01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Sütő Csaba András: meredek út

Leírás

Versről beszélni: körülírás, és körülírás is marad. A vers nem „szólít meg”, nem „mond”, nem „közöl”, nem „jelent” – hanem megmutat. A nyelv közlő funkcióján keresztülgázol. Feltárja a nyelvet: metszeteiben egymásra rakódott és megtömörödött rétegeit.

 Minden szót kimondtak már, sokszor, előttünk. Minden kimondott szó: ismétlés. Szabályokat és történeteket hordoz, a jelentés összetettségét és feszültségeit. Minden szót elhasználtak előttünk, le kell porolnunk a jelentésüket.

 Sütő Csaba András szövegei: fontos pontokhoz való „meredek” viszonyulások. Már a cím miatt is, hiszen ugyanezen a címen jelent meg Radnóti kötete 1938-ban. Átvétel? Hagyománykövetés? Parafrázis? Sütő Csaba András József Attilától indulva, Whitmanen át, Poundig birtokolja el, hasznosítja és értelmezi újra azt a szöveg-univerzumot, melyet nem-prózának nevezünk. Ez a könyv annak lesz jó, aki folytatni tudja magában. Nem elég engedni, hogy folytatódjon, együtt kell munkálkodni vele. Ez ameredek útnyelvének aktivitása, energetikája. A közlés feláldozása, de nem oktalanul, és nem is ok nélkül.

 Nem-próza? A nem-próza maga az elmozdulás. Nem közlés, nem kijelentés, nem ítélet. Közelítés a nyelv felé, a közléstől távolodóban. Ez a meredek út. Szabad versnek is nevezhetném a versmondatok folytonos, áthajló lüktetését, de nem szeretem ezt a kifejezést. Minden vers a maga formáját keresi, azt, amelyben otthon van. A nem-próza a saját formája felé nehézkedik. Feláldozza magát, feláldozza versszerűségét: „Mert hang és áldozat itten minden.”

Prágai Tamás

 

A Fiatal Írók Szövetségével közös kiadvány.

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 

 

NEM RENDELHETŐ.Megjelenés éve 2007
Szerkesztő Király Farkas
ISBN 978 963 8478 71 9
Terjedelem 56 oldal
Köszönet A kötet megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap.

Logo nka2011