01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Rott József: A ragaszkodás mámora

Leírás

Éjszaka a kitáruló tudatkapukon át olyan ingerek is eljutnak a tudattalanunkba, melyek befogadására éber állapotban nem vagyunk készen. Merészen módosítanak a spontán képalkotó gondolkodásunk, az álmaink menetén: megborzongunk, máskor mámoros hangulatba kerülünk a két világ találkozásának tanújaként. Olyan történések részesei lehetünk, melyek nappali megélésének legfőbb akadálya éppen tudatosságunk.
 Egyik egregyi éjszakámon mezítlábas, rohanó léptek za­já­ra eszméltem és egy messze elenyésző dal foszlányaira. Reggel azzal az elhatározással ültem asztalhoz, hogy kibontom az álom és ébrenlét mezsgyéjén fogant motívumot. Annál inkább elérkezettnek láttam az időt, mert a teljességgel megélhető élet reményében régi törekvésem volt a mélyérzéseim sodrában egyesíteni azt a két, politikai célzattal szembefordított világkultúrát, melyek szorításában felnőttem.
 Hat esztendő alatt, hat rétegben vetettem papírra a regényt. Gyakran kínoztak félelmek az azonosulásban. Meglegyintettek pánikállapotok, ahogy fokról fokra szembe kellett néznem a saját, hallgatásba csomagolt bűneimmel. Aztán az alkotói tevékenységet kísérő álmok elhozták számomra a megnyugvást a már említett tudatkapukon túl.
 De vajon meg tudtam-e felelni a műben a magammal szemben támasztott elvárásoknak? Mire letisztult a szövegben a megannyi, egymással feleselő érzés, megkaptam a választ. Hiszen alig is beszéltem másról, mint a saját valóságomról, a saját igazamról, azon túl is a lelkiismereti szabadságomhoz való ragaszkodásomról.


Magyaregregy, 2011 tavasza

 


„A szekérút porát felverő talpak csattogására eszméltem azon a csillagfényes éjszakán.
 Erzsók néném alatt is megreccsentek az ágydeszkák. Nyöszörgött, közben elhaltak a kinti neszek. Mégis befészkelték magukat a képzeletünkbe, mert tovább forgolódtunk a szalmazsákon. Néném köhögött, vízért nyúlt, aztán felhangzott az a mihez sem fogható, mélyről felszakadó, jajongó dallam.
 S megint mezítlábas léptek a porban. Egy másik lábtól származó könnyed, ám szapora, egyre gyorsuló léptek zaja, vissza a falu felé. S hozzá az a távolodó, töredezett, torokból fölszakadó dal.
 Már mindketten ültünk az ágyon. Hasztalan füleltem a nyitott ablakon beszökő énekre: dallama idegen, lüktető, értelme semmi. Nem úgy Erzsók néném számára.
 – Boldoggá tette a legényt!
 – Kicsoda, néném?
 – A lány.
 – Aki elszaladt?
 – Restelli magát.
 Sóhajokkal mértük a ház csendjét.
 – Azért ilyen a legény nótája – mondta néném. – A cigánylegényé.
 – Cigányé?
 – Mert keserv van abban, ahogy cifrázza.
 – Miért, néném?
 Soká váratott a válasszal. Az éjszakában elenyésző dalt hallgatta?… Emlékezett?… Dörömbölt a szívem, de nem úgy, mintha a gáton ballagnék. Szaladtában ver így a szíve az embernek. Akárha a poros szekérúton menekülnék az ellenkező irányba, lélekszakadva.”


 

 

NEM RENDELHETŐ.Szerkesztő Prágai Tamás
ISBN 978 963 263 251 3
Terjedelem 320 oldal