01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Hódolat és hódítás

Leírás

A trubadúrköltészet remekei

Fordította Báthori Csaba

 

Szál egyedül és társtalan 
és vágytalan, reménytelen 
poroszkáltam a lovamon 
a messzi kisült réteken, 
míg egyszer csak, palánk alatt 
megláttam őt, pásztorleány: 
még most is elönt az öröm, 
ha őt kutatja ösztönöm, 
a nyelvem ma is elakad. 

Hőköltetem hát a lovam, 
már gyalog közelítgetem… 
Állát felszegve, gondosan 
–?mosoly bujkált szemeiben – 
kémlelt: „Mi hozta az urat 
e tájra, épp felém? Netán 
habos ruhámnak köszönöm? 
Mert barátkozni nincs erőm, 
megyek is, szólnom se szabad…” 

„Leányka, kedves oka van, 
hogy szemem itt kerekítem: 
az arcod olyan csintalan, 
a szívem dobog szertelen, 
a bordám árad és apad, 
szeretve meghajol sután: 
hisz osztozhatnánk örömön, 
ha akarod, itt a füvön… 
Szerelmünk örök, megmarad.” 

(Gavaudan) 

 

Köztudomású, hogy a 12–13. századi provanszál és francia nyelvű költészet az európai líra első máig érvényes változata. A dél-franciaországi Toulouse környékén és más déli tájakon fellépő trobadorok, valamint a francia királyság északi territóriumán működő trouvčre-ek a modern szerelmi érzés első megfogalmazói. Az udvari szerelem szellemi mintáit megéneklő lovagi költők a rejtélyes Hölgyet imádják, epekednek, de ugyanakkor félnek is a beteljesüléstől. Rajonganak és rettegnek, közelednek és távolodnak, panaszkodnak és örvendenek a panasz vigaszának. Egyszerre adnak formát a hódolat és a szorongás érzéseinek, a szerelmi nélkülözés kínjainak és az esengés örömének. Művészetük erejét éppen ez az összetett, szövevényes érzelmi és szellemi felfogás adja. Mindenről énekelnek és semmiről, eszményről és a húsról, az égi és földi elragadtatás erőpróbáiról. 
Báthori Csaba ötven darabot választott ebből a gazdag anyagból. A kötetben – ismeretlen szerzők mellett – időrendben felvonulnak a jelentős trobadorok (Guillaume d’Aquitaine, Jaufre Rudel, Cercamon, Marcabru, Raimbaut d’Aurenga, Daniel Arnaut, Bertran de Born, Cerveri de Girona, Guirot Riquier) és a trouvčre-ek legjobbjai (Chastelain de Couci, Gace Brulé, Thibaut de Champagne és Adam de la Halle). Látjuk: csak aki a trubadúrok költői alapállását ismeri, az jelölheti ki szabatosan akár Baudelaire, Rilke vagy József Attila helyét a világlíra eszméleti folyamatában.

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 

 

NEM RENDELHETŐ.Megjelenés éve 2011
Fordította Báthori Csaba
ISBN 978 963 263 197 4
Terjedelem 148 oldal