01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Súlyok és hangsúlyok

Leírás

Írások az utóbbi két évtized magyar irodalmáról
(1989–2009)

„Bármit mondjon is a bölcselő kritika, mely minden irodalmi tüneményt egy általános okfőre hajlandó visszavezetni; valamely uralkodó irányt mindig és egyedűl a politikai vagy társadalmi helyzetből magyaráz; így a mostani csaknem kirekesztő lyraiságot fatalis megnyugvással fogadja, mint ama helyzet egyedűl lehetséges eredményét: az irodalom-történet lapozója kénytelen megvallani, hogy a kor követelései mellett, néha azok daczára is, a fényes siker, a lángész sikere az, mely darab időre megszabja a költészet irányát. Igaz, hogy végelemzésben a lángész megint korának szülöttje, de, épen mert genie, ritkán folytatója is egyszersmind: sőt nem egyszer annyira meghasonlik azzal, hogy csak a jövő hozza meg neki az elismerést.” Arany János 1861-ben megjelent tanulmányában ugyan elsősorban a magyar költészetről fogalmaz meg állításokat, megállapításait azonban a mindenkori irodalomkritika is szem előtt tarthatja. Az adott jelent vagy a közelmúltat értelmező elemzések eredményei mindenképpen megfontolandók, azonban a visszatekintés távlata biztosíthat olyan értékelő rálátást irodalmunk egy szeletére – az utólagosság kitüntetett helyzetéből –, mely talán másképp értékelhet és rendszerezhet. Így élhetünk a belátással, miszerint értelmezéseink bár megfontolandók, azonban esendők.


A kötet szerzői:

Bedecs László
Bence Erika
Bertha Zoltán
Borbély András
Borcsa János
Deres Péter
Erős Kinga
Halmai Tamás
Jász Attila
Kabdebó Lóránt
Ködöböcz Gábor
Kránicz Gábor
Papp Ágnes Klára
Pomogáts Béla
Prágai Tamás
Rácz Péter
Schein Gábor
Sturm László
Szepes Erika
Vilcsek Béla
Zsávolya Zoltán

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 

 

NEM RENDELHETŐ.Megjelenés éve 2009
Szerkesztő Vincze Ferenc
ISBN 978 963 263 064 9
Terjedelem 308 oldal
Köszönet A kötet megjelenését a Balassi Intézet és a Szófiai Magyar Kulturális Intézet támogatta.

Logo balassi_logo