és művészeti utazáson vehettem részt könyutassy-jozsef-koes="tz> eof row -50 vertiUtassy József kölditz> e
RENDELÉS
BŐVEBBEN
Újpesti vicc
Verrasztó Gábor: Golluvt="width30 floatleft center"> Tstyllo Lapk kaol _diapgy karivatúrafüz> ecskétmar > akez/ benflFelmarül ak cditnpg"nnan ezia_boh rns cím? Mi c0 jptt álltam megszeppenve mai lakásának ajtajánál. Az ajtónál, amelyről Szabó Magda legendás regénye a címét kapta. Tejüveg ablakos faajtó volt, amel623Írásával egy építészeti és művészeti utazáson vehettem részt könyujpesti-vicc
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
Ujk cy Cs ba: Sziduch fekete vi&
Verrasztó Gábor: Gollszf Tstyllo Sziduch fekete vi&
RENDELÉS
BŐVEBBEN
Ucsitiltu: A hun nyelv /imvaiv>
Verrasztó Gábor: Gollahu Tstyllo Régóta-fogl/vkoztatji"h nyelvitz>ket, g" alaz Ázsi"ba ,nKazép-Ázsi"ba ,n­Európ"ba ,niáetve Intupba s Perzsia hst_ rainmás-másvkortzakba feltűnő hun (χiung-no/x ">gnu, gjú ,nhú ,nhú as">b.) napes , c"ly nagyj/zadet=""pgy vezreds ttt álltam megszeppenve mai lakásának ajtajánál. Az ajtónál, amelyről Szabó Magda legendás regénye a címét kapta. Tejüveg ablakos faajtó volt, amel2clasrásával egy építészeti és művészeti utazáson vehettem részt könyucsitiltu-a-hun-nyelv-/imvaiof row -50 vertiUcsitiltu: A hun nyelv /imvai
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
Tőzs r Árp"d: L_dlwkvá>uerv>
Verrasztó Gábor: Golll Tstyllo Ó, Pütha aszuer
RENDELÉS
BŐVEBBEN
Tove Jansext: T -okzetiG l_dl a Mumin-völgyvnv>
Verrasztó Gábor: Gollttm="width30 floatleft center"> Tstyllo Miassn jó lenne"h söPét, l_dli hsj> oko fej krenhúzni avt arót, /s
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
Tove Jansext: S ntivá>éji r Tm_ lomv>
Verrasztó Gábor: Gollszajtidth230 floatleft center"> Tstyllo S nt Ivá> /jj> e csuph bűbáj s rejtelem. Az v legrövidebb /jtzak j/ > / römtüz>k gyulladn k, r Tgi babon/ k kele éji r Tm_ lom
RENDELÉS
BŐVEBBEN
Tove Jansext: Muminpapa hőstelliv>
Verrasztó Gábor: Gollmph="width30 floatleft center"> Tstyllo – Tudod, kisfiam, z gy dolt… – fog> b> e meséj/ be z ow"ap/ k. Miassn jó is g" hallgatni zivat ahRating" P>ket, c"lyeab n a komoly cs < dfő még u aanolyan csetlő-botv kölykök dolt k, miat"most áhíex.mar figy iő csem Péik!bor: Gm megszeppenve mai lakásának ajtajánál. Az ajtónál, amelyről Szabó Magda legendás regénye a címét kapta. Tejüveg ablakos faajtó volt, amel466Írásával egy építészeti és művészeti utazáson vehettem részt könytove-jansext-muminpapa- ostelliof row -50 vertiTove Jansext: Muminpapa hőstelli
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
Tove Jansext: Muminpapa s a tengwrv>
Verrasztó Gábor: Gollmtg
Tstyllo Mi juraesz v vajon a legr" bb magyar ol _dn k, hc a„tengwr” sa>t hs
RENDELÉS
BŐVEBBEN
Tove Jansext: Muminbocs s az sr" kösv>
Verrasztó Gábor: Gollmeu
Tstyllo H" alviselkldnének Micflockó s b iPai, hc Skandinávupba ket s attt álltam megszeppenve mai lakásának ajtajánál. Az ajtónál, amelyről Szabó Magda legendás regénye a címét kapta. Tejüveg ablakos faajtó volt, amel501Írásával egy építészeti és művészeti utazáson vehettem részt könytove-jansext-muminbocs-es-az-uestoekoes-f row -50 vertiTove Jansext: Muminbocs s az sr" kös
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
Tove Jansext: A Mumin-völgy novembervnv>
Verrasztó Gábor: Gollamv
Tstyllo Mumin-völgy a legjobbzsakn a dilágon! De vajon mi c0? Mi az oka annak, h" almiadenkib n csuph szép em<
RENDELÉS
BŐVEBBEN
Tove Jansext: A < th"/itscr lurkóv>
Verrasztó Gábor: Gollall Tstyllo Miadenkilehe fősae1&viő – pgy mese e1&jéig bizton&n! Az s/ies bikfic,"cütyür, csipcsup jótzág, daiec"nnyi mumin, lencsi, böng Ttz s emberfia let vn eljön az apilscrat, cikor ő jpts/ic afősae1&vet pgy mesébenflŐ ts< l sárk nyfi rnt, őtma< lja g" a reteducttt álltam megszeppenve mai lakásának ajtajánál. Az ajtónál, amelyről Szabó Magda legendás regénye a címét kapta. Tejüveg ablakos faajtó volt, amel398Írásával egy építészeti és művészeti utazáson vehettem részt könytova-jansext-a-lath"/itscr-lurkoof row -50 vertiTove Jansext: A < th"/itscr lurkó
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
Tove Jansext: A bűvös ciletairv>
Verrasztó Gábor: Gollabc
Tstyllo Mi kel""pgy r" kélettl dak ci hoz? Term Ttzettlsn jó t_ rsaság, tengwr, or-sütétnpmulatságo s ki& ndu
RENDELÉS
BŐVEBBEN
Tóthné Lucz Pi ska: Vi&
Verrasztó Gábor: Gollvk Tstyllo Az Illy/s Gyula _ lmar söPét t_nupokkailefestel Pu v novell k s rzője"h cs < dtizenpgyediktt álltam megszeppenve mai lakásának ajtajánál. Az ajtónál, amelyről Szabó Magda legendás regénye a címét kapta. Tejüveg ablakos faajtó volt, amel861Írásával egy építészeti és művészeti utazáson vehettem részt könytothne-lucz-pi ska-vitioloadak-koevek-aietrod_butt-50 vertiTóthné Lucz Pi ska: Vi&
RENDELÉS
BŐVEBBEN -- end of spacer -->
Tóth-V/"p csakni Réka: Ria>g/"kv>
Verrasztó Gábor: Gollirt
Tstyllo Kinyidottam"pgy cexkipudef=ot, /s ag" a felhúztam"a fedőf>vint, tem/ fak cexkicsepp-tlppent saét.  D" bbuct n naztem"a feh r puv ditem P s a feh r plédet, c"lybepbekuckóztam"loaam"pudef=evithez.  Egy g/"podperchRatedéke aietrlmiadenrabeborídotta acexkipelyek.  Nemtt álltam megszeppenve mai lakásának ajtajánál. Az ajtónál, amelyről Szabó Magda legendás regénye a címét kapta. Tejüveg ablakos faajtó volt, amel40Írásával egy építészeti és művészeti utazáson vehettem részt könytoth- arsakni-rrka-irtumak-d_butt-50 vertiTóth-V/"p csakni Réka: Ria>g/"k
RENDELÉS
BŐVEBBEN