01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Németh Attila: Vadvirágtollal

Leírás

Németh Attila költő ezerkilencszázhatvannyolc böjtelő hava első napján, Zebegényben született. Az általános iskola nyolc osztályát Nagybörzsönyben végezte el. Tanult lakatosmesterséget, évekig dolgozott kétkezi munkásként, s Vácott járt gimnáziumba.

 Önvallomása szerint az isteni természet kozmikus erején túl mindenekelőtt Édesanyja szeretete és mesélő kedve, László Gábor atya hittana, Bari Károly költészete, valamint a „Mózes és Jézus szívéből lett” klasszikusok: Dante, Tolsztoj, Dosztojevszkij mindenségen átvirágzó művei hatottak életre szólóan érzékenyen szomorú idegrendszerére, gondolkodására, költészetére.

 

Lassan-lassan meghalok,

ez a nagy igazság.

Sárral tömött vár alatt

áll anyám,

kezében kés, szájában virág.

Hazám, hazám:

vadrózsafáid ki oltsa be?

 

 Németh Attila költeményei – az itt idézett Hazám című is – a rá oly jellemző, legtágabban értelmezhető „kihagyásos asszociációkkal”, a ritmus és rím egymást fel- és megerősítő kompozíciójában hangsúlyosan disszonáns és asszonáns hangzatokkal építkező szabad versek. Olyan opusok, amelyeknek töredékes, mégis hiteles formája, hangzása, amint azt Soron című profán négysorosa példázza, csakis kegyelmi állapotban, megszentelt térben és időben születhetett. Ez a versben megélt valóság a költő ihletett beszéde belső logikájával az olvasónak azt sugallja, hogy vagy az Egész Mindenség szakrális, s akkor abban az egykori nagybörzsönyi cigánytelep is az – vagy semmi sem szent, akkor pedig, a „Minden Egész” is közönséges, hétköznapi.

 

Putrisoron bodza-Krisztus.

Menstruálni készülő lányok.

Vad almafa virágos ága:

a domboldal – templomi oltár.

 

 Ahol a „Vad érzelmek sodrában / kivirágzik az Isten”.

 

 (…….)

 

 Németh Attila verseit elsők között a Liget, a Lungo Drom és a Napút című folyóiratok közölték.

 Az ezredforduló évében szerepelt a Pest megyei írók és költők Szavak kéke, aranya, majd négy évvel később a Dunakanyar költői című antológiában. A millennium alkalmával elnyerte az Ama Drom című folyóirat költői díját. Versesfüzetei a Szent István Király – Alapítvány az Ipoly Mente Kultúrkörért gondozásában, 2003–2004-ben jelentek meg.

 Eszmélése óta Nagybörzsönyben él.

 

 

Németh Péter Mykola

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 

 

NEM RENDELHETŐ.Megjelenés éve 2004
Szerkesztő Németh Péter Mykola
ISBN 963 86694 6 2
Terjedelem 160 oldal
Köszönet A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatta.