01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Légrádi Gergely: Nélkülem

A kisregény főszereplője Miklós, egy sikeres marketingcsapat vezetője, kétgyermekes családapa. Miklós otthonosan mozog a mai, pörgő, sok csatornán kommunikáló világban.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Lázár Ervin-album

Évek óta szinte az alvajárók biztonságával tudjuk, hogy nagy író ment el közülünk 2006 karácsonyán. Jelentőségét díjak is szavatolnák (Kossuth-díj, Prima Primissima), de nem ezeken múlik a maradandóság. Már tudjuk, hogy a legnagyobb magyar novellisták egyike a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Lauri Otonkoski: Tengervízégből lehulló angyalok

És háromszor mondom nektek: // A történelem ítélete is melléfoghat. / A történelem ítélete is melléfoghat. / A történelem ítélete is melléfoghat. // (ezek az utolsó / szavaim)

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Latzkó Andor: Emberek a háborúban

Épp lenyugodott a nap, fél tányérja izzó vörös szemként figyelt a horizont mögül. A vakító háttér előtt, ahogy szúnyogok a fény körül, pöttöm fekete árnyak táncoltak… Indiánusok, akik tomahawkot lengetc">lass="

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Lszlóffy Csaba: Valamint rás

>Lszlóffy Csaba A tbbvszzadosen mtból kiellpőg" akjai ősintiszttiumokkalen vskodnasokbzáegnagnte ibehmatrnco zénco " ato zletc, sek atélpkúl lrhetőséitő kerikpa. lyen,is myaki vilg" akjai? Alawkrók s ező zm-dtgbőazt j Jeleiuk, hoglkső-beső enthekkelen vskodvake a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Lszlóffy Csaba: Pózogok l-bezlrhőn | ÁA tövakittbb mlmány

>Lszlóffy Csaba új50 vsköteket(k-dtgbnes köny, líra-duója, siktivogmatsa)k et rsalediaiolozikálműveivel, ciklusaztiv, ="teutáli kerztekezdéseivel izgalmasatsk ebenes ősréliegnak/comzíciót etraol ki...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Lszlóffy Csaba: Hndiyaol-ebb madnas?ny

Amineln mt,neltűnt,nelhat,nazte iv'Visstté lyenkore, kpeszetsben,iemlékvilp;l>Lsokban,iivomgba Jóll lrhde neúgyte tomed föőaz arcot,na jndósosenosolyt,na klvajtonsot,nmint hajd;l>Lban.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Lszlóffy Csaba: A atdenes nyőszk kpestese

A A tbbműfajgb z alítőszzőről, nénagyvtiz bedgy íri munk rsnságucteln rny, A tbbvsér r moistámáruk, hogtélpnveks pivyávajtaák eariz / skavszgb li kpedgy a llkön, fébb" akrozatban,itechmuniktban,ib mas erztétikaigy snvtioniz megy slalni. A atdenes nyőszk kpestébe a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Lszlóffy Csaba: A nevető álmint rejt mése

Ha meghalsz, nincs A tbbtennztivód. (Legcsalbblerzk" őd a nlót t vezni.) Furas, egmiliőg"ó hralevőg" ő!k mint amikore, egvént Jel peroniz hraittbk kzzel sétivsz, ks senkit semgvársz...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Lszlóffy Csaba: A m/szknt mötti ávulause

Perbeneivlg"ó vilgcsna költő:50 vsei olyan beső monilógusok,s my fek rejtittbv nagkeűvbé rejtittbdiaiolokus neletivnlál; olyan párk/betdekte hok,s my fnvek krdéseit >Lszlóffy Csababb mlmnyak/beictel, ks ő maga megte ivál/szolja őfek...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Lszlóffy Csaba: A költőaz utolsy sns/heese

A költőaz utolsy sns/hee címűes könk címégbőr elestesenelevonhmar váratsainkkales szbenek e nea Józnos Attilath-das i"pranulmr50 vsentméspnvekj50ivogmatsa, hae net prókötek.ti Nte ikárm lyenon: prez cemav kollekciója azneln mtgyvve(a köönö átvonuálv/soroz a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Lszlóffy Csaba: A cáranyuskaeiváma

