01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Misuta János: A cambridge-i töredék

Leírás

A kazár zsidók genocídiuma

Egy levélváltás története a X. századból
955–975

 

A könyv egy levélváltás története. Ibn Sáprút córdobai orvos, miniszter és rabbi 955-ben, majd József kazár király 962-ben írott válaszlevelében foglalt eseményeket dolgozza fel. A kazárok történetét ma már csak a régészeti tudomány tudja megfejteni, és az említett dokumentumokon kívül egy 940 körüli évekből töredékesen fennmaradt levél őrzi emléküket. Ez a levél, amely Cambridge-be került a XIX. század végén, adott lehetőséget arra, hogy megkíséreljem más eszközökkel megfejteni a kazárok életét, a nép megsemmisítését. Ezért A ­cambridge-i töredék a könyv címe.
 A történettudomány után érdeklődők sem ismerhetik, ahogyan én sem ismertem kellő mélységgel a tizedik századot. Móricz Zsigmond mondta, hogy az Erdély megírásához egy könyvtárnyi könyvet olvasott el. Megértem. Én csak esetleg négyméternyit. A közvetlen élményt csak kutatással, a helyszín megismerésével, kellő vizionálással lehet pótolni. Ha lehet egyáltalán. Remélhetem, hogy az olvasót elvarázsolja a kor. Córdoba élete III. al-Rahman uralkodása alatt, Horvátország születésének kínlódása, Hungária magatartása az augsburgi csatavesztés után, s a kazárok toleráns társadalmi berendezkedése és megsemmisülésük tragédiája a rusz-varég terjeszkedés alatt. Az írás követi egy középkorú, doktorátusához anyagot gyűjtő ember útját is Moszkván és Baskírián keresztül.
 Tudom, vitára adhat okot, hogy birodalmak összecsapása, nem pedig genocídium volt az a végzetes szembenállás. A kazárok vesztettek. De van egy tény- és eseménysor, amely Olga nagyhercegnőhöz, a régenshez kötődik. 940-től, a férje és a fejedelem halála után tizenöt évig ő az uralkodó, fia nevelője, jellemének alakítója. Bizánc a kereszténység után szenvedélyesen érdeklődő hercegnőt felkészíti a keresztelésre. Erre, nagy pompával, 955 körül sor Bizáncban. Én azt gondolom, hogy keresztény doktrína az, hogy a zsidók felelősek Krisztus haláláért. A vak hit s mindaz a gyűlölet, amely a kereszténység történetében a zsidók ellen megnyilvánult, vezethetett Olga és fia, Szvjatoszlav fejedelem területszerző hadjáratának és a kazárok elleni genocídiumnak együttes megnyilvánulásához. Számomra ezt jelenti a kazárok elpusztításának ténye. És ez az áthallásom saját korunkra.
 A könyvet történeti kronológia zárja, amelyet a hozzáférhető irodalom alapján ma a legteljesebbnek gondolok. A felhasznált irodalom egy részét a tájékozódni vágyóknak mellékeltem.
 
(A szerző)
 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 


Ár
Alap ár adóval együtt:2900 Ft
Fogyasztói ár:2320 Ft
Kedvezmény:580 Ft

ISBN 978 963 89032 0 4
Terjedelem 352 oldal