01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Hörcsik Richárd: „Bodrog partján van egy város…”

Leírás

Tanulmányok Sárospatak történetéből

Hörcsik Richárd 1955-ben született református lelkészcsaládban. A gimnáziumot az évszázados családi hagyományokat követve Sárospatakon végezte. A Debreceni Református Teológiai Akadémián lelkészi, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen levéltárosi és középiskolai történelem tanári diplomát szerzett, ahonnan az egykori protestáns peregrinusok példáját követve a University of Edinburgh (New College) patinás falai között folytatta tanulmányait (1985–86). Kutatásokat végzett Oxfordban, Londonban és az amerikai Bostonban, valamint (1990-ben) a michigani Grand Rapidsben a Calvin College-ban lévő H. H. Meeter Centerben. 

 1984-ben az ELTE-n bölcsészdoktori, 1989-ben pedig kandidátusi címet szerzett. 1999-ben a köztársasági elnök kinevezte a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre egyetemi tanárnak, ahol jelenleg is az Egyháztörténeti Tanszéket vezeti, majd a Debreceni Egyetemen habilitált doktorrá avatták. 

 A Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Levéltárának (Sárospatak) 1979-től 15 éven át volt levéltárosa, megbízott majd kinevezett igazgatója. Kutatási területei a protestáns egyház- és iskolatörténet (reformáció, kollégiumi gazdaságtörténet, peregrináció) és az európai integráció néhány területe. Négy monográfiája és 122 publikációja jelent meg a magyaron kívül angol és német nyelven. 

 Tagja a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának (Budapest), a Calvin Research Conference-nek (Grand Rapids), a Scottish Church History Societynek (Edinburgh) és a Stowarzyszenie Portiusnak (Krosno). 

 1990-től – kivéve 1994–98 – országgyűlési képviselő, 2006 őszétől Sárospatak polgármestere.

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 

 

NEM RENDELHETŐ.Megjelenés éve 2007
ISBN 978 963 8478 86 3
Terjedelem 232 oldal + 24 oldal színes melléklet