>Dráy íri wiuásomr"ó Vissekintny, csake nenegyedy szzadranem e előgy t"ónco rslamk egy kormatrsam(r mohmnDr: b kartminetősbeneis,ai hz cgy a lA tbbdDcaboormbk kzipargb nco s nyt Jel omolvni):ek Amikore >Lszlóffy Csaba 1971-beneB"cowink jartotéicímmel a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Lng Csaba: NietzFisc-cumeuma

Minthy aétezneok lz cvedés

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Lng Csaba: A m/dDcak z alkoi haegjama

Csazek elt 0 vseuctogaohmom el, / ami olyan,mint agvéélJel vératcse / al knöat. /mihde neleírnit, Paasok/de neis nr moani. // Csaveklnit, Pa 0 le tivaki...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Éel eetructeléfoghó a Syrena-köteko, efajóta ámvstésemkénis: olyan ösbesgzésemké,is mybene, egfi(dalr-embgy a hetősésatélctokat,na ősznretgydgy herookus s/hetivásont srégre tyv ivakítjali slvajteivlsomptvajteisatörtkrendjél...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Lbcla E ere: Házy snsázse

A kötekoy ítsaie, egolyan a fék kpyde,50iv Andy snydectelj, ezéseitt, aenegyveneiv vajjaPesonbesg fé,of mos ulcit,nvakósázait. F fék kpeinvey szzezreineis , sor-embgtűnikctel, kthyladnas,neleányszetc, nys myaki tövrea), daetruck a fék kperek a hzakrsl,na ősnpadrsl a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Viv And sov naunkpa.ég ha oha e neis h natadnt ek aalut,naholatsz. L hetuk, hogbetlesebb a horizoouctogtiv be,mint agkyla And, kinveyaruja A tbb födrsdesneis sepoouctru...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Gati Niv And(1941–2002)k eikeok legegnagbbdtlvidtki /imyaret próy írknak. A aő esetébeneis igazilódizek aa rsgi tapaszt" atuk, hogm"/inn j Jelegbnetélműemegtcsallja abb mactrunrezőiu...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

A Kulturtálitetnszfmber címűet/nulmdiykötekoarraak/be s ősréletuk, hoga romdieisamimyarei"pranuieisaA ttpnnuiediskurznus k/coeparav trunrezéspvel kiaknázza abtetnszfmbkutmatsgb rejlő lrhetőséfek...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

E egbebetlgstésv/sdied tbb cenm rsuk, hogMimyarndy sgiz / int, senki semgfoglz alzizek aitthiz / üéletta), dlkfödö e tomtté50ivo " awkrkiv, eetrucigy fezenm felkutmnit,i vilgm"/inn távajtető krd fesor-embfek...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Csuda d"cogemeglesniuk, hogrsg cgy / üezőésaby na/ üezőm lyen50ivoorozos, meghökkelegbés/ óraalztma módiz emeltykgbe abbeséikbe abbibliai e tomleifek. A j Jel kötekbene,bbe ablkönlemagi vilba csöÉelhstünkgbele. E aa gyűj?It fé csupa olyan,mimyar a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Felk/jaróaA ttpnko, e kisfiúrsl,naki / nthy arraalittbvncna íttlveuk, hogrsbesse legyen5msok hcsallmny...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Paul Cep;l A?Itkristntl címűeciklusa 1965-benej Jele megtönvló kötekben. A husriz, e A tbbnyiregrsv+cidm mlmba zárkózó,-- igormokus "AvsszsvebenepneisaAe tcsallalzizid,oly,sto, emssal párk/betdet, kml" fmbenciatuk megfejtitJel isamegfejthletJel uemad...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Hidiyt pótolats adósssgitaA tlerzto, aa kötek.tE egolyan őszző felé,nakito, ekorek eacitionizmunets dzs ceri ősmltét ürügypnek tilanuielistalraak/tttc, feledésregíttlttc. De Kozma Anand (1861–1933) e nefeledlrhet:ek a1948-as nhntlgattmats nJelérea)búvóp(dakemké a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Kovácsekat"Lng Fmbenc50 vseinvetun(d-ets rzelemrétegei " att agt&nzt" giao, zisztencialist>

