01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Anssi Halmesvirta: Kedves rokonok

Leírás

Magyarország és Finnország 1920–1945

Anssi Halmesvirta legújabb eszmetörténeti munkája érdekes betekintést nyújt az 1920–1945 közötti időszak magyar–finn kapcsolataiba, illetve a finnugor néprokonsági eszmébe. A néprokonsági munka képviselői a politikai élet aktív résztvevőiként jelennek meg Halmesvirta könyvében. Magyarországon a turáni mozgalom vezetői, Finnországban a ’Fehér Finnország’-mozgalom vezéregyéniségei voltak, akik a néprokonsági eszméből és érzésből táplálkozó, közösnek vélt kultúra ápolása mellett törtek lándzsát, és magukat a nép, illetve a „faj” elkötelezett képviselőiként feltüntetve kihívás elé állították hazájuk politikai elitjét. Hittek abban, hogy a finnugor vagy turáni kultúra egyedülálló, a „magasabb szintű” és „erősebb” kultúrnépekhez, például a germán és szláv kultúrákhoz hasonló eredmények elérésére hivatott. A néprokonsági eszmét a mély hazafiasság mellett a nemzetek fölé emelkedés törekvése jellemezte, így makronacionalizmusnak, egyfajta pán-eszmének tekinthetjük.

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 

 

NEM RENDELHETŐ.Fordította Mátyás Emese
ISBN 978 963 263 430 2
Terjedelem 330 oldal
Köszönet A könyv megjelenését támogatta
a Finn Irodalmi Információs Központ (FILI)
és a Jyväskyläi Egyetem

Logo fili_logo