01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47

P. Papp Zoltán: Érzékkövek

Leírás

P. Papp Zoltán legújabb verskötete a szerves folytonossággal alakuló és fejlődő költői pálya fontos dokumentuma. Mindaz, ami korábban a szavak vegetációjának hol drámai, hol ironikus (többnyire erről volt szó) fölfedezését jelentette, az új versekben érezhetően átalakul. Ennek hátterében fokozott szerephez jut a zenei komponálási mód. Annak fölfedezése – s ami ennél jóval több, átélése –, hogy a költészet épp a zenei hatáselemeken keresztül kommunikál az idővel, a költészet halhatatlanjaival. A lírai folytonosságban a múlt folyamatosan üzen a jelennek, csak az a kérdés, hogy korunk költői meghallják-e a múlt álruháiba öltözött elődök avultnak hitt, valójában korszerű szavait. P. Papp Zoltán, aki a Dunatükörfőszerkesztőjeként, vagyis hivatásszerűen találkozik a lírai megnyilvánulások legkülönbözőbb módozataival, új verseiben az örök emberi érzésekkel, a sors, a szerelem és a mulandóság nagy kérdéseivel vívódva határozottan drámaibb lett, azaz szigorúbb önmagához. Pontosan tudja, hogy a kérészéletű nyelvi divatoknál mélyebben található a költészet igazsága. Szükségszerű tehát, hogy a költő a „temetetlen szavak”, az „idegen hangok” elbizonytalanító ködképeit legyőzve csakis önmagára hallgasson. P. Papp Zoltán ennek ismeretében vallja: „van nekem írt / szerep egy drámai / már hallom a végszót”.

Baán Tibor

 

Mézesmadzag

Kattintson ide a kötet pár oldalas ízelítőjéért!

 

 

NEM RENDELHETŐ.Megjelenés éve 2011
ISBN 978 963 263 187 5
Terjedelem 80 oldal