01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Könyvkeresés
Köny címet, szerzjet, tbs... on"blus=<keresé7" class=buttonl artbutton3"on"clice="thi)<

iadvány kcateóriáks

    /li >Könybemutató | Nnalgemenl >Könybemutató | A meg elelő mélysé 90. Ünnepi >Könyhét >Könybemutató | Az alkkon harmatcseppjei XXVI. Budapesti Nemzet/özi >Könyvfesztivállllllll >Könybemutató | Zsibbadstá >Könybemutató | Felhő regéon >Könybemutató | A bedfeskázbot ház >Könybemutató | Fischer Áemgi reggelijl >Könybemutató | Eleven viadukp

> g src=u/imageshely2.png<

>

>
>
ter> tdt style=-width 15:0px background-"color rgb(204, 255, 0); ""> &nbsup; tdt style=-width 20:0px ;texttalgn: /menlre""> tdt style=-width 415pxe background-"color rgb(204, 255, 0); ""> &nbsup; ; ; ;>
> 2019 – Áprilisi >Könyvfesztivá9
> > ;

Láng Csaba: Nietzschethmeex9

>a "titlf="20199/koenyvfesztival-201/;lan-csaba-nietzschethmeext-dntal" rrel=vm-pdadpiioval/imagee" href="20199/koenyvfesztival-201/;lan-csaba-nietzschethmeext-dntal"2> < >
>
pv class=pproduc_s_dfes"2> Mintha léteznlet, sznvedés "tikos miovdológiájm. Mintha léteznleegy- bnső, "tikos kKapcsola nagy- sznvedők /özött, akik rlanjukla és a bessédhez" vaó jogoa nem a fennváaó intézméonektől kKaták, hanem miIntgy-láthatatlanul megjelö ltevolna őketl z élet.

>

>

İlber Ortayaı: Ieszambulia törtéeeek9

>a "titlf="20199/koenyvfesztival-201/ilber-ortayal/eszambuli-toerteneeekt-dntal" rrel=vm-pdadpiioval/imagee" href="20199/koenyvfesztival-201/ilber-ortayal/eszambuli-toerteneeekt-dntal"> < >
>
pv class=pproduc_s_dfes"2> Hazájábpan z tgyik legünnepe ltbb, szerznek számsít İlber Ortayaıa tööka törtéséz sziporkázt színekkel ke li életrlet,/özelmúlt és az oszmán kooi Ieszambul miIdennapjait, ünnepeit és küzdelmeit, bepil;latástlnyújtva az 1700 éves" meropolisz izgtalms kultúrájának...

>

>
>

Nádasdy Nikolits And.re: Máarie könyv9

>a "titlf="20199/koenyvfesztival-201/ovdasdy-nikolits-and.re-emari-/koenyme-dntal" rrel=vm-pdadpiioval/imagee" href="20199/koenyvfesztival-201/ovdasdy-nikolits-and.re-emari-/koenyme-dntal"> < >
>
pv class=pproduc_s_dfes"2> Nádasdy Nikolits And.re 1956 novemberében hagyta el Magyarországot, s öt évigs tart európai hányattatás után érkezett meg az Aoerikai EgyesrültÁl;lmokba. Nemesi száoraozáa miatt osztoznia ke lett t, sámkiveeettek szomorú sorsábpa, ám szigorú neveleetésesés..

>

>

Mmaie-Cclire Bclis: Em manel élettéekeegy-évszaka9

>a "titlf="20199/koenyvfesztival-201/emaie- clire-bclis-em manel-eletenek-tgy-evszakae-dntal" rrel=vm-pdadpiioval/imagee" href="20199/koenyvfesztival-201/emaie- clire-bclis-em manel-eletenek-tgy-evszakae-dntal"> < >
>
pv class=pproduc_s_dfes"2> A regéon egy-20., sázad eleji québeci nagycsalád miIdennapjait mutatja be. A fűeetlen házbpan gyerekekeúgy-élika tlet,/eméon kaovdai telet, ahogy-tudják, tivsba, homoszexualgitsba hmeekrüve. Az erőszakos, aovafabéta apt, sámáaa nem /fonos a tanults. „Fő, hogy-(as..

>

>
>

Hr/eszo Szlavov: A Tlremtés előtx9

>a "titlf="20199/koenyvfesztival-201/hr/eszo-szlavov-a-nlremtes-elbot--dntal" rrel=vm-pdadpiioval/imagee" href="20199/koenyvfesztival-201/hr/eszo-szlavov-a-nlremtes-elbot--dntal"> < >
>
pv class=pproduc_s_dfes"2> R enhagyó regéonts tar,/ezében az olvasó. Hősei a Tlremtés,n z tmber előtxi világ „élő” és „élettelen” léonei,n miIdenféle méretűk, frmájú és lredetűe kvek.

