01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

Hubay Miklós: „Aztán mivégre az egész teremtés?”

Leírás

Jegyzetek az Úr és Madách Imre műveinek margójára

„Igen, érezzük át azt a kétségtelen tényt, hogy a sztregovai ház Oroszlánbarlangja egy pillanatban a világmindenség közepe volt. Hanem Madách mennyországában botrány is van. Az a botrány, amit még Madách kortársai sem tudhattak: a XX. század botránya, s talán a XXI. századé is. S ez az, hogy a Teremtésből Világvégét csinálhat az egyik teremtmény: az ember.”

(Hubay Miklós)

 

Hubay Miklósnak Az ember tragédiája témájára évtizedek alatt összegyűjtött jegyzetei páratlanul eredeti és megrázó interpretációt adnak magáról a madáchi műről és annak jelenkori aktualitásáról, a XXI. században is feltétlenül érvényes „eszkatologikus” látomásáról. Madách műve korántsem csak a Faust horizontja felől értelmezhető, hanem a tragédia nietzschei szelleme felől is. De a madáchi műről szóló excerpták Hubay Miklós legalapvetőbb drámaírói elveit is megmutatják, azt a szemléletet, mely az általa is idézett Schiller nyomán a színházat „morális intézményként” értelmezi. S meglepetésként egy egyfelvonásost kapunk, amely az eszkimó-szín befejezésével veszi kezdetét, s amelybe az idő falain át behallatszanak a madáchi mű gnomikus záróakkordjai.

(Borbély András)

 

„Egy hosszúra sikeredett élet során útitársam volt Madách. Ennek megmaradt (fennmaradt) emlékeiből – ám az emlékeknek is inkább csak a foszlányaiból – rostáltam össze e jegyzetsorozat anyagát.
 A XX. századnak nem volt olyan viszontagsága, amelynek érintése-csapása ne Madáchtól remélt – és kapott – volna választ, vigaszt vagy fölébe kerekedő fanyar mosolyt…
 A megpróbáltatások közül hátravan még egy és más.
 Szeretném remélni, hogy abban a végtelen pillanatban (hisz nem jön utána másik) Az ember tragédiája is kibontja rejtve maradt értelmét, és nem marad talánynak többé sem a világmindenség, sem benne az életem.”

(Hubay Miklós)

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 

 

NEM RENDELHETŐ.Megjelenés éve 2010
Szerkesztő Borbély András
ISBN 978 963 263 132 5
Terjedelem 248 oldal
Köszönet A kötet megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap.

Logo nka2011