RENDELÉS
BŐVEBBEN

…sétárek vaktsgb. Csukotonbesmmel, / nthy vakon. A légkylapácsebendüélJelülaza to ek aejszben. Járnitkell! Kööntc, videokazetist, n nezeől köő epasz"cok. Aafestővlviv yon a flbtuemado s ptc, k aabvakpárkiv yon k/bemado festpktsg lytc, sgnvetomdő ecsettc. Az a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

mi k aIsten?!"> s rdezizetgbemo, e-,oly,szgbt,iak-ok."> hy vakírauoc, sn megvakucok. /imamr"tcsallovetajd újra."> aki tudja, k atudja...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Felnyituk a kööntt, ksabőszző ariziono, e tarka clazociatciakarne0ivba invitall / nktt, ahola/ nthy Radnóti . Mikl, Sszb Azont, Pász/sty Ditdat Mmai Sv And, k aifjú M/rkó Iviv ksMaurice Béj Parszi­luett­jei suhannivnaknt eelőttünk...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Koppiv y Zsolt 2007-benelerz ötvenkéuctves. E aa köteke abtizenkilencedik. A ai"pranom tivacumkoi műnebébeneisaműflvajgbtpublikvo mm. 1998. óta abC.E.T.ei"pranuieperiodika kbori i rovatőszkerztője...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Évek óta tivóssgisgbtnysa, k/sdibgbtelnysírauist, tvtizedigrszilenciumr"íttlték. Aaboldogtcsgbt vilban önelviltól uemactpítittbhntlgatsokból (is) fö50 vsh(dalorm. Aakiürüo j Jelekseől/sdiban,>

RENDELÉS
BŐVEBBEN

E egle- eő „háforsköön”telső –íme, s zbe50 lrhet –köteke: e neazeelőző munkáreösbesgzése,bhne neauis eelekrő, zömmel még e nepublikvo v naecsakd,olyóiparakban oljavhma y ítsovey snesorgyüttese,bs myeől kvetkeeskesel ku,stjárelétezéspnkgA ttpnnuileg behmarolt a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

E aa gömböyűeölűenő tud tutit,ilegA tbbekoa j kvőmről...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Tudtaneazt isuk, hoga lmyoveotonk ailekzekben, dugdosva oljavtárek Lolitalt, al" g nyt, as myikbeno, e y ír nres fliuk, hoaneletonbesrnreso, e kamaszlmyba...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Nem tudom,

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Aaboldogets hoanútsgbtVaros hór-embtpítő0 vseyt bendez s5ms//nr"ébredveeazt tapanzt" ja, , hoga hór-embek átvetiszek auralormga Varos föŶő. A hór-embek veetre, Halifaxeyarcot vet ki:ga Varosnaknkell s y stelie abhór-embekn fltnyllközhletJel btpaorrot, l-srűt, a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Aakötekgleg rdekesebbey snműveinvehősei "glegelviselhletJelebbedrámai helyeskekko flik át, ks/ nthy semmi sem Jelne aelfogh(datsgbabb,/ ntek uk, hog, ekn úrrá tudnaknJelni… . Mtppel kerühlnveki "glegretielekesebbedrámai helyeskből győzkesel? Annakn„ rtük tivó” a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

KocsisaIstviv edrámáinaknhősei –aktrakirályoc, sllamf rfiac, kktrakaranst, kktratudósokn– ön/imukar e neskük, illetveeaz r-embiség sorsá rtglegfelelősebbnvehiszizidksbesrtnpnk méltóMtppel 0ivasz"cnitk_buknJegy naobbekihí0ivsaira. Ösbesfügg sbenevgbte aazzal isuk, ho a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Hétgolyan A ttpnnuiedrámabesrpel s tekben, as myk m nthy igaz"cnáreKocsisaIstviv naknal" jttlyes tivlomsáonk aún.edrámay íri őabadssgírl… Azt sllítja ebben, , hoga drámay íri őabadssgoonk ovey smár"tcsalltáreki,nakik e neistomik méltóMtppel a A ttpnnuek.tM ve a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

M/rkuneSimttoel m"/inntgb a fl, asitgb rgylltalát a flni l lrh a viltio Sszencséjtreevgbtehogbarátja, kkibeney sgeso,nJeltéttreetcsallt. M/rkunekisanövsbű, vyzn"ésbesmüveges. Ráadivsu a fl lifkbeey sllni. Sigmu enviazonh a leg/imasabbéslegot/kobbfiúnk a&nztálygb.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Aetcnulmmykötekgbesrzője epra 0ivsglalzizid, hognyelvemlékekbőlid,ennuemado " g kbőlidentemkkssírabeokbs epróbivjabbegekibizonni "g/imyarok omdetiaIsten-Mtpét.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Julie azt hitte,bhnuemisgbtehobekelo flske párjávnt, Casperrel, detehog" ggelok aüresovaktsgbetcsalljabbagát, csupiv tehogsárga cédulabbemd rá "gkonyhaanzt" írl.

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Slvajrab s lekbest ez! An„tivó vil”tt" mi szenztciaiko fsgnyomaszma szürkes fgétgemyarant a flretolja. Álmokat, emlékektt, agkollektívatud(dalattia fsga Biblia képeikoidtzi/ ntetivaciof pfiv tliturgia. Liltomivsai mögül mégis fösejlik ehogtivóssgiso flskA ttpnt, eho a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

„…Nem süllyedtünkok aöszvérs fgig. / Imáinkban zödülnk siv(dagok. / S slmainkban Erdtly családias...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Király Farkas 1971-beneszülskeui Koloznvártio Bud(pesten tl...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Tőkes loga 0 vse? Kezdjük aui, ahol Odüsbesusz. Tengerre ael, vyr Ithakaidkstalát Penelopé…

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Hogyha en– sorbendbenehafordikn– „f.-kötek”t0 vsfoglalatát, kgy isuk/ ntet vsttrMtpénveabdepabjaiuctalunkr"tűzdelnpnk: eligazítivsu nphmy ael-aelbukkanó tivcomptoonbegnkellene neveznünko– legalábbeab„t vstúrázók”ty smár". Ptldáulok aauihonitk_nyhlt, ahol tivaki a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Afiúcska bizrab abban, győzkes csativba üy.g50 sszősepipáját. Fakardjávnt 0ivtignkaőaboljaeabdúnets ár,stlcnul sűrű bozótooo Sagló gyometivacennyi,50 szlie kell. Dicnvágy, büszk dsrzülsk uhoancsa, kmiehajtja >

RENDELÉS
BŐVEBBEN

Írtanets írtan. Tizenkétbesr. Ariz belül kilencvenehogporciagb. M ces fgemreey olgáluk, hog, onk aoljavó rtgtetien. Értecidkedvesb„nyájav oljavó”: epra y sndékozik rávelni s nyvo– /imad rtgtcsalldnbegna y svegnmegfejttseit; ápoldnvele önbecsültsed;na belne megmu,stote a...

RENDELÉS
BŐVEBBEN
Elsőmali>Előzőmali>5mali>6mali>7mali>8mali>9mali>10 < sn/a>li>11mali>12mali>13mali>14mali>Ksvetkezőmali>Utolvómali>
Tntmszemegneveztse -/+maTntmszeCikky smmaAdentmszeár"maNapkút Kiad maSzófia Kiad ma
26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-436">4ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-440o>8ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-444">12ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-448">16ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-456">24ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-460o>28ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-464o>32ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-468">36ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-4720640ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-476">44ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-480okfeleduedss="ledued">48ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-484o>52ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-488o>56ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-492o>60ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-496">64ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-5#f0068ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-504o>72ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-508o>76ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-5120>80ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-5160684ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-520o>88ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-524o>92ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-5280696ma26opti6> 26optietivueef=osszes-k_nyv/bendezes,entmek_nev_besrint/besults,433-532">100ma26opti6> <"ledu6>
ul>Elsőmali>Előzőmali>5mali>6mali>7mali>8mali>9mali>10 < sn/a>li>11mali>12mali>13mali>14mali>Ksvetkezőmali>Utolvómali> snk" style0 flo:atright10 / 19 oldal < sn/v> >
">
v> >avertle-->v> ">
">
"> > v> ">"fooentiv classave-fooentiv clefixar">
" uliv classmenu"><" href=osszes-k_nyv">Ösbesb s nnmali>