>

>

A Tüeeleme kve9

>a "titlf="20199/koenyvfesztival-201/a-nQueelem-/koyme-dntal" rrel=vm-pdadpiioval/imagee" href="20199/koenyvfesztival-201/a-nQueelem-/koyme-dntal"> < >
>
pv class=pproduc_s_dfes"2> Ezet,/öeny csakeegy-szeletét érintheti a perzsaság isméryveiekea benne, fgl al huszconégy-mresvel. De mivelea régiekeúgy- tarják, a népmeseet, szgéon ember egyetemet,miIden-tudás benne, fgl alatik, amire csakezükséünk lehetl z életben, lehet, hogy-e,/öenys..

>

>
>

Oorasi Péter: Csodafiú-szarava9

>a "titlf="20199/koenyvfesztival-201/oorasi-peter-csodafiu-szaravae-dntal" rrel=vm-pdadpiioval/imagee" href="20199/koenyvfesztival-201/oorasi-peter-csodafiu-szaravae-dntal"> < >
>
pv class=pproduc_s_dfes"2> Oorasi Péter dVissvetációját t,iváaeszotpt émt,/örében két tanulmány is előksézítettet,melyeke2000-ben és 2001-ben folyóieratkbpanjelentek meg. Ebben az öissvfüggésben anjelenlegi értekezés egy- öbbéves"távlatút, szllemi pprodktum lredméontéeketekinthető.

>

>

Tetemre vfetés

>a "titlf="20199/koenyvfesztival-201/tetemre-vfetes--dntal" rrel=vm-pdadpiioval/imagee" href="20199/koenyvfesztival-201/tetemre-vfetes--dntal"> < >
>
pv class=pproduc_s_dfes"2> A spanyol kulturáliséletben meg/özelítőleg az 1990-eiséyvk elejétől kezdve bessélhetünk az úgynevezett új spanyol színház megjelesééről; ekkorra értek meg Spanyolország színházi életében azokea ivátoozáokt,melyeketl Franco-diktatúra ivgsvel (1975)l /mezúras..

>

>
>

Robvet Walser: Elsrülyedt öivéons

>a "titlf="20199/koenyvfesztival-201/robvet-walser-elsuzllyedt-oesvoen--dntal" rrel=vm-pdadpiioval/imagee" href="20199/koenyvfesztival-201/robvet-walser-elsuzllyedt-oesvoen--dntal"> < >
>
pv class=pproduc_s_dfes"2> Hallbotameegy-égi nevetét, gyermeki nevetét, egy-csodváanos kacajt, egsézen finom, ezüetös "teszaságú kacajt. Ieteni kuncogás volt. Teg/na, vasár/na fete hét tájbpanértem haza, akkor hallbotam, és itt erről, szeetsk vfltétlen sámotl dni.

>

>

Kulturálistranszfereks

>a "titlf="20199/koenyvfesztival-201/kulturali-transzferek--dntal" rrel=vm-pdadpiioval/imagee" href="20199/koenyvfesztival-201/kulturali-transzferek--dntal"> < >
>
pv class=pproduc_s_dfes"2> A Kulturálistranszferek című tanulmánykötetl rra tesz kíérletet, hogy-a román és magyar iproalmi és"törtéelmi diskurzusok kcomaeraívnértelmezéssvel kiaknázza a transzferpkuatásbpanrejlő lehetőséeket.

>

>
>
>
> >
<--v
<--v <--v <--v <--v
<--v
iadó9<--v
<"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-4">4 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-8">8 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-12">12 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-16">16 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-24">24 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-28">28 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-32">32 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-36">36 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-40">40 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-44">44 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-48">48 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-52">52 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-56">56 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-60">60 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-64">64 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-68">68 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-72">72 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-76">76 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-80">80 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-84">84 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-88">88 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-92">92 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-96">96 <"optio" vaulf="20199/koenyvfesztival-201/results,1-100">100>
spann style=/floa:reighn>> <--v> >
> > <--v
> >!--v> < >pv class="artpagetfooterx"> spann id="artfootnote-links">Desig/endby >a href="htt:/"/ifotan7.hu"- taget="_b;lak">Iifo-tan 7. Bt